Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 04-Μαρ-2021 18:23

  Premia: Στις 8/3 η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών από την ΑΜΚ

  Premia: Στις 8/3 η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών από την ΑΜΚ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 8 Μαρτίου θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Premia από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η οποία είχε εγκριθεί στις 20 Νοεμβρίου του 2020 από την ΕΓΣ των μετόχων της εταιρείας.

  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε συγκεκριμένα κατά 9,1 εκατ. ευρώ.

  Σύμφωνα με την εταιρική ανακοίνωση:

  "Η εταιρία PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η "Εταιρία") ανακοινώνει ότι την 08.03.2021 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής "Χ.Α.") των 18.204.903 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με εισφορές σε είδος, η οποία πραγματοποιήθηκε δυνάμει της από 20.11.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας (εφεξής η "Αύξηση με Εισφορές σε Είδος"). Σημειώνεται ότι η πλήρης καταβολή της Αύξησης με Εισφορές σε Είδος πιστοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της 07.01.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

  Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσό €9.102.451,50, με την έκδοση 18.204.903 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μια και τιμή διάθεσης €1,10 εκάστη, οι οποίες διατέθηκαν ως εξής:

  (i)6.846.505 μετοχές στην εταιρία "ΝΟΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με εισφορά από την τελευταία στην Εταιρία ποσοστού 22,10102% εξ αδιαιρέτου της κυριότητας δυο ακινήτων, και

  (ii)11.358.398 στην εταιρία "STERNER STENHUS GREECE AB" με εισφορά από την τελευταία στην Εταιρία (α) 947.269 μετοχών εκδόσεως της εταιρίας "JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ" που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του μετοχικού της κεφαλαίου καθώς και (β) 4.842.558 ομολογιών έκδοσης της ιδίας εταιρίας, με βάση τις αποτιμήσεις των ως άνω εισφερθέντων ακίνητων, μετοχών και ομολογιών, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018.

  Η συνολική διαφορά μεταξύ του καλυφθέντος στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της αξίας αποτίμησης των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων, ποσού €10.922.942,50 έχει αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας "Διαφορά υπέρ το άρτιο".

  Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 4548/2018, και ελλείψει αντίθετης ειδικής πρόβλεψης στο καταστατικό της Εταιρίας, δεν παρασχέθηκε δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας.

  Όπως ανακοινώθηκε στις 25.01.2021, η εταιρία "STERNER STENHUS GREECE AB" την 22.01.2021 μεταβίβασε εκτός χρηματιστηρίου στη σουηδική εταιρία "Nequiter Invest AB" 1.787.541 από τις μετοχές της Εταιρίας που έλαβε στο πλαίσιο της Αύξησης με Εισφορές σε Είδος, σύμφωνα με τα παραπάνω.

  Μετά την Αύξηση με Εισφορές σε Είδος και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, δυνάμει της από 20.11.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 126594/30.11.2020 (ΑΔΑ: ΨΑΙΦ46ΜΤΛΡ-Γ90) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Γεν. Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή – Γενική Δ/νση Αγοράς – Δ/νση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. και Αθλητικών Α.Ε.), που καταχωρήθηκε την 30.11.2020 στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2399610, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 2273413/30.11.2020 ανακοίνωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε €17.521.915,50 ευρώ διαιρούμενο σε 35.043.831 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,50 η καθεμία.

  Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 04.03.2021 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. των 18.204.903 νέων μετοχών.

  Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την Αύξηση με Εισφορές σε Είδος , θα είναι πιστωμένες, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ως άνω ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης".

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ