Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 09-Ιουν-2020 10:06

  Αλουμύλ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απορρόφησης της ΑΛΟΥΦΟΝΤ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απορρόφησης της ΑΛΟΥΦΟΝΤ από την Αλουμύλ σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία. 

  Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΟΥΜΥΛ,
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (εφεξής, η "ΑΛΟΥΜΥΛ"),
  ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι στις 9 Ιουνίου 2020, ολοκληρώθηκαν, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4601/2019, όπως ισχύουν, οι
  διατυπώσεις δημοσιότητας του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που συνετάγη από κοινού με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΛΟΥΦΟΝΤ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" (εφεξής, η "ΑΛΟΥΦΟΝΤ") για την
  απορρόφηση της ΑΛΟΥΦΟΝΤ από την ΑΛΟΥΜΥΛ (εφεξής καλούμενων από κοινού, οι "Συγχωνευόμενες Εταιρείες"), η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις των άρθρων του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 όπως ισχύουν (εφεξής, η "Συγχώνευση"). Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΟΥΜΥΛ ανακοινώνει ότι από σήμερα, 9 Ιουνίου 2020, τίθενται στη διάθεση των μετόχων της ΑΛΟΥΜΥΛ στην ιστοσελίδα της εταιρείας https://www.alumil.com/greece/corporate/investor-relations, καθώς και στην έδρα αυτής (ΒΙΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς, 61100, τηλ. 2341079300), τα κατωτέρω
  έγγραφα:

  1. Το από 05/06/2020 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ της ΑΛΟΥΜΥΛ και της ΑΛΟΥΦΟΝΤ.

  2. Ο ισολογισμός μετασχηματισμού της ΑΛΟΥΦΟΝΤ με ημερομηνία 30/06/2019.

  3. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες εκθέσεις διαχείρισης των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών για τις χρήσεις 2016,2017, 2018 και 2019.

  4. Οι επεξηγηματικές εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών προς τους μετόχους τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4601/2019 και την παρ. 4.1.3.13.3. του Κανονισμού ΧΑ αναφορικά με την ΑΛΟΥΜΥΛ.

  5. Η έκθεση του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 της ελεγκτικής εταιρείας "KPMG
  Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία" για την αποτίμηση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΑΛΟΥΦΟΝΤ με ημερομηνία αναφοράς την 30/6/2019.

  6. Η γνωμοδότηση της ελεγκτικής εταιρείας "KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη
  Εταιρεία" για τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο, εύλογο και λογικό της σχέσης 
  ανταλλαγής των μετοχών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4.1.3.13.3. του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 10 του Ν. 4601/2019. Καλούνται οι μέτοχοι της ΑΛΟΥΜΥΛ να λάβουν γνώση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία θα παραμείνουν στη διάθεσή τους μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΑΛΟΥΜΥΛ που θα κληθεί να αποφασίσει επί της Συγχώνευσης. Για την ημερομηνία συνεδρίασης αυτής της Γενικής Συνέλευσης, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση της ΑΛΟΥΜΥΛ.

  Οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες θα ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας της Συγχώνευσης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την ΑΛΟΥΜΥΛ σύμφωνα με τον
  Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό
  του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους
  σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι ο κ. Ιωάννης Ιωαννίδης του Τμήματος Χρηματιστηριακών Υποθέσεων της ΑΛΟΥΜΥΛ.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ