Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 22-Ιουλ-2019 07:45

  Σε "ομηρία" τα σήματα της ΜΕΒΓΑΛ

  Σε "ομηρία" τα σήματα της ΜΕΒΓΑΛ
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Tης Αλεξάνδρας Γκίτση

  Σε "ομηρία” παραμένουν εδώ και μια τετραετία, τα σήματα της Βορειοελλαδίτικης γαλακτοβιομηχανίας ΜΕΒΓΑΛ, μετά την εκχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης τους και των domain names στη BARTONS GLOBAL HOLDINGS INC ως εξασφάλιση για τις απαιτήσεις της τελευταίας έναντι της ΜΕΒΓΑΛ.

  Η διοίκηση της Βορειοελλαδίτικης γαλακτοβιομηχανίας έχει αναθέσει σε νομικό γραφείο του Ηνωμένου Βασιλείου τη διαδικασία άρσης της κυριότητας των σημάτων και της επιστροφής στην κατοχή της ΜΕΒΓΑΛ, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2019. Ήδη από τον Απρίλιο του 2017 η ΜΕΒΓΑΛ έχει αποπληρώσει ολοσχερώς το κεφάλαιο και τους αναλογούντες τόκους προς τη BARTONS GLOBAL HOLDINGS INC. Από την επιστροφή των σημάτων αναμένεται να προκύψουν κόστη για τα οποία η εταιρεία έχει διενεργήσει πρόβλεψη 500 χιλ. ευρώ στα αποτελέσματα της χρήσης του 2018.

  Λόγω αυτού του γεγονότος τα καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων διαμορφώθηκαν πέρυσι σε 195 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 609 χιλ. ευρώ στη χρήση του 2017. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους του ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 745 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 1,981 εκατ. ευρώ που ήταν στη χρήση του 2017.

  Ο τζίρος της διαμορφώθηκε πέρυσι στα 111,794 εκατ. ευρώ 4,12% υψηλότερος από τη χρήση του 2017, το ΕΒITDA σε επίπεδο μητρικής στα 9,077 εκατ. ευρώ από 8,133 εκατ. ευρώ και σε επίπεδο ομίλου στα 9,696 εκατ. ευρώ έναντι 8,725 εκατ. ευρώ ενώ ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού μειώθηκε στα 594 άτομα όταν στη χρήση του 2017 ήταν 631 άτομα.

  Σε ό,τι αφορά τις προϊοντικές κατηγορίες όπου κατεγράφη η μεγαλύτερη ανάπτυξη από χρόνο σε χρόνο ήταν στο γάλα +5,6% ή 1,713 εκατ. ευρώ ανάπτυξη και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας οι πωλήσεις των οποίων αυξήθηκαν 13,44% ήταν 1,373 εκατ. ευρώ περισσότερο τζίρο. Σχετικά με τις πωλήσεις εξωτερικού πέρυσι ενισχύθηκαν κατά 3,47% στα 34,597 εκατ. ευρώ με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μεταβολή να εμφανίζουν οι πωλήσεις των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας +175%, στο γάλα +90% και στο γιαούρτι +4,28%.

  Αναφορικά με τα ιδία κεφάλαια αυτά, όπως αναφέρει ο Ορκωτός Ελεγκτής στις 31/12/2018, διαμορφώθηκαν στα 5,142 εκατ. ευρώ, από 4,578 εκατ. ευρώ, δηλαδή μικρότερα από το 1⁄2 του μετοχικού κεφαλαίου, και για τον λόγο αυτό συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 1/1/2019 από το άρθρο 119 του Ν. 4548/2018.

  Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού

  Σε ό,τι αφορά την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού (σ.σ. υπ’ αριθ. 369/v/2007), βάσει της οποίας επιβλήθηκε στη ΜΕΒΓΑΛ πρόστιμο 13.280.289,58 ευρώ για οριζόντιες συμπράξεις στον τομέα των γαλακτοκομικών και με την υπ’ αριθ. 373/ν/2007 απόφαση της ίδιας Επιτροπής πρόστιμο 3.047.955,00 ευρώ, για κάθετες συμπράξεις, είχαν ασκηθεί προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με αίτημα την ολική ακύρωσή τους άλλως επικουρικά την τροποποίηση των αποφάσεων και ειδικότερα την μείωση των προστίμων στο ελάχιστο.

  Τα ποσά των προστίμων, για τα οποία δεν δόθηκε αναστολή εκτέλεσης συνολικού ύψους 4.452.122,55 ευρώ καταβλήθηκαν στη χρήση του 2008. Επί της προσφυγής που ασκήθηκε κατά της υπ’ αριθ. 369/ν/2007 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκδόθηκε η με αριθμό 1682/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 13ο Τριμελές) με την οποία περιόρισε το ύψος του προστίμου στα 5.643.513 ευρώ (από το αρχικό ποσό των 13.280.289,58 που είχε επιβληθεί με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού). Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής καταβλήθηκαν 1.564.268,98 ευρώ (μαζί με τα αναλογούντα χαρτόσημα). Επί της προσφυγής που ασκήθηκε κατά της υπ’ αριθ. 373/ν/2007 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκδόθηκε η με αριθμό 2891/2009 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 13ο Τριμελές), με την οποία περιορίσθηκε το πρόστιμο στο ποσό των 1.584.133 ευρώ (από το αρχικό ποσό των 3.047.955 ευρώ που είχε επιβληθεί με την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού). Η καταβολή του ανεξόφλητου μέρους του προστίμου αυτού ύψους 560.027,20 ευρώ μαζί με τα αναλογούντα χαρτόσημα , έγινε τον Ιανουάριο του 2010. Επί των ανωτέρω δύο αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έγιναν αιτήσεις αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

  Με την με αριθμό 2774/2014 απόφαση του ΣτΕ απορρίφτηκε η αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για τις οριζόντιες συμπράξεις. Η αίτηση αναίρεσης στο ΣτΕ κατά της με αριθμό 2891/2009 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (κάθετες συμπράξεις ) συζητήθηκε στις 17.10.2018. Κατά τους νομικούς της εταιρείας αναμένεται η ευδοκίμηση έστω και μέρους των προβαλλομένων αιτιάσεων – λόγων αναίρεσης κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

  Οι παραπάνω καταβολές (συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου) συνολικού ποσού 7.412.090,43 ευρώ καταχωρήθηκαν σε λογαριασμό επίδικων απαιτήσεων.
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ