Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 30-Ιουλ-2020 14:12

  Ευρωσύμβουλοι: Οι αποφάσεις της Γ.Σ.

  Ευρωσύμβουλοι: Οι αποφάσεις της Γ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018  για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

  Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, πραγματοποιήθηκε σήμερα 30η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρείας στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, Αντώνη Τρίτση 21, σύμφωνα με την από 7.7.2020 σχετική πρόσκληση του Δ.Σ.

  Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συμμετείχαν 24 μέτοχοι οι οποίοι έχουν την κυριότητα 9.115.742 κοινών ονομαστικών μετοχών, επί συνόλου 11.125.110 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι υπήρξε απαρτία 81,93%. Ειδικότερα, σήμερα η Ετήσια Γενική Συνέλευση έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία τις Ατομικές και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2019 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς επίσης και την σχετική Έκθεση Αποδοχών. ΥΠΕΡ ψήφισαν 6.754.993 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 74,103% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. ΚΑΤΑ ψήφισαν 2.360.749 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι μειοψηφία 25,897% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 81,93%

  2. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Πάρι Κοκορότσικου και Ευστάθιου Ταυρίδη και ομόφωνα την απαλλαγή των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2019. ΥΠΕΡ της απαλλαγής των κ.κ. Πάρι Κοκορότσικου και Ευστάθιου Ταυρίδη, ψήφισαν 6.754.993 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 74,103% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. . ΚΑΤΑ της απαλλαγής των κ.κ. Πάρι Κοκορότσικου και Ευστάθιου Ταυρίδη, ψήφισαν 2.360.749 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι μειοψηφία 25,897% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. ΥΠΕΡ της απαλλαγής όλων των υπολοίπων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, ψήφισαν 9.115.742 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 81,93%  

  3. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 συνολικού ποσού 159.708,46€. ΥΠΕΡ ψήφισαν 6.754.993 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 74,103% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. . ΚΑΤΑ ψήφισαν 2.360.749 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι μειοψηφία 25,897% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 81,93%

  4. Προενέκρινε κατά πλειοψηφία την καταβολή των αμοιβών των μελών του διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2020, μέχρι του συνολικού (μικτού) ποσού των 210.000,00€, όπως επίσης και την παράταση των συμβάσεων εργασίας τους και ενέκρινε Πολιτική Αμοιβών σύμφωνα με το 110 παρ. 2 του ν.4548/2018. ΥΠΕΡ ψήφισαν 5.319.527 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 58,360%  των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. . ΚΑΤΑ ψήφισαν 2.360.749 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι μειοψηφία 25,897% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. ΛΕΥΚΟ ψήφισαν 1.435.466 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι μειοψηφία 15,747%  Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 81,93%

  5. Εξέλεξε κατά πλειοψηφία για τον έλεγχο της χρήσης του 2020, των οικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, την Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  Ksi Greece μέλος της KS International,  Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, Τ.Κ.151 15 Μαρούσι με αριθμό μητρώο ΣΟΕΛ 171 και ειδικότερα ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Φανουργιάκη Θεόδωρο με ΑΦΜ 123475392, με ΑΔΤ Σ 722841, ο οποίος γεννήθηκε την 25-12-1982 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 47511 και ως αναπληρωτή ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Τελιορίδη  με ΑΦΜ 147413009, με ΑΔΤ ΑΜ 272438, ο οποίος γεννήθηκε την 30-11-1988 με Α.Μ. ΣΟΕΛ 64751.ΥΠΕΡ ψήφισαν 6.754.993 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 74,103% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. . ΛΕΥΚΟ ψήφισαν 2.360.749 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι 25,897% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 81,93% επί του μετοχικού κεφαλαίου

  6. Παρείχε κατά πλειοψηφία άδεια σύμφωνα με τον ν.4548/2018 στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων ή μη συνδεδεμένων κατά την έννοια του ν.4548/2018 εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. ΥΠΕΡ ψήφισαν 6.754.993 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι πλειοψηφία 74,103% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. . ΛΕΥΚΟ ψήφισαν 2.360.749 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι 25,897% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 81,93% επί του μετοχικού κεφαλαίου.

  7. Αποφάσισε ομόφωνα την  υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018  για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρίας. ΥΠΕΡ ψήφισαν 9.115.742 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι πλειοψηφία 100% των μετόχων που έλαβαν μέρος στην Γ.Σ. Απαρτία επί του συγκεκριμένου θέματος 81,93%

  8. Παρεσχέθη γενική ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την δραστηριότητα και τα επιχειρηματικά σχέδια της εταιρίας.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ