ΕΛΠΕ: Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εξαγορά του ποσοστού 22,24% στην ELPEDISON

Παρασκευή, 26-Ιουλ-2019 13:22

ΕΛΠΕ: Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εξαγορά του ποσοστού 22,24% στην ELPEDISON

Σε συνέχεια της από 20 Ιουνίου ανακοίνωσης εξαγοράς ποσοστού 24,22% στην ELPEDISON Α.Ε. από τους ομίλους ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΕΛΒΑΛ-ΧΑΛΚΟΡ, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Κατά συνέπεια, η ELPEDISON BV, όπου ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ συμμετέχει με ποσοστό 50%, κατέχει πλέον το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της ELPEDISON Α.Ε.