Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 17-Ιουν-2020 10:13

  Ελληνική Τράπεζα: Οι αποφάσεις της Γ.Σ. - Το νέο Δ.Σ.

  Ελληνική Τράπεζα: Οι αποφάσεις της Γ.Σ. - Το νέο Δ.Σ.
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στην 46η Ετήσια Γενική Συνέλευση (η "ΕΓΣ") των Μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η "Τράπεζα"), η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020, παρευρέθηκαν αυτοπροσώπως, μέσω τηλεδιάσκεψης και με πληρεξουσίους αντιπροσώπους, 73 μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούσαν 381.162.532 μετοχές δηλαδή 92,33% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

   

  1.  Μελέτη και έγκριση της έκθεσης διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019

   

  Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.

   

  Το Σύνηθες Ψήφισμα 1 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  380.995.784

  μετοχές

  0

  μετοχές

  380.995.784

  μετοχές

   

  1. Μελέτη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019

   

  Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις και της έκθεσης των ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.

   

  Το Σύνηθες Ψήφισμα 2 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  380.995.784

  μετοχές

  0

  μετοχές

  380.995.784

  μετοχές

   

   

   

   

  1. Μελέτη και έγκριση της έκθεσης πολιτικής αμοιβών για το έτος 2019 και καθορισμός των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2020 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος

   

  Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Πολιτικής Αμοιβών για το έτος 2019 και καθόρισε τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2020 στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος.

   

  Το Σύνηθες Ψήφισμα 3 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  378.177.931

  μετοχές

  2.817.853

  μετοχές

  380.995.784

  μετοχές

   

  1. Καθορισμός της αμοιβής του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου

   

  Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Αμοιβή του προέδρου και των μελών της Επιτροπής Μετασχηματισμού του Διοικητικού Συμβουλίου.

   

  Το Σύνηθες Ψήφισμα 4 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  366.381.553

  μετοχές

  12.438.000

  μετοχές

  378.819.553

  μετοχές

   

   5(α). Επαναδιορισμός της KPMG Ltd ως ελεγκτών της Τράπεζας για το έτος 2020

   

  Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε τον Επαναδιορισμό της KPMG Ltd ως ελεγκτών της Τράπεζας για το έτος 2020.

   

  Το Σύνηθες Ψήφισμα 5(α) εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  380.995.784

  μετοχές

  0

  μετοχές

  380.995.784

  μετοχές

   

  5(β). Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών

   

  Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας να καθορίσει την αμοιβή των ελεγκτών.

   

   

   

   

  Το Σύνηθες Ψήφισμα 5(β) εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  380.995.784

  μετοχές

  0

  μετοχές

  380.995.784

  μετοχές

   

  6. Επαναδιορισμός / διορισμός διοικητικών συμβούλων

   

  Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας με ψηφοδέλτιο για τα συνήθη ψηφίσματα 6(α) – 6(π) παρατίθενται πιο κάτω:

   

  6(α). Επαναδιορισμός του κ. Stephen John Albutt ως διοικητικού συμβούλου

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  368.030.043

  μετοχές

  12.595.622

  μετοχές

  380.625.665

  μετοχές

   

  6(β). Επαναδιορισμός του κ. Marco Comastri ως διοικητικού συμβούλου

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  359.500.618

  μετοχές

  21.125.047

  μετοχές

  380.625.665

  μετοχές

   

  6(γ). Επαναδιορισμός της κας Ειρένας Α. Γεωργιάδου ως διοικητικής συμβούλου

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  26.145.754

  μετοχές

  354.825.625

  μετοχές

  380.971.379

  μετοχές

   

  6(δ). Επαναδιορισμός του κ. Lars Kramer ως διοικητικού συμβούλου

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  380.958.039

  μετοχές

  0

  μετοχές

  380.958.039

  μετοχές

   

  6(ε). Επαναδιορισμός του κ. Kristofer Richard Kraus ως διοικητικού συμβούλου

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  380.655.364

  μετοχές

  0

  μετοχές

  380.655.364

  μετοχές

   

   

   

   

  6(στ). Επαναδιορισμός του κ. Μάριου Μαραθεύτη ως διοικητικού συμβούλου

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  359.843.312

  μετοχές

  21.114.727

  μετοχές

  380.958.039

  μετοχές

   

  6(ζ). Επαναδιορισμός του κ. Ιωάννη Α. Μάτση ως διοικητικού συμβούλου

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  380.972.965

  μετοχές

  0

  μετοχές

  380.972.965

  μετοχές

   

  6(η). Επαναδιορισμός της κας Μαριάννας Παντελίδου Νεοφύτου ως διοικητικής συμβούλου

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  380.753.737

  μετοχές

  204.302

  μετοχές

  380.958.039

  μετοχές

   

  6(θ). Επαναδιορισμός του Δρος Ευριπίδη Α. Πολυκάρπου ως διοικητικού συμβούλου

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  379.584.804

  μετοχές

  1.345.122

  μετοχές

  380.929.926

  μετοχές

   

  6(ι). Επαναδιορισμός του κ. Χρίστου Θεμιστοκλέους ως διοικητικού συμβούλου

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  359.500.618

  μετοχές

  21.125.047

  μετοχές

  380.625.665

  μετοχές

   

  6(κ). Επαναδιορισμός του κ. Andrew Charles Wynn ως διοικητικού συμβούλου

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  128.299.506

  μετοχές

  252.616.834

  μετοχές

  380.916.340

  μετοχές

   

   

   

   

   

   

   

   

  6(λ). Διορισμός του κ. Zion Bahloul ως διοικητικού συμβούλου

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  23.163.717

  μετοχές

  357.449.948

  μετοχές

  380.613.665

  μετοχές

   

  6(μ). Διορισμός του κ. Δημήτριου Ευσταθίου ως διοικητικού συμβούλου

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  252.661.940

  μετοχές

  123.472.983

  μετοχές

  376.134.923

  μετοχές

   

  6(ν). Διορισμός του κ. Κωνσταντίνου Ιορδάνου ως διοικητικού συμβούλου

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  146.234.228

  μετοχές

  234.379.437

  μετοχές

  380.613.665

  μετοχές

   

  6(ξ). Διορισμός του κ. John Gregory Iossifidis ως διοικητικού συμβούλου

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  355.468.336

  μετοχές

  25.448.004

  μετοχές

  380.916.340

  μετοχές

   

  6(ο). Διορισμός του κ. Ανδρέα Π. Περσιάνη ως διοικητικού συμβούλου

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  375.656.059

  μετοχές

  204.302

  μετοχές

  375.860.361

  μετοχές

   

  6(π). Διορισμός του κ. Μιχάλη Σπανού ως διοικητικού συμβούλου

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  230.144.038

  μετοχές

  74.247.186

  μετοχές

  304.391.224

  μετοχές

   

  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας πιο πάνω και τους Κανονισμούς 109 και 110 του Καταστατικού της Τράπεζας, επανεκλέγηκαν / εκλέγηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι κ.κ. Ιωάννης Α. Μάτσης, Lars Kramer, Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου, Kristofer Richard Kraus, Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου, Ανδρέας Π. Περσιάνης, Stephen John Albutt, Μάριος Μαραθεύτης, Marco Comastri, Χρίστος Θεμιστοκλέους, John Gregory Iossifidis, Δημήτριος Ευσταθίου και Μιχάλης Σπανός (επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα σύμφωνα με το Άρθρο 135(2) των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων καθώς και σύντομα βιογραφικά σημειώματα). Ο διορισμός των κ.κ. Ανδρέα Π. Περσιάνη, John Gregory Iossifidis και Μιχάλη Σπανού στο Διοικητικό Συμβούλιο υπόκειται στην έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

   

  Ο κ. David Whalen Bonanno είχε αποσύρει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή και οι κ.κ. Ανδρέας Δ. Αθανασόπουλος και Ελευθέριος Χατζηζαχαρία είχαν αποσύρει την υποψηφιότητά τους για εκλογή ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας πριν την ΕΓΣ.

   

  1. Τροποποίηση του Κανονισμού 141 του Καταστατικού της Τράπεζας

   

  Η ΕΓΣ εξέτασε και υιοθέτησε την Τροποποίηση 141 του Καταστατικού της Τράπεζας, όπως ορίζεται ως Θέμα 7 της Ειδοποίησης για την ΕΓΣ ημερομηνίας 25 Μαΐου 2020.

   

  Το Ειδικό Ψήφισμα 7 εγκρίθηκε με ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο ως ακολούθως:

   

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε υπέρ

  Αριθμός μετοχών που ψήφισε εναντίον

  Συνολικός Αριθμός μετοχών που ψήφισαν

  379.535.008

  μετοχές

  0

  μετοχές

  379.535.008

  μετοχές

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ