Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 09-Νοε-2020 20:03

  Τα απαραίτητα συστατικά για έναν επιτυχή ψηφιακό µετασχηµατισµό

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η αλλαγή νοοτροπίας και εταιρικής κουλτούρας αποτελεί την προϋπόθεση για την αποτελεσµατική αξιοποίηση οποιασδήποτε τεχνολογικής επένδυσης για έναν επιτυχή µετασχηµατισµό. Η δεδοµένη χρονική στιγµή είναι καίριας σηµασίας για το µέλλον των επιχειρήσεων.

   

  Τι είναι πραγματικά ο ψηφιακός μετασχηματισμός; 

  Κυριάκος Ανδρέου,
  Advisory Leader, PwC Ελλάδας

  Ψηφιακός µετασχηµατισµός, ένας όρος που τελευταία ακούγεται όλο και περισσότερο και είναι άρρηκτα συνδεδεµένος µε την τεχνολογία. Στην πραγµατικότητα, όµως, είναι µια νέα κουλτούρα και ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης που πρέπει να υιοθετήσουν οι ηγεσίες και οι άνθρωποι για να στηρίξουν ένα νέο λειτουργικό µοντέλο που διαµορφώνεται από τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η αλλαγή νοοτροπίας αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσµατική αξιοποίηση οποιασδήποτε τεχνολογικής επένδυσης, για να µπορέσει ο µετασχηµατισµός να θεωρηθεί επιτυχηµένος. 

  Ο κατάλληλος συνδυασµός των δυο βασικών συστατικών, η σωστή αξιοποίηση, δηλαδή, της τεχνολογίας για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση καθηµερινών επιχειρησιακών λειτουργιών, οδηγώντας σε έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας, είναι απαραίτητος για να µπορέσουµε να µιλήσουµε για την επόµενη µέρα των επιχειρήσεων. Ποιος είναι, όµως, ο ρόλος του κάθε συστατικού και πώς πρέπει να αξιοποιηθεί;

  Γιώργος Κολλιδάς

  Η Τεχνολογία ως αρωγός 

  Γιώργος Κολλιδάς, 
  Technology Leader, Advisory, PwC Ελλάδας

  Η πανδηµία έπεισε ακόµα και τους πιο δύσπιστους ότι, ανεξαρτήτως κλάδου, οι επιχειρήσεις πρέπει να µετασχηµατιστούν ψηφιακά για να παραµείνουν βιώσιµες. Μέσω της πανδηµίας, οι απαιτήσεις και οι καταναλωτικές συνήθειες της κοινωνίας άλλαξαν δραστικά και οι επιχειρήσεις κλήθηκαν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους µετασχηµατισµό για την επίτευξη της επιχειρησιακής και εµπορικής δραστηριότητας. Η εν λόγω επιτάχυνση επικεντρώθηκε σε 3 κύριες δράσεις. Πρωτίστως, στην ψηφιοποίηση των καναλιών επικοινωνίας και συναλλαγών (front office & payment channels) της επιχείρησης µε τους πελάτες και στη δηµιουργία ψηφιακών self-service υπηρεσιών για την ελαχιστοποίηση των διά ζώσης συναλλαγών. Η ανάπτυξη των κατάλληλων υποδοµών για αποµακρυσµένη εργασία (remote working) από το σπίτι ήταν ακόµα µία σηµαντική δράση για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας. Τέλος, η ψηφιοποίηση των προµηθειών και της εφοδιαστικής αλυσίδας αποδείχθηκε πανάκεια για τη συνέχεια της εµπορικής δραστηριότητας σε περιόδους κρίσεων, τοποθετώντας τις επιχειρήσεις στη νέα ψηφιακή εποχή όπου έχει περάσει η κοινωνία και οικονοµία.

  Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υλοποίησαν δράσεις για την ψηφιοποίηση συναλλαγών (π.χ. άνοιγµα λογαριασµών, πληρωµές, έκδοση καρτών κτλ.), δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να αλληλεπιδρούν εξολοκλήρου από το κινητό τους τηλέφωνο, µειώνοντας σηµαντικά τον χρόνο συναλλαγών. Στην περίπτωση που απαιτείται διαδραστικότητα µε τον πελάτη, διενεργούνται online συναντήσεις, περιορίζοντας σηµαντικά τις συναντήσεις σε υποκαταστήµατα. Επιχειρήσεις σε άλλους κλάδους ακολούθησαν τον ίδιο δρόµο. Στον χώρο της υγείας προχώρησαν σε λύσεις τηλεσυµβουλευτικής και τηλεϊατρικής, ασφαλιστικές εταιρείες στη δηµιουργία self-service λύσεων για τις διαδικασίες αποζηµίωσης και εµπορικές επιχειρήσεις σε διαδικτυακές συναλλαγές για την παραγγελία και παράδοση προϊόντων.

  Φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις έχουν µπει για τα καλά στην κούρσα του µετασχηµατισµού, καθώς αντιλαµβάνονται το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που τους προσφέρει, έχοντας ως στρατηγική τους το επόµενο διάστηµα τη συνέχιση των εν λόγω δράσεων µε αµείωτο ρυθµό. Σηµαντικό πλεονέκτηµα στην κούρσα αυτή έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν στο επίκεντρο του ψηφιακού τους µετασχηµατισµού τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing). Το Υπολογιστικό Νέφος παρέχει µεγάλη ευελιξία στις επιχειρήσεις, καθώς η πληροφοριακή υποδοµή προσαρµόζεται σε πραγµατικό χρόνο ανάλογα µε τη χρήση των υπηρεσιών από τον οργανισµό και τους πελάτες του. Πληροφοριακοί πόροι για υπηρεσίες οι οποίες δεν χρησιµοποιούνται στον ίδιο βαθµό λόγω της πανδηµίας µπορούν εύκολα να ανατεθούν σε άλλες νέες υπηρεσίες ή να διακοπούν, βελτιστοποιώντας ή µειώνοντας τα λειτουργικά κόστη. Ακόµα, ένα µεγάλο µέρος της διαδικασίας προµηθειών και της εφοδιαστικής αλυσίδας παρακάµπτεται για την αγορά και εγκατάσταση νέων συστηµάτων και υπηρεσιών, µε τον χρόνο που απαιτείται από την επιχειρηµατική ιδέα (π.χ. νέα ψηφιακή υπηρεσία) στην υλοποίηση να µειώνεται δραστικά. Δεν χρειάζεται η φυσική παραλαβή και εγκατάσταση των συστηµάτων και άλλων πληροφοριακών πόρων σε Κέντρα Δεδοµένων (Data Centres), καθώς αυτό γίνεται µε µερικά clicks. Τέλος, δεν απαιτείται φυσική παρουσία ανθρώπων για τη λειτουργία των συστηµάτων ή για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τεχνολογιών. Το ανθρώπινο δυναµικό του οργανισµού µπορεί να εργαστεί αποµακρυσµένα έχοντας πρόσβαση σε Κέντρα Δεδοµένων που φιλοξενούνται στο υπολογιστικό νέφος.

  Κωνσταντίνος Τάκος

  Νέος κόσμος, νέες δεξιότητες

  Κωνσταντίνος Τάκος, 
  Director, People & Change 

  Η έλευση της ψηφιοποίησης, η ταχύτητα, το εύρος και το µέγεθος των αλλαγών που συντελούνται αλλάζουν τον χαρακτήρα των επαγγελµάτων παγκοσµίως. Η Ελλάδα, όµως, σκοράρει παραδοσιακά χαµηλά στον δείκτη δεξιοτήτων ESI (European Skills Index) του CEDEFOP, όπου και καταλαµβάνει µία από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη. Και όταν οι περισσότεροι εργαζόµενοι στην Ελλάδα απασχολούνται σε επαγγέλµατα όπου η χρήση νέων τεχνολογιών είναι ιδιαίτερα χαµηλή, το ζητούµενο του ψηφιακού µετασχηµατισµού και των µελλοντικών οφελών αυτού φαντάζει πραγµατικά δύσκολο.

  Η διάγνωση του προβλήµατος έχει ήδη γίνει σε πολλές πιο ψηφιακά ανεπτυγµένες χώρες, αλλά πιθανόν ένα µεγάλο κοµµάτι του επιχειρηµατικού κόσµου στην Ελλάδα να προβεί σε µια εσφαλµένη και κοντόφθαλµη θεραπεία. Ο στόχος δεν µπορεί να είναι οι εργαζόµενοι να κατανοήσουν την όποια νέα ψηφιακή πλατφόρµα χρειάζονται για να διεκπεραιώσουν διαδικαστικού χαρακτήρα καθήκοντα. Η τεχνολογία αλλάζει συνεχώς και ό,τι µάθει κανείς σήµερα χάνει τη σχετική χρησιµότητά του γρήγορα. 

  Οι "ψηφιακές" δεξιότητες δεν είναι µόνο τεχνολογικές. Η κατανόηση των νέων τεχνολογιών θα πρέπει να συνδυαστεί µε την ικανότητα να αποδοµεί κανείς πολύπλοκα προβλήµατα και ταυτόχρονα να συνθέτει δηµιουργικές λύσεις. Και, σε ένα περιβάλλον συνεχούς αβεβαιότητας, η ενσυναίσθηση συνδυασµένη µε την αποφασιστικότητα για λήψη αποφάσεων αναδεικνύονται σε κρίσιµες ικανότητες. Αυτές δεν είναι έµφυτες ικανότητες όµως. Καθένας µας µπορεί να τις αποκτήσει. 
  Για αυτόν τον λόγο οι επιχειρήσεις χρειάζονται µια στρατηγική που επενδύει στην αναβάθµιση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Σε βάθος χρόνου θα διαφανεί το πραγµατικό όφελος, αν συµπεριλάβει κανείς την αποφυγή του κόστους απόλυσης και πρόσληψης νέων υπαλλήλων. Φυσικά, προτεραιότητα χρειάζεται να δοθεί σε εκείνους που διαθέτουν περιέργεια πνεύµατος και είναι θιασώτες των αλλαγών. Αυτό ενέχει, βέβαια, και οργανωτικού περιεχοµένου αλλαγές, που πολλοί θα δυσκολευτούν να αποδεχτούν. Οι ιεραρχίες που έχουν δοµηθεί θα πρέπει σε έναν µεγάλο βαθµό να "ισοπεδωθούν", για να µπορέσει να ευδοκιµήσει η διατµηµατική συνεργασία, η ανταλλαγή και ο συνδυασµός ιδεών που έως πρότινος ήταν αποµονωµένες. Η αδράνεια πολύ πιθανόν να αποδειχθεί καταστροφική για πολλές επιχειρήσεις.

  Όσο πιο σαφής και στοχευµένος είναι ο σχεδιασµός, τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η απόδοση της επένδυσης. Για τις µικρές επιχειρήσεις θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για να αναπτύξουν συνέργειες για τη δηµιουργία οικοσυστηµάτων που διευκολύνουν όχι µόνο τη χρηµατοδότηση, αλλά και την από κοινού εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. 

  Και σίγουρα θα πρέπει να µειωθούν τα αντικίνητρα για τη δηµιουργία µεγαλύτερου µεγέθους επιχειρήσεων, που µπορούν να επενδύσουν στο εργατικό δυναµικό τους και να επιδοτηθούν µε µεγαλύτερη ευχέρεια ελέγχου από το κράτος. Η ψηφιακή εποχή φέρνει οφέλη, αλλά αυτά θα τα καρπωθούµε µόνο αν το κράτος, οι επιχειρήσεις και το εργατικό δυναµικό είναι προετοιµασµένοι για τις αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να γίνουν.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ