Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 10-Δεκ-2020 08:09

  Επιδότηση έως 80% σε έργα καινοτομίας

  Επιδότηση έως 80% σε έργα καινοτομίας
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Αλεξάνδρας Γκίτση 

  Προϋπολογισμό 34,68 εκατ. ευρώ έχει η νέα δράση του ΕΣΠΑ που θα δέχεται αιτήσεις έως τις 26 Φεβρουαρίου του 2021. Μέσω της συγκεκριμένης δράσης οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στους 25 Συνεργατικούς Σχηματισμούς Καινοτομίας που συστάθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος "Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/Φορέας Αρωγός" θα λάβουν επιδότηση, έως 80% για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού έως 450.000 ευρώ. Για κάθε επιχείρηση-μέλος του ΣΣΚ που δραστηριοποιείται στην αγροδιατροφή το επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπολείπεται των 20.000 ευρώ και να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Ενώ στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς για κάθε επιχείρηση-μέλος του ΣΣΚ το επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπολείπεται των 50.000 ευρώ και να υπερβαίνει τις 450.000 ευρώ.

  Προϋπόθεση για τη λήψη της επιδότησης, αποτελεί η υποβολή πρότασης – αίτησης  βάσει της οποίας θα αποδεικνύεται  ότι η επιχείρηση θα υλοποιήσει, μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις, επιχειρηματικά σχέδια καινοτομίας υποστηριζόμενα από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.

  Επιλέξιμες δαπάνες

  Οι επιλέξιμες δαπάνες των επιχειρήσεων-μελών των ΣΣΚ που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα, είναι για τις ενισχύσεις καινοτομίας για ΜμΕ, δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού. Επίσης δαπάνες για την απόσπαση από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση προσωπικού υψηλής ειδίκευσης και δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

  Για την έρευνα και ανάπτυξη πρωτότυπου προϊόντος /μελέτη σκοπιμότητας, στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται, δαπάνες προσωπικού, δαπάνες για πάγιο εξοπλισμό και δαπάνες για κτήρια, στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. 

  Επίσης επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές. Στα πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες, συμπεριλαμβάνεται το κόστος υλικών, εφοδίων και συναφών προϊόντων, που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου. Στην κατηγορία αυτή προβλέπεται σταθερό ποσοστό απλοποιημένου κόστους ύψους 25% επί του συνόλου των επιλέξιμων άμεσων δαπανών.

  Στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται τέλος μελέτες σκοπιμότητας και δαπάνες για συμμετοχή σε εκθέσεις.  

  Ποιοι οι δυνητικοί δικαιούχοι

  Σύμφωνα με την πρόσκληση οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ ΚοινΣΕπ. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ατομικές επιχειρήσεις, και τα φυσικά πρόσωπα δεν δύνανται να είναι δικαιούχοι.

  Επίσης θα πρέπει να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις, να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης της Ευρωπαϊκής επιτροπής για αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσες κρατικές ενισχύσεις και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης. Πάντως, αποτελούν δυνητικό δικαιούχο οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει μεν ενίσχυση διάσωσης, αλλά έχουν αποπληρώσει το δάνειο και έχει λυθεί η σύμβαση εγγύησης καθώς και οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης η οποία έχει ολοκληρωθεί.

  Επίσης να δεσμευτούν εγγράφως ότι τα επενδυτικά τους σχέδια δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα, που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, ούτε θα υποβληθούν, εφόσον το παρόν εγκριθεί προς χρηματοδότηση.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ