Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 29-Απρ-2021 13:55

  Cairo Mezz: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος

  Cairo Mezz Plc: Οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Cairo Mezz Plc ("Εταιρία") ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31.12.2020 σε συνεδρία του στις 29 Απριλίου 2021. 

  Η Εταιρία ιδρύθηκε στις 15 Ιανουαρίου 2020 και το Σεπτέμβριο του 2020 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της στην Κατηγορία "ΕΝ.Α. PLUS" της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών ("ΕΝ.Α. PLUS").

  Η Εταιρία κατέχει ομολογίες ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης εκδόσεως των εταιρειών ειδικού σκοπού που κατέχουν το Χαρτοφυλάκιο Cairo1 ("Ομολογίες"). Η κατοχή και διαχείριση των Ομολογιών είναι η κύρια δραστηριότητα της Εταιρίας και δεν σκοπεύει να αναπτύξει άλλη δραστηριότητα πέραν αυτής. 

  Τα βασικά μεγέθη της Εταιρίας για τη χρήση 2020 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:


  Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 31 Δεκεμβρίου 2020 εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς. 

  Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρίας (περίπου 97% του ενεργητικού της). Ως εκ τούτου, η μοναδική πηγή εσόδων της Εταιρίας είναι οι απαιτήσεις από τις Ομολογίες, οι οποίες συνδέονται με απαιτήσεις από μη εξυπηρετούμενα δάνεια που περιλαμβάνονται στο Χαρτοφυλάκιο Cairo ("Δάνεια"). Τα συνολικά έσοδα των Εκδοτών κατανέμονται σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της κατανομής των εσόδων που προβλέπεται στα έγγραφα έκδοσης των Ομολογιών ("Πρόγραμμα Κλιμακωτών Αποπληρωμών"), σύμφωνα με την οποία, η ικανοποίηση απαιτήσεων από ομολογίες ενδιάμεσης και μειωμένης εξασφάλισης είναι τελευταία στη σειρά προτεραιότητας2. Δεδομένου ότι η ικανοποίηση απαιτήσεων από τις Ομολογίες έπεται της πλήρους αποπληρωμής των απαιτήσεων από ομολογίες υψηλής εξασφάλισης, η Εταιρία δεν είχε έσοδα για τη χρήση 2020. 

  Τα έξοδα της Εταιρίας για την ίδια περίοδο αφορούν λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εξυπηρέτηση των μετόχων και τα έξοδα του Χ.Α.

  Επισημαίνεται ότι η Εταιρία, ως κάτοχος των Ομολογιών, δεν έχει κανένα δικαίωμα στη διαμόρφωση ή την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου του Χαρτοφυλακίου Cairo, το οποίο προετοιμάστηκε και εφαρμόζεται από το διαχειριστή απαιτήσεων αυτού. Κατά συνέπεια, η Εταιρία δεν μπορεί να επηρεάσει τα έσοδά της με οποιονδήποτε τρόπο ή να καταρτίσει το δικό της επιχειρηματικό σχέδιο.
   

  1Χαρτοφυλάκιο Cairo νοείται το μικτό χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων δανείων λογιστικής αξίας προ προβλέψεων ύψους €7,5 δισ., το οποίο μεταβιβάστηκε τον Ιούνιο 2019 από την Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. στις εταιρίες ειδικού σκοπού Cairo No.1 Finance DAC, Cairo No.2 Finance DAC και Cairo No.3 Finance DAC, οι οποίες εδρεύουν στην Ιρλανδία ("Εκδότες").

  2Οι πληρωμές στους κατόχους ομολογιών υψηλής εξασφάλισης προηγούνται των πληρωμών στους κατόχους ομολογιών μεσαίας εξασφάλισης και οι τελευταίες προηγούνται των πληρωμών στους κατόχους ομολογιών χαμηλής εξασφάλισης. Επιπλέον, οι πληρωμές στους κατόχους ομολογιών έπονται άλλων υποχρεωτικών πληρωμών, όπως πληρωμών για φόρους, τέλη και έξοδα κ.λπ.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ