Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 13-Οκτ-2020 16:30

  Pasal: Η αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. για την Δημόσια Πρόταση της Sterner Stenhus Greece AB

  Pasal: Η αιτιολογημένη γνώμη του Δ.Σ. για την Δημόσια Πρόταση της Sterner Stenhus Greece AB
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την Αιτιολογημένη Γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας PASAL επί της υποβληθείσας Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της STERNER STENHUS GREECE AB και την σχετική Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου δημοσίευσε σήμερα η εισηγμένη.

  Ειδικότερα, το Δ.Σ. της εταιρείας διατυπώνει την άποψή του ως ακολούθως:
  Α. Η επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντα θα εφαρμοστεί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της Δημόσιας Πρότασης καθόσον ο Προτείνων ήδη ελέγχει την Εταιρία.

  Β. Ο Προτείνων δε θα προβεί σε μεταβολές στην πολιτική διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και στους όρους απασχόλησης του προσωπικού της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών.

  Γ. Το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα €0,71 ανά Μετοχή:
  i. βρίσκεται εντός των ορίων του εύρους αξιών ανά Μετοχή που αναφέρεται στην έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου,

  ii. πληροί τα κριτήρια του "δίκαιου και εύλογου" του Νόμου:
  • Υπερβαίνει κατά 1,43% τη ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανήλθε σε € 0,70.

  • Υπερβαίνει κατά 5,97% την ανώτερη τιμή στην οποία ο Προτείνων ή/και τα Συντονισμένα Πρόσωπα απέκτησαν Μετοχές κατά τους δώδεκα (12) τελευταίους μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας Δημιουργίας Υποχρέωσης Υποβολής Δημόσιας Πρότασης, η οποία ανήλθε σε €0,67.

  • Υπερβαίνει κατά 1,43% την τιμή που προσδιορίστηκε από την Έκθεση Αποτίμησης του Αποτιμητή, η οποία, σε συνέχεια διενέργειας αποτίμησης λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αποδεκτά κριτήρια και μεθόδους, ανήλθε σε € 0,70 ανά Μετοχή.

  Δ. Η Δημόσια Πρόταση παρέχει στους μετόχους της Εταιρίας τη δυνατότητα αποεπένδυσης με αντάλλαγμα που πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου.

  Ε. Ταυτόχρονα με το υπό Δ., και πριν τη λήψη της σχετικής επενδυτικής απόφασης για την πώληση ή διακράτηση των μετοχών τους, οι μέτοχοι της Εταιρίας θα πρέπει να σταθμίσουν τις προοπτικές της Εταιρίας, όπως αυτές διαμορφώνονται από την εφαρμογή της στρατηγικής του Προτείνοντα.

  Δείτε ολόκληρη την αιτιολογημένη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου στη δεξιά στήλη Σχετικά Αρχεία

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ