Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 22-Οκτ-2020 11:50

  Κλουκίνας - Λάππας: ΕΓΣ στις 18/11 για έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου €11,5 εκατ.

  Κλουκίνας - Λάππας: ΕΓΣ στις 18/11 για έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου €11,5 εκατ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι. ΛΑΠΠΑΣ θα πραγματοποιηθεί στις 18 Νοεμβρίου με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έκδοση Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού €11.500.000,00, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας.

  Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ""Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"", εφεξής για χάρη συντομίας "η Εταιρεία", καλεί τους κ.κ. Μέτοχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την δεκάτη ογδόη (18η) Νοεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, και ώρα 11.00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας στον Ταύρο Αττικής, επί των οδών Ομήρου αρ. 2 και Τεώ, προκειμένου οι Μέτοχοι να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1.    Έκδοση Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003 ως ισχύουν, ποσού ευρώ έντεκα  εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€ 11.500.000,00), με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού της εταιρείας και ορισμός των εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν στους ομολογιούχους δανειστές.

  2.    Ανάθεση, δυνάμει εντολής και πληρεξουσιότητας, στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξειδικεύσει τους όρους του κοινού ομολογιακού δανείου, επιλέξει και συμβληθεί με τους ομολογιούχους δανειστές, διορίσει το διαχειριστή πληρωμών και τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων και ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς προς την έκδοση, διάθεση και εκπροσώπηση του ομολογιακού δανείου, συμβάσεις, τις εξασφαλίσεις καθώς και τις ομολογίες.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στα ανωτέρω θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 25η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ