Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 07-Ιουλ-2020 21:35

  Lavipharm: Η Γ.Σ. ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού με στόχο τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού

  Lavipharm: Η Γ.Σ. ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού με στόχο τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020,  η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Lavipharm A.E.

  Η συνεδρίαση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Παιανία, με αυξημένη απαρτία 60,2% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

  Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητήθηκαν όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και παρουσιάστηκε ο Απολογισμός του 2019. Ο κ. Θανάσης Λαβίδας, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Lavipharm,  αναφερόμενος στην πορεία της Εταιρείας,  τόνισε ότι "εφαρμόσαμε την στρατηγική μας με επιτυχία, η οποία οδήγησε σε σημαντική βελτίωση καθαρής θέσης, παρόλη τη σημαντική επιβάρυνση από τα rebates και clawbacks που επιβλήθηκαν από την Πολιτεία".

  Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του  έτους 2019 από τον Group CFO κ. Σπύρο Μαγκλιβέρα, ενώ η κα Σοφία Κουνενάκη - Εφραίμογλου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ της Εταιρείας, παρουσίασε την Έκθεση Αποδοχών 2019  πλήρως εναρμονιζόμενη με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί  από την εταιρεία Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Grant Thornton.

  Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η κα Λητώ Ιωαννίδου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία ανέγνωσε την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής.  Η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου και Χρήστο Διαμαντόπουλο και το μη εκτελεστικό μέλος κ. Μηνά Τάνες.

  Τέλος, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας με στόχο τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού.

  Στην ομιλία του, ο κ Λαβίδας ενημέρωσε τους κ. Μετόχους ότι "στη διεθνή αγορά, το 2019, οι πωλήσεις των διαδερμικών συστημάτων χορήγησης φεντανύλης και νιτρογλυκερίνης αποτέλεσαν το 35,9% του συνολικού Κύκλου Εργασιών του Ομίλου.  Αντίστοιχα, στην Ελλάδα, το patch νιτρογλυκερίνης κατέκτησε μερίδιο αγοράς 75,6% στην κατηγορία του, ενώ αυτό της φεντανύλης 43,6%. Τα υψηλά αυτά μερίδια  επιβεβαίωσαν την στρατηγική που ακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια δίνοντας έμφαση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας". Στη συνέχεια, ολοκλήρωσε συμπληρώνοντας "Με αιχμή του δόρατος τα διαδερμικά συστήματα χορήγησης φαρμάκων, διαφοροποιούμαστε από τον ανταγωνισμό και διεκδικούμε επάξια μια θέση ανάμεσα στους διεθνείς παίκτες. Προχωρούμε μπροστά, σε ένα αποδοτικό 2020, που θα αποτελέσει το εφαλτήριο για ένα δυναμικό 2021, όπου με υπερηφάνεια συμπληρώνουμε 110 έτη της ιστορίας της εταιρείας μας".

  Η Γενική Συνέλευση ολοκληρώθηκε με διαλογική συζήτηση κι έγκριση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

  Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε τις κατωτέρω αποφάσεις:

  Θέμα 1ο:  Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για την Εταιρική Χρήση 01.01.2019-31.12.2019, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του ν.4548/2018.

  Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 30.755.189 μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 60,209% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε με 30.754.075 μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 60,206% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

  Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2019 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.

  Σε συνέχεια της εισηγήσεως του Προέδρου η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 30.755.189 μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 60,209% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 και τη συνολική διαχείριση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής.

  Θέμα 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 κατ' άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

  Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 30.755.189 μετοχές - έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 60,209% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης 2019 για τις υπηρεσίες που προσέφεραν στην Εταιρεία.

  Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 30.755.189 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 60,209% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, για την τρέχουσα χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, μέχρι του ποσού των εξακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων ογδόντα τριών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (€ 617.083,92) μεικτών.

  Σημειώνεται ότι οι παραπάνω αμοιβές είναι σύμφωνες με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, η οποία έχει εγκριθεί με την από 26/06/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση. Η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 θα εγκριθεί με ξεχωριστή απόφαση σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.

  Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.

  Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 30.755.189 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 60,209% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την ανάθεση του τακτικού ελέγχου της τρέχουσας εταιρικής χρήσης στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών "Grant Thornton A.E.", η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζεφύρου αρ. 56, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της §5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Καθώς επίσης εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε συμφωνία με την ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης, η οποία πάντως δεν θα υπερβαίνει ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων ευρώ (130.000€) πλέον Φ.Π.Α. και εξόδων σύμφωνα με τη σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας προς την Εταιρεία, καθώς επίσης να αποστείλει και την έγγραφη ειδοποίηση – εντολή στην εκλεγείσα ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της.

  Θέμα 5ο: Υποβολή και Ψήφιση από τη Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 30.755.189 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 60,209% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την Έκθεση Αποδοχών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

  Θέμα 6ο: Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της Εταιρείας (άρθρο 4, Σκοπός).

  Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 30.755.189 έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 60,209% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί την τροποποίηση των παρ. 1 και 3 του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας, οι οποίες αναδιατυπώνονται ως εξής:

  "1. Η βιομηχανική παραγωγή και συσκευασία πάσης φύσεως και μορφής φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, βιοκτόνων, χημικών, κτηνιατρικών, καλλυντικών, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των πρώτων υλών αυτών, καθώς και συμπληρωμάτων διατροφής και τροφίμων ειδικής διατροφής και συναφών προς όλων των ανωτέρω ειδών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, καθώς και γενικότερα επενδύσεις στο χώρο της υγείας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

  2…….

  3. Η έρευνα και η ανάπτυξη χημικών, κτηνιατρικών, φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, βιοκτόνων, ιατροτεχνολογικών και καλλυντικών προϊόντων, καθώς και συμπληρωμάτων διατροφής και τροφίμων ειδικής διατροφής και συναφών προς όλων των ανωτέρω ειδών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η χρηματοδότηση επιστημονικών και λοιπών ερευνητικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

  4…….

  5…….

  6…….

  ………………."

  Θέμα 7ο: Ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

  Η Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με 30.755.189 μετοχές έγκυρες ψήφους που αντιστοιχούν σε 60,209% ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου ενέκρινε παμψηφεί το διορισμό της νέας Επιτροπής Ελέγχου με ετήσια θητεία και τον ορισμό της Προέδρου αυτής, κατά την πρόταση του Προέδρου.

  Θέμα 8ο: Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της.

  Επί του όγδοου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους Μετόχους για την πορεία της Εταιρείας, των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών της. Επίσης, έγινε ενημέρωση επί των οικονομικών αποτελεσμάτων από τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας και ανεγνώσθη η έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από την Πρόεδρο αυτής. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των Μετόχων και του Προεδρείου της Συνέλευσης επί των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και των θυγατρικών της, καθώς και των προοπτικών τους.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ