Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 11-Ιουν-2019 11:53

  CR Institute – 11 χρόνια ανάδειξης της Εταιρικής Υπευθυνότητας

  CR Institute – 11 χρόνια ανάδειξης της Εταιρικής Υπευθυνότητας
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τις εταιρείες που διακρίθηκαν φέτος στον Εθνικό Δείκτη CR Index θα παρουσιάσει σε ειδική εκδήλωση την Πέμπτη το CR Institute.

  Οι κορυφαίες εταιρείες που διακρίθηκαν φέτος είναι: Εθνική Τράπεζα, WIND Ελλάς, Novartis Hellas Α.Ε.Β.Ε., GENESIS Pharma, Janssen-Cilag Φαρμακευτική ΑΕΒΕ, Pepsico Greece, Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ, Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ Τροφίμων, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., Μύλοι Λούλη Α.Ε.  

  CR Institute – 11 χρόνια ανάδειξης της Εταιρικής Υπευθυνότητας

  Tο Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που εκπροσωπεί αποκλειστικά τον Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR INDEX) στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Business in the Community (BITC), τον αναγνωρισμένο Βρετανικό φορέα υπό την προεδρία του Πρίγκιπα της Ουαλίας, που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ΕΚΕ και προάγει την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα. 

  Πρωταρχικός στόχος του Ινστιτούτου, που πρόσφατα συμπλήρωσε 11 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, είναι να παρέχει στις Ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους σε θέματα ΕΚΕ, για την καλύτερη ενσωμάτωσή της στη στρατηγική και την πρακτική τους. Περισσότερες από 50 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από 12 διαφορετικούς κλάδους, που απασχολούν στην Ελλάδα χιλιάδες εργαζομένους και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία, έχουν συμμετάσχει έως σήμερα στην αξιολόγηση του CR INDEX και με τον τρόπο αυτό έχουν καταφέρει να συστηματοποιήσουν και να αναπτύξουν τη στρατηγική τους στην Εταιρική Υπευθυνότητα.

  Επιπλέον, οι δράσεις του Ινστιτούτου περιλαμβάνουν ανάπτυξη και διαχείριση επιμορφωτικών πρωτοβουλιών, διοργάνωση βραβεύσεων και εκδηλώσεων, συμμετοχή σε αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και ανάπτυξη συνεργασιών με ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς, ακαδημαϊκά, ερευνητικά, εκπαιδευτικά δίκτυα άλλων χωρών και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. 

  Με σκοπό να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και να μεταφέρει κατάλληλα προσαρμοσμένες για το ελληνικό πλαίσιο γνώσεις και τεχνικές, το Ινστιτούτο αναπτύσσει συνέργειες με διεθνείς φορείς εγνωσμένου κύρους. Προσφάτως, το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης έγινε πλήρες μέλος του CSR360 Global Partnership Network (CSR360 GPN), του διεθνούς δικτύου εταίρων του BITC. Αποτελείται από 133 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς σε 67 χώρες και ως κύριο στόχο του έχει την προώθηση της ΕΚΕ μέσω της στενής συνεργασίας των μελών του και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, εργαλείων και μεθόδων. (http://www.csr360gpn.org/)

  Το Ινστιτούτο διοικείται από επταμελές Δ.Σ., Πρόεδρος του οποίου είναι ο κ. Δημ. Μαύρος. 

  Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης CR Index: 

  Το πιο αναγνωρισμένο σύγχρονο, στρατηγικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση διεθνή κριτήρια

  Ο Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης CR Index είναι το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση διεθνή κριτήρια. Αναπτύχθηκε από το Business in the Community το 2002, σε συνεργασία με αναλυτές του City of London και εκπροσώπους επιχειρήσεων, μέσω μίας σειράς διαβουλεύσεων και εργαστηρίων στα οποία συμμετείχαν περισσότερες από 80 εταιρείες, καθώς και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. 

  Στην Ελλάδα το CR Index εκπροσωπείται αποκλειστικά από το  Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης  εδώ και 11 χρόνια με στόχο την παροχή στις Ελληνικές επιχειρήσεις και στους οργανισμούς, του πιο αναγνωρισμένου εργαλείου  αξιολόγησης και σημείου αναφοράς για  την αναγνώριση των επιδόσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα ΕΚΕ με βάση τα διεθνή κριτήρια.

  Σημειώνεται ότι ο Δείκτης δεν εξετάζει συγκεκριμένες δράσεις αλλά τη συνολική στρατηγική της εταιρείας σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία, τους εργαζόμενους και την αγορά.

  Ο Δείκτης CR Index υπερβαίνει τις απαιτήσεις της νέας Ελληνικής νομοθεσίας και εναρμονίζεται με τα διεθνή GRI Standards για σύνταξη Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας.

  * ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΕΙ O ΔΕΙΚΤΗΣ: ( 4 Τομείς Διαχείρισης)

  Ο δείκτης CRI είναι ένα σύγχρονο, στρατηγικό εργαλείο που μετράει την απόδοση των επιχειρήσεων και την επίδρασή τους:
  - Στην Κοινωνία
  - Στο Περιβάλλον
  - Στην Αγορά και στους καταναλωτές
  - Στους εργαζομένους

  H έρευνα αξιολόγησης εξετάζει τέσσερις βασικούς τομείς διαχείρισης (Κοινωνία, Περιβάλλον, Αγορά και Χώρος Εργασίας) και έξι βασικούς τομείς επιδράσεων (3 περιβαλλοντικούς και 3 κοινωνικούς). 

  5 Ενότητες

  Η έρευνα χωρίζεται σε πέντε ενότητες κάθε μία από τις οποίες έχει διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας στη συνολική βαθμολογία:  (1) Εταιρική Στρατηγική, (2) Ενσωμάτωση, (3) Διαχείριση, (4) Τομείς επίδρασης, (5) Δημοσιοποίηση. 

  Στη διαδικασία αξιολόγησης του CR Index, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες επιθεωρούν με βάση τα παραπάνω κριτήρια τις επιδόσεις των επιχειρήσεων στους συγκεκριμένους τομείς. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα διάκρισης των επιδόσεων ενός οργανισμού: Platinum, Gold, Silver και Bronze. Από το 2012 ο Εθνικός Δείκτης συμπεριέλαβε το ανώτερο επίπεδο διάκρισης DIAMOND. Οι ερωτήσεις για το επίπεδο αυτό είναι προαιρετικές, ανεξάρτητες της υπόλοιπης αξιολόγησης και απευθύνονται στις εταιρείες που βρίσκονται στα επίπεδα Platinum και Gold.

  CR INDEX_Πλεονεκτήματα από τη συμμετοχή

  * Τα αποτελέσματα του CR Index μπορούν να παρέχουν περισσότερο ουσιώδεις και ακριβείς αποδείξεις για την  ποιότητα διοίκησης μίας επιχείρησης
  * Οι εκθέσεις (feedback reports) που παραλαμβάνουν οι εταιρείες που συμμετέχουν αποτελούν εργαλείο παρακολούθησης της προόδου τους:
  - Εμπιστευτικά
  - Συγκεκριμένα για κάθε εταιρεία  
  - Σύγκριση με τον κλάδο (benchmarking)
  - Σύγκριση με το σύνολο των εταιρειών του CR Index
  - Λεπτομερής ανάλυση ελλείψεων (gap analysis) για ανάληψη δράσεων
  - Αναγνώριση περιοχών βελτίωσης
  - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων / στόχων για την επόμενη χρονιά
  - Κατανόηση της διαθέσιμης εξωτερικής βοήθειας
  - Εφαρμογή επιχειρηματικών βελτιώσεων
  - Μακροπρόθεσμη θεώρηση

  * Προσδιορίζονται περιπτώσεις ρίσκου και ευκαιριών και σημείων προς βελτίωση που αφορούν στην ΕΚΕ μίας επιχείρησης

  * Προσδιορίζεται το αν οι καθορισμένες δραστηριότητες διεξάγονται με συστηματικό τρόπο 

  * Παρέχονται αξιόπιστες πληροφορίες από ανεξάρτητη πηγή στους συμμέτοχους (stakeholders) μίας επιχείρησης

  * Οδηγεί σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συμμέτοχους

  CRI Pass – Ο νέος δείκτης για τις εταιρείες που τώρα ξεκινούν τη δράση τους στην ΕΚΕ - εργαλείο για τα πρώτα βήματα των εταιρειών στην Εταιρική Υπευθυνότητα

  Για να διευκολύνει τις Μικρομεσαίες αλλά και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώτα στάδια σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων Εταιρικής Υπευθυνότητας και θέλουν να ωφεληθούν από τα πλεονεκτήματά της, το Ινστιτούτο ανέπτυξε πριν από 5 χρόνια ένα ειδικό διαγνωστικό εργαλείο, το CRI Pass, σε συνεργασία με ανεξάρτητους ειδικούς και με βάση διεθνή standards και πρακτικές. Ήδη περισσότερες από 14 Ελληνικές αλλά και πολυεθνικές εταιρείες έχουν συμμετάσχει στο CRI Pass.

  Το CRI Pass δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν βασικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της μια υπεύθυνη επιχείρηση με στόχο να  αναγνωριστεί για την εφαρμογή της Εταιρικής Υπευθυνότητας και να την ενσωματώσει ορθότερα στη στρατηγική, στη δομή και λειτουργία της. Έτσι, η επιχείρηση προετοιμάζεται για το απαιτητικότερο CR Index.

  Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο δείκτη αυτό, λαμβάνουν επίσης feedback report με αναφορά στα δυνατά τους σημεία, σε τομείς που χρήζουν βελτίωσης και προτάσεις μελλοντικών ενεργειών.
  Επισημαίνεται πως οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στην αξιολόγηση του CRI PASS όλο το χρόνο, ενώ η διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι ένας (1) μήνας.

  Αποτελέσματα Αξιολόγησης CR Index 2018-2019

  Οι κορυφαίες εταιρείες που διακρίθηκαν φέτος είναι:
  •    DΙΑΜΟND: Εθνική Τράπεζα
  •    PLATINUM: WIND Ελλάς
  •    GOLD: Novartis Hellas Α.Ε.Β.Ε., GENESIS Pharma, Janssen-Cilag Φαρμακευτική ΑΕΒΕ, Pepsico Greece
  •    SILVER: Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ
  •    BRONZE: Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ Τροφίμων, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., Μύλοι Λούλη Α.Ε.

  Τo βραβείo για τη μεγαλύτερη πρόοδο σε σχέση με την περσινή αξιολόγηση:

  •    Best Progress GOLD Award: Janssen-Cilag Φαρμακευτική ΑΕΒΕ

  Το βραβείο για την καλύτερη νεοεισερχόμενη εταιρεία

  •     Best New Entry: Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών ΥΓΕΙΑ

  Τιμητικές διακρίσεις ανά πυλώνα αξιολόγησης:

  •    Έπαινος για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ: WIND Ελλάς
  •    Έπαινος για το ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Μύλοι Λούλη Α.Ε. 
  •    Έπαινος για το ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Pepsico Greece 
  •    Έπαινος για την ΑΓΟΡΑ: Janssen-Cilag Φαρμακευτική ΑΕΒΕ.

  Η διάκριση CRI Pass δόθηκε στη Νέα Γενιά Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, στο NJV Athens Plaza, στην ΙΟΝ Α.Ε. και στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. 

  Aποτελέσματα αξιολόγησης 2018 - 2019 (νικητές)

  pin

   

  pin

   

  Συγκριτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων  CR INDEX 2014-2019
   

  pin

   

  Συγκριτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων  CRI PASS 2014-2019 
   

  pin

  Η εκδήλωση βράβευσης για τις εταιρείες που διακρίθηκαν φέτος στον Εθνικό Δείκτη CR Index θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 13 Ιουνίου στις 19.00 στο Wyndham Grand Athens, παρουσία εκπροσώπων επίσημων φορέων και μελών του επιχειρηματικού κόσμου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων