Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 01-Ιουλ-2020 19:12

  Ποιες προβληματικές επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη ρευστότητα

  Ποιες προβληματικές επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στη ρευστότητα
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Αλεξάνδρας Γκίτση

  Τη δυνατότητα σε προβληματικές πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους, να αποκτήσουν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊού, δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία χθες 30 Ιουνίου ενέκρινε την 3η τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, μετά από σχετικά αιτήματα τόσο της Ελλάδας όσο και άλλων κρατών – μελών.

  Είχε προηγηθεί στις 12 Ιουνίου η αποστολή, προς διαβούλευση, του σχεδίου για την περαιτέρω επέκταση του πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο είχε εγκριθεί στις 19 Μαρτίου για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. 

  Σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση επέκτασης του Προσωρινού Πλαισίου, το οποίο συνιστά τη νομική βάση υλοποίησης των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – προγράμματος επιδότησης επιτοκίου υφιστάμενων επιχειρηματικών δανείων και Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – προβλέπεται ότι:  

  - Για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλαδή για όσες απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και έχουν κύκλο εργασιών και/ή σύνολο του ετήσιου ισολογισμού μικρότερο από 10 εκατ. ευρώ, ο έλεγχος της προβληματικής στις 31/12/2019 περιορίζεται πλέον στην υποχρέωση η επιχείρηση να μην έχει υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία/παύση πληρωμών.

  - Δεν απαιτείται, συνεπώς, πλήρωση του κριτηρίου περί μη απώλειας του μισού μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου τους (σύμφωνα με το σημείο 15 της νέας τροποποίησης).

  Το μέτρο δεν ισχύει, σύμφωνα με πληροφορίες, αν οι εν λόγω επιχειρήσεις βρίσκονται

  - σε διαδικασία αφερεγγυότητας
  - έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης που δεν έχει επιστραφεί ή
  - υπάγονται σε σχέδιο αναδιάρθρωσης βάσει των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.

  Η βασική στόχευση του προσωρινού πλαισίου είναι η παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις, βιώσιμες κατά τ' άλλα, οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες συνεπεία της πανδημίας του κορονοϊού. Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις (δεν συμπεριλαμβάνονται οι μεγάλες) που ήταν ήδη προβληματικές πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2019 δεν δικαιούνται να λάβουν ενίσχυση βάσει του προσωρινού πλαισίου, αλλά μπορούν να λάβουν ενίσχυση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ιδίως τις κατευθυντήριες γραμμές διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Επίσης με την παρούσα τροποποίηση, στόχος είναι να αυξηθεί η δυνατότητα στήριξης και των νεοφυών επιχειρήσεων, ιδίως των καινοτόμων, οι οποίες ενδέχεται να είναι ζημιογόνες κατά τη φάση ταχείας ανάπτυξης, είναι δε ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης. Όλες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που είχαν λιγότερα από τρία έτη λειτουργίας στις 31 Δεκεμβρίου 2019 μπορούν να επωφεληθούν από τα μέτρα ενίσχυσης που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο.

  Επίσης, αν μια επιχείρηση -ανεξαρτήτως μεγέθους-, που ήταν προβληματική την 31η Δεκεμβρίου 2019, προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν την υποβολή αιτήματος προς ενίσχυση και χορήγηση αυτής είναι δυνατό να ενισχυθεί βάσει του Προσωρινού Πλαισίου. Το συγκεκριμένο αποτελεί μια επιπλέον προσθήκη ευελιξίας και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα παρεχόμενα εργαλεία ρευστότητας. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να καταρτίσουν σχέδια αναδιάρθρωσης που θα τους επιτρέψουν να επιτύχουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

  Η δυνατότητα επιβεβαίωσης της μη προβληματικότητας, για τη δεδομένη χρονική περίοδο, βάσει των πρόσφατων διαθέσιμων οικονομικών καταστάσεων/στοιχείων, που έχει υποχρέωση νόμιμα να τηρεί η επιχείρηση είτε υποχρεωτικά είτε οικειοθελώς, ανεξαρτήτως αν έχουν δημοσιευτεί ή όχι, εφόσον δίνουν τη δυνατότητα υπολογισμού των απαιτούμενων κατά περίπτωση μεγεθών.

  Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το προσωρινό πλαίσιο τροποποιήθηκε για πρώτη φορά στις 3 Απριλίου, -τότε είχαν αυξηθεί οι δυνατότητες δημόσιας στήριξης της έρευνας, των δοκιμών και της παραγωγής προϊόντων σχετικών με την καταπολέμηση της έξαρσης του κορονοϊού -ενώ στις 8 Μαΐου, η Επιτροπή ενέκρινε δεύτερη τροποποίηση με την οποία επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του σε μέτρα ανακεφαλαιοποίησης και χρέους μειωμένης εξασφάλισης.

  Με το τελευταίο σχέδιο της 12ης Ιουνίου η Επιτροπή πρότεινε να διευρυνθεί περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του προσωρινού πλαισίου, παρέχοντας στα κράτη μέλη:

  - τη δυνατότητα να στηρίζουν ορισμένες πολύ μικρές, μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2019, και
  - να παρέχουν κίνητρα στους ιδιώτες επενδυτές να συμμετέχουν στα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης που σχετίζονται με τον κορονοϊό.

  Συγκεκριμένα η Επιτροπή έχει προτείνει την προσαρμογή των όρων για τα μέτρα ανακεφαλαιοποίησης βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ιδιώτες επενδυτές συνεισφέρουν από κοινού με το κράτος στην αύξηση του κεφαλαίου των επιχειρήσεων. Αυτές οι αλλαγές, όπως υποστηρίζεται από τις Βρυξέλλες, θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις με υφιστάμενη κρατική συμμετοχή να αντλούν κεφάλαια κατά τρόπο ανάλογο με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, διατηρώντας παράλληλα τις ίδιες διασφαλίσεις, ενώ ενθαρρύνουν τις εισφορές κεφαλαίου με σημαντική ιδιωτική συμμετοχή και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, περιορίζοντας έτσι την αναγκαιότητα κρατικών ενισχύσεων και τον κίνδυνο στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ