Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 26-Μαϊ-2020 18:00

  Pasal: Κέρδη €41,8 εκατ. το 2019

  Pasal: Κέρδη €41,8 εκατ. το 2019
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Κέρδη ύψους €41,8 εκατ. ανακοίνωσε η PASAL Development Α.Ε. για το 2019, από ζημιές ένα χρόνο νωρίτερα, με τα έσοδα παράλληλα να εμφανίζουν μικρή πτώση.

  Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα του ομίλου, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για την χρήση 2019 ανήλθαν σε €1,6 εκατ. έναντι €1,7 εκατ. για το 2018.

  Από την 31/12/2019 οι δραστηριότητες της εταιρείας DORECO AΕ (ιδιοκτήτριας του εμπορικού κέντρου AthensHeart) κατατάχθηκαν ως διακοπείσες δραστηριότητες.

  Η αξία των επενδυτικών ακινήτων του ομίλου την 31.12.2019 διαμορφώθηκε σε €31,05 εκατ. αντί €77,5 εκατ. την 31.12.2018. Η μείωση οφείλεται σε διαφορές αποτίμησης επενδυτικών ακινήτων και κατάταξη του εμπορικού AthensHeart σε ενεργητικό προς πώληση.

  Στις 29.08.2019 εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση επικύρωσης Συμφωνίας εξυγίανσης της Εταιρείας, με βάση το άρθρο 106β του Ν.3588. Συνεπεία της απόφασης ο καθαρός δανεισμός του ομίλου (σύνολο δανειακών υποχρεώσεων μείον χρηματικά διαθέσιμα) την 31.12.2019 διαμορφώθηκε σε € 22,9 εκατ. (χωρίς να περιλαμβάνεται δανεισμός €50,7 εκατ. ο οποίος αντιστοιχεί στις διακοπείσες δραστηριότητες) έναντι €133 εκατ. την 31.12.2018. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία ουδέποτε είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικούς οργανισμούς ή εργαζόμενους.

  Ο Όμιλος για την χρήση 2019 παρουσίασε λειτουργικές ζημιές από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους €6 εκατ. έναντι ζημιών €1,1 εκατ. της χρήσης 2018, οι οποίες κατά κύριο λόγο οφείλονται στην αρνητική αναπροσαρμογή των εύλογων αξιών των επενδυτικών ακινήτων κατά € 5,6 εκατ. (€ 1,9 εκατ. το 2018)

  Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για την χρήση 2019 ανήλθαν σε κέρδη ύψους €41,8 εκατ., έναντι ζημιών €2,7 εκατ. της προηγούμενης χρήσης. Τα κέρδη οφείλονται κατά το μεγαλύτερο μέρος στη διαγραφή υποχρεώσεων και εξόφληση οφειλών μέσω μεταβίβασης ακινήτων βάσει της Συμφωνίας εξυγίανσης.

  Στις 16.10.2019 η Εταιρεία υπέγραψε ιδιωτικό συμφωνητικό σύμφωνα βάσει του οποίου η Σουηδική εταιρεία STERNER STENHUS GREECE AB θα προβεί σε κεφαλαιακή ενίσχυση της PASAL ύψους €10 εκατ. λαμβάνοντας μετοχές της Εταιρείας που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 88% του μετοχικού κεφαλαίου.

  Στις 02.12.2019 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας αποφάσισε την Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, συνολικού ύψους € 10 εκατ. με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Η Εταιρεία έχει υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου για την δημόσια προσφορά των νέων μετοχών από την Αύξηση.

  Η χρηματοοικονομική εξυγίανση της Εταιρείας η οποία ξεκίνησε με την έγκριση του Σχεδίου εξυγίανσης και ολοκληρώνεται με την επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και την είσοδο της STERNER STENHUS σαν βασικός μέτοχος, επιτρέπει την υγιή ανάπτυξη της PASAL η οποία, με την οργάνωση και την εμπειρία της, έχει στόχο να κατακτήσει ηγετική θέση στον κλάδο του real estate στην χώρα.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ