Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 08-Μαϊ-2021 09:04

  Τι θα κρίνουν το ύψος και τον χρόνο της ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής

  Τι θα κρίνουν το ύψος και τον χρόνο της ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Λεωνίδα Στεργίου

  Προς τα τέλη Μαΐου αναμένεται η υπουργική απόφαση για τη διαδικασία μετατροπής του αναβαλλόμενου φόρου (DTC) σε οριστική απαίτηση υπέρ του Δημοσίου, με την αρμόδια φορολογική αρχή να καθορίζει το ποσό, σύμφωνα με τραπεζικές πηγές. Συνεπώς, από το ύψος του αναβαλλόμενου φόρου 421,4 εκατ. ευρώ που εμφανίζεται την 31η Δεκεμβρίου 2020, η φορολογική αρχή θα αποφασίσει για το ύψος του DTC το οποίο θα πρέπει να μετατραπεί σε δικαιώματα (warrants) μετατρέψιμα σε μετοχές. Σημειώνεται ότι η διαπραγμάτευση της μετοχής στο ΧΑ βρίσκεται σε αναστολή λόγω καθυστέρησης της δημοσίευσης της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή με τις καταστάσεις του 2020, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Τράπεζας.

  Με το μηχανισμό DTC οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις της Τράπεζας μετατρέπονται σε οριστικές, εκκαθαρισμένες και άμεσα εισπράξιμες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, η Τράπεζα σχηματίζει ειδικό αποθεματικό και εκδίδει παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσεως κοινών μετοχών (δικαιώματα μετατροπής - ‘warrants’) στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα εξαγοράς (‘call option’) των δικαιωμάτων μετατροπής. Σε περίπτωση μη άσκησης των δικαιωμάτων, αυτά μπορούν να προσφερθούν σε τρίτους, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε απομείωση των ποσοστών συμμετοχής (‘dilution’) των μετόχων που δεν θα ασκήσουν το δικαίωμα εξαγοράς. Σημειώνεται ότι πέραν της πράξης του υπουργικού συμβουλίου, η ενεργοποίηση του μηχανισμού DTC απαιτεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, κατόπιν ειδικής εισήγησης του διοικητικού συμβουλίου.

  Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μετά τον καθορισμό του ύψους του DTC από τις φορολογικές αρχές, κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα κυμανθεί άνω των 100-150 εκατ. ευρώ, θα πρέπει να υπάρξει πρόταση προς υφιστάμενους και νέους μετόχους για την άσκηση των δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τη διαδικασία, εάν όλα τα δικαιώματα ασκηθούν από τους υφιστάμενους μετόχους, τότε δεν θα εισέλθει νέος επενδυτής ούτε το ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Αττικής. Εάν νέος επενδυτής λάβει μέρος στην άσκηση των δικαιωμάτων, τότε ανάλογα με το ύψος του DTC που θα έχει αποφασιστεί ως οριστική απόφαση, θα εισέλθει με αντίστοιχο ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. Εάν δεν ασκηθούν τα δικαιώματα, τότε όλα μετατρέπονται σε μετοχές τα οποία θα περιέλθουν στο ΤΧΣ, το οποίο θα γίνει μέτοχος της Τράπεζας. Με την είσοδο του ΤΧΣ και με δεδομένο ότι ήδη το Δημόσιο συμμετέχει έμμεσα στην Τράπεζα Αττικής μέσω του ΕΦΚΑ (32%), η Τράπεζα Αττικής κρατικοποιείται.

  Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η Τράπεζα Αττικής δεν μπορεί να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση του τριετούς πλάνου της (διπλασιασμός ενεργητικού) εάν δεν έχει λυθεί το θέμα του DTC και ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία μέχρι τη μετατροπή των warrants σε μετοχές. Εκτιμάται ότι ίσως χρειαστεί χρονικό διάστημα μέχρι τον Οκτώβριο προκειμένου να είναι σε θέση η Αττικής να προχωρήσει σε αύξηση.

  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

  Αναφορικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το ύψος της και χρόνος, σύμφωνα με πηγές της Τράπεζας, εξαρτώνται από τη διαδικασία του DTC, αλλά κυρίως από την απελευθέρωση κεφαλαίων μέσω των προγραμματισμένων τιτλοποιήσεων κόκκινων δανείων στο πρόγραμμα Ηρακλής. Όσο πιο γρήγορα προχωρήσουν οι τιτλοποιήσεις και όσο υψηλότερα τιμολογηθούν τα τιτλοποιημένα κόκκινα δάνεια, τόσο μικρότερο θα είναι το ποσό της αύξησης κεφαλαίου, αλλά και η ανάγκη επίσπευσης.

  Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι διαδικασίες για την απόφαση σχετικά με το ύψος του DTC που θα ενεργοποιηθεί ως οριστική απαίτηση του Δημοσίου βρίσκονται σε εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας ότι η σχετική υπουργική απόφαση είναι ζήτημα ημερών. Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ταχύτατα θα προχωρήσει η αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή, μετά την επίλυση του θέματος του DTC, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Σε αυτό θα παίξει ρόλο και το τελικό ποσοστό με το οποίο θα συμμετέχει το Δημόσιο (και μέσω ΤΧΣ) στην Τράπεζα, με στόχο την ιδιωτικοποίησή της. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι οι συνθήκες σήμερα είναι θετικές στην αγορά και δεν θα δυσκολευτεί η Τράπεζα να πραγματοποιήσει την αύξηση και να βρει ποιοτικά κεφάλαια και επενδυτή, καθώς και το ποσό της αύξησης δεν είναι σχετικά μεγάλο.

  Από το 2016 μέχρι σήμερα

  Η Τράπεζα Αττικής, από το 2016 μέχρι σήμερα, κατέβαλε προσπάθειες να αντιμετωπίσει τον τεράστιο όγκο κόκκινων δανείων, να αποπληρώσει τον ELA και τις εγγυήσεις του λεγόμενου Πυλώνα ΙΙ (κρατικές εγγυήσεις) που είχαν δοθεί στις τράπεζες κατά την κρίση του 2008. Πρόκειται για μια συνολική προσπάθεια εξυγίανσης ισολογισμού που μπορεί να ξεπερνά τα 4 δισ. ευρώ, δεδομένων ότι:

  α) Κόκκινα δάνεια 3 δισ. Τα κόκκινα δάνεια σωρευτικά ανέρχονταν σε 3 δισ. ευρώ. Χωρίς να ληφθούν υπόψη οι τιτλοποιήσεις (Astir 1,2 και η νέα τιτλοποίηση Ωμέγα), ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανέρχεται σε 41,7% με δείκτη κάλυψης από προβλέψεις σε 42,5%. Μετά τις τιτλοποιήσεις ο δείκτης κόκκινων δανείων θα έπεφτε στο 1%. Η πρώτη προσπάθεια τιτλοποίησης δεν βοήθησε την Τράπεζα.

  - Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Αττικής ολοκλήρωσε την αναδιοργάνωση των Ομολόγων του Artemis Project με στόχο τη συμμόρφωση με το νέο εποπτικό πλαίσιο και περαιτέρω, την αύξηση των χρηματοροών που εισπράττει η Τράπεζα, τη βελτίωση της αποτιμησιακής αξίας των ομολόγων και τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας της διαχείρισης. Με τη νέα αυτή δομή το Senior Note (δάνεια υψηλής εξασφάλισης) ανέρχεται σε ονομαστική αξία 487 εκατ. ευρώ, δημιουργήθηκε Mezzanine θέση (δάνεια μεσαίας εξασφάλισης) ονομαστικής αξίας 38 εκατ., νέα θέση A2 ονομαστικής αξίας 61 εκατ., η οποία ενσωματώνει το σύνολο των απαιτήσεων του Master Servicer, ενώ η ονομαστική αξία του Junior Note (χαμηλής εξασφάλισης) παραμένει στα 806 εκατ.

  - Τον Δεκέμβριο του 2020 υλοποιήθηκε η τρίτη τιτλοποίηση της Τράπεζας (Project Astir 1 και 2). Το τιτλοποιημένο χαρτοφυλάκιο ανέρχεται σε 712,1 εκατ., εκ των οποίων 340,8 εκατ. αφορούν σε επιχειρηματικά δάνεια και 371,3 εκατ. σε δάνεια ιδιωτών.

  - Τον Απρίλιο του 2021, η Τράπεζα προχώρησε σε νέα τιτλοποίηση, με την ονομασία "Ωμέγα", η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης με την αρχική ονομασία "Artemis" καθώς και σχεδόν το σύνολο των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (‘ΜΕΑ’) της Τράπεζας κατά την 31.12.2020. Στόχος της Τράπεζας είναι να εντάξει το senior note της ανωτέρω τιτλοποίησης στο πρόγραμμα "ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ". Με την επιτυχή ένταξη του senior note στο πρόγραμμα αυτό, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 και συνολικός) εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων. Σημειώνεται ότι ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 8,2% το 2020 (πριν την τιτλοποίηση Ωμέγα).

  β) ELA 1,1 δισ. ευρώ. Η συνολική έκθεση στον έκτακτο μηχανισμό χρηματοδότησης ELA άνω του 1 δισ. ευρώ. H Τράπεζα, από το 2016 έχει καταβάλλει στην ΤτΕ / ΕΚΤ σωρευτικά το ποσό των 1,1 δισ. προς αποπληρωμή του ELA, ποσό το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 του συνολικού ενεργητικού της και έχει αυξήσει τις καταθέσεις της από τον Δεκέμβριο του 2016 κατά 48%.

  γ) Κρατικές εγγυήσεις. Αποπληρωμή Πυλώνα ΙΙ που μόνο για το 2021 θα συνέβαλε σε εξοικονόμηση 3,5 εκατ. ευρώ από την προμήθεια του ελληνικού Δημοσίου για την εγγύηση.

  Αποτελέσματα 2020

  Η Τράπεζα Αττικής κατέγραψε ζημιές 285,8 εκατ. ευρώ προ φόρων και 306,4 εκατ. ευρώ μετά τους φόρους, που προήλθαν κυρίως από αύξηση προβλέψεων για κινδύνους από κόκκινα δάνεια στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και των τιτλοποιήσεων. Η ζημία που ανακοίνωσε σχεδόν αντιστοιχεί στη μείωση των ιδίων κεφαλαίων που στις 31.12.2020 ανήλθαν σε 206,7 εκατ. ευρώ, από 494 εκατ. ευρώ το 2019. Έτσι, οι απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία διαμορφώθηκαν το 2020 σε σχεδόν διπλάσιο επίπεδο από τα ίδια κεφάλαια και, συγκεκριμένα, σε 421,4 εκατ. Σημειώνεται ότι οι συνολικές υποχρεώσεις μαζί με τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 3,6 δισ. (όσο, φυσικά, και το ενεργητικό). Η ελεγκτική εταιρεία δεν δημοσιοποίησε την έκθεσή της στις 5 Μαΐου για διαδικαστικούς λόγους, με αποτέλεσμα την αναστολή της μετοχής στο ΧΑ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττικής, "η διοίκηση του Ομίλου έχει παράσχει στην KPMG τα τεκμήρια που ζητήθηκαν κατά την διάρκεια του ελέγχου και την 05.05.2021 υπέγραψε και την επιστολή παραστάσεων της Διοίκησης προς του ορκωτούς ελεγκτές της (‘Representation Letter’), για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020. Οι παρατηρήσεις και προτάσεις των ορκωτών ελεγκτών, έχουν γίνει αποδεκτές από την Τράπεζα και έχουν ενσωματωθεί στις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, ενώ σημειώνεται ότι, δεν έχει γνωστοποιηθεί στην Διοίκηση επιφύλαξη των ορκωτών ελεγκτών ως προς τα οικονομικά μεγέθη. Παρά τα ανωτέρω, μέχρι τώρα (06.05.2021, ώρα 10:40), δεν έχει παραδοθεί στη Διοίκηση της Τράπεζας η προβλεπόμενη έκθεση ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών, καθώς όπως μας έχει πληροφορήσει ο ορκωτός μας ελεγκτής, εκκρεμεί η ολοκλήρωση των εσωτερικών διαδικασιών της KPMG για την διασφάλιση της ποιότητας του ελέγχου.”

  Στρατηγικό σχέδιο 2021-2023

  Η στρατηγική της Attica Bank για την περίοδο 2021-2023, συνοψίζεται στα εξής:

  - Διπλασιασμός ενεργητικού της Τράπεζας μέσω της αύξησης των χορηγήσεων στους κλάδους των υποδομών/κατασκευών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Στόχος είναι η χρηματοδότηση του οικοσυστήματος ενός έργου καθώς και των ελεύθερων επαγγελματιών που εμπλέκονται στην υλοποίηση του.

  - Περαιτέρω ενίσχυση της καταθετικής βάσης μέσω ανταγωνιστικής τιμολόγησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων παροχής ψηφιακών υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανομένου και του δικτύου των ATMs.

  - Διεύρυνση των υφιστάμενων πηγών εσόδων και με σύναψη στρατηγικών συμμαχιών, όπως η επέκταση της στον τομέα των τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων σε συνεργασία με τις εταιρείες του Ομίλου Interamerican.

  - Μηδενισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) του παρελθόντος εντός του 2021 και τη διατήρηση του σχετικού δείκτη ΜΕΔ σταθερά κάτω από 4%.

  - Ολοκλήρωση του ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού της Τράπεζας. Η Τράπεζα έχει ήδη ξεκινήσει τις ενέργειες της για την ψηφιοποίηση των παρεχόμενων προς τους πελάτες της υπηρεσιών και στην αυτοματοποίηση διαδικασιών ώστε η Τράπεζα να προσφέρει εξατομικευμένες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με ταχύτητα και ασφάλεια.

  - Oι ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας και η σημαντική και στοχευμένη ανάπτυξη των νέων χρηματοδοτήσεων, σε συνδυασμό με τη συγκρατημένη διαχείριση της βάσης κόστους, θα οδηγήσουν σε ισχυρή απόδοση κεφαλαίων προς όφελος των μετόχων, πελατών, εργαζόμενων και της ελληνικής οικονομίας.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ