Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 09-Αυγ-2019 23:07

  Σε Μπιτσάκο (Diorasis) και Ιχθ. Κεφαλλονιάς οι μονάδες των Νηρέα-Σελόντα

  Σε Μπιτσάκο (Diorasis) και Ιχθ. Κεφαλλονιάς οι μονάδες των Νηρέα-Σελόντα
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 12/8/2019 12.01

  Στις εταιρείες Diorasis και Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς περνούν και επίσημα οι μονάδες των Νηρεύς και Σελόντα που πουλά η Amerra-Andromeda, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων προς τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Comp) για να ολοκληρωθεί η πώληση των δύο εταιρειών στο σχήμα Amerra - Mubadala, σύμφωνα με ανακοίνωση της Νηρεύς, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ που πρώτο δημοσίευσε το Capital.gr.

  Σημειώνεται ότι βάσει των διαρθρωτικών μέτρων που έχει ζητήσει η ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού η Amerra καλείτο να προβεί στην εκποίηση (α) ιχθυοτροφείων που παράγουν τουλάχιστον 10.000 τόνους μεσογειακών ειδών ετησίως μαζί με τα σχετικά συσκευαστήρια ιδίας δυναμικότητας και (β) εκκολαπτηρίων που παράγουν τουλάχιστον 50 εκατομμύρια τεμάχια γόνου ετησίως.

  Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία Andromeda Seafood στις Αυγούστου 2019, υπέγραψε συμφωνία για την πώληση παραγωγικών εγκαταστάσεων των Νηρεύς
  και Σελόντα, ικανών να καλύψουν τις δεσμεύσεις που έχουν οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

  Συγκεκριμένα, η Andromeda Seafood S.L. προέβη στην υπογραφή των παρακάτω δύο συμφωνιών:

  (α) Η πρώτη συμφωνία υπεγράφη με την εταιρεία Μπιτσάκος Α.Ε., τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού καθώς και υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της εξαγοράς των εταιρειών Νηρεύς και Σελόντα και προβλέπει την πώληση των εξής εγκαταστάσεων:

  Εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Νηρεύς στις τοποθεσίες:
  - Φάρμες: Όρμος Καλόγηρος (Β. Εύβοια), Κρυφό Λιμάνι (Β. Εύβοια), Όρμος Ανεμόμυλος (Β. Εύβοια), Ρόδας (Β. Εύβοια), Ξερονήσι (Β. Εύβοια), Όρμος Κόφινας (Β. Εύβοια)
  - Εκκολαπτήρια: Κανατάδικα (Β. Εύβοια)

  Εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Σελόντα στις τοποθεσίες :….[αναφέρονται οι οικείες τοποθεσίες].

  Οι παραπάνω εγκαταστάσεις έχουν παραγωγική δυναμικότητα άνω των 10,000 τόνων μεσογειακών ειδών ετησίως συμπεριλαμβανομένων και συσκευαστηρίων ιδίας δυναμικότητας καθώς και παραγωγική δυναμικότητα άνω των 50 εκατομμυρίων τεμαχίων γόνου ετησίως.

  Περαιτέρω σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού συμφωνήθηκε η πώληση τροφών από τις εταιρείες Νηρεύς και Σελόντα προς την εταιρεία Μπιτσάκος Α.Ε. για περίοδο δύο ετών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, καθώς και η παροχή τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη συγκεκριμένων γεννητόρων για περίοδο έξι μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

  (β) Η δεύτερη συμφωνία υπεγράφη με την εταιρεία Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς Α.Ε. και τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της συμφωνίας με την εταιρεία Μπιτσάκος Α.Ε.. Στην εν λόγω σύμβαση τα μέρη έχουν συμφωνήσει την πώληση μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας της Σελόντα στις τοποθεσίες Ακρωτήρι Τράχηλος, Όρμος Σπηλιά και Όρμος Χρυσαϊτη στον Κορινθιακό κόλπο, ετήσιας παραγωγικής δυναμικότητας 1,000 τόνων ετησίως περίπου.

  Τονίζεται ότι η συμφωνία με την εταιρεία Μπιτσάκος Α.Ε. τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία έγκριση αφορά στην καταλληλόλητα του υποψήφιου αγοραστή καθώς και των όρων της ανωτέρω συναλλαγής.

  Όσον αφορά τη δυναμικότητα των ως άνω προς πώληση μονάδων σε σχέση με το σύνολο της δυναμικότητας της εταιρείας καθώς και τις επιπτώσεις στα οικονομικά της μεγέθη, σημειώνονται τα εξής:

  Η εκτιμώμενη παραγωγική δυναμικότητα βάση των στοιχείων του 2019 στα υπό πώληση ιχθυοτροφεία ανέρχεται σε περίπου 5.000 τόνους έναντι 34.000 τόνων στο σύνολο των ιχθυοτροφείων της ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Η εκτιμώμενη παραγωγική δυναμικότητα βάση των στοιχείων του 2019 στον υπό πώληση ιχθυογεννητικό σταθμό "Κανατάδικα" ανέρχεται σε περίπου 30 εκ. τεμάχια έναντι 135 εκ. τεμαχίων στο σύνολο της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ.

  Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2018 ο Κύκλος Εργασιών των υπό πώληση ιχθυοτροφείων ανέρχεται σε 23,2 εκ. ευρώ έναντι συνολικών πωλήσεων 176,3 εκ. ευρώ της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ. Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανέρχεται σε 2,1 εκ. ευρώ έναντι 20,2 εκ. ευρώ του συνολικού λειτουργικού EBITDA της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ.

  Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2018, η εύλογη αξία των βιολογικών αποθεμάτων των υπό πώληση ιχθυοτροφείων και του ιχθυογεννητικού σταθμού "Κανατάδικα" ανέρχεται σε 25,2 εκ. ευρώ έναντι 176,3 εκ. ευρώ στο σύνολο της εύλογης αξίας των βιολογικών αποθεμάτων της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ.

  Η αναπόσβεστη αξία των παγίων των υπό πώληση ιχθυοτροφείων και του ιχθυογεννητικού σταθμού "Κανατάδικα" στις 30/6/2019 ανέρχεται σε 14,1 εκ. ευρώ.

  Όσον αφορά στην επίδραση των οικονομικών στοιχείων της ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ του τιμήματος των υπό πώληση ιχθυοτροφείων και του ιχθυογεννητικού σταθμού "Κανατάδικα" δεν μπορεί να εκτιμηθεί καθώς η εταιρεία δεν έχει την σχετική ενημέρωση.

  Υπενθυμίζεται ότι η ΝΗΡΕΥΣ ΑΕ δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις ως άνω αναφερόμενες συμφωνίες. Εφόσον της κοινοποιηθούν περαιτέρω πληροφορίες θα προβεί στην προβλεπόμενη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

  Ανάλογη ανακοίνωσε εξέδωσε τη Δευτέρα το μεσημέρι και η Σελόντα, σημειώνοντας ότι η αδειοδοτημένη παραγωγική δυναμικότητα στα υπό πώληση ιχθυοτροφεία ανέρχεται σε 7.758 τόνους αντίστοιχα η εκτιμώμενη παραγωγική δυναμικότητα βάση των στοιχείων του 2019 ανέρχεται σε περίπου 6.295 τόνους έναντι 29.800 τόνων στο σύνολο των ιχθυοτροφείων της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ.

  Η αδειοδοτημένη παραγωγική  δυναμικότητα των υπο πώληση ιχθυογεννητικών  σταθμών "ΛΑΡΥΜΝΑΣ & ΤΑΠΙΕΣ" ανέρχεται σε 65 εκ. τεμάχια και αντίστοιχα η εκτιμώμενη παραγωγική δυναμικότητα βάση των στοιχείων του 2019 ανέρχεται σε περίπου 60 εκ τεμάχια έναντι περίπου 140 εκ τεμαχίων στο σύνολο της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ.

  Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2018 ο Κύκλος Εργασιών των υπό πώληση ιχθυοτροφείων ανέρχεται σε 34,6 εκ ευρώ έναντι συνολικών πωλήσεων 161 εκ ευρώ της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανέρχεται σε -0,8 εκ. ευρώ έναντι -3,6 εκ ευρώ του συνολικού λειτουργικού EBITDA της  ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του 2018, η εύλογη αξία των βιολογικών αποθεμάτων των υπό πώληση ιχθυοτροφείων και του ιχθυογεννητικών σταθμών "ΛΑΡΥΜΝΑΣ & ΤΑΠΙΕΣ" ανέρχεται σε 25,9 εκ ευρώ έναντι 131 εκ ευρώ στο σύνολο της εύλογης αξίας των βιολογικών αποθεμάτων της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Η αναπόσβεστη αξία των παγίων των υπό πώληση ιχθυοτροφείων και των ιχθυογεννητικών σταθμών "ΛΑΡΥΜΝΑΣ & ΤΑΠΙΕΣ" στις 30/6/2019 ανέρχεται σε 8,8 εκ ευρώ.

  Όσον αφορά στην επίδραση των οικονομικών στοιχείων της ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ του τιμήματος των υπό πώληση ιχθυοτροφείων και των ιχθυογεννητικών σταθμών "ΛΑΡΥΜΝΑ ΤΑΠΙΕΣ" δεν μπορεί να εκτιμηθεί καθώς η εταιρεία δεν έχει την σχετική ενημέρωση.

  Η Σελόντα υπενθυμίζει, επίσης, από την πλευρά της, ότι δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στις ως άνω αναφερόμενες συμφωνίες. Εφόσον της κοινοποιηθούν περαιτέρω πληροφορίες, σημειώνει ότι θα προβεί στην προβλεπόμενη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων