Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 23-Απρ-2019 09:49

  Μοτοδυναμική: Το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Στις 25 Απριλίου θα γίνει η αποκοπή δικαιώματος προτίμησης - προσαρμογή τιμής, στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς των 17.550.000 νέων, κοινών, μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της Μοτοδυναμικής, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

  Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Μοτοδυναμικής, πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 4.8 "Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης και Δικαιωμάτων Προεγγραφής" του Ενημερωτικού Δελτίου.

  Κατωτέρω, παρατίθεται το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Αύξησης:

  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

  ΓΕΓΟΝΟΣ

  18.04.2019

  Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

  23.04.2019

  Έγκριση από τη Διοικούσα Επιτροπή του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση  των δικαιωμάτων προτίμησης

  23.04.2019

  Δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης

  23.04.2019

  Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α., στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον ημερήσιο τύπο

  23.04.2019

  Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)

  25.04.2019

  Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης – Προσαρμογή τιμής

  30.04.2019

  Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην αύξηση (record date)

  02.05.2019

  Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.

  03.05.2019

  Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής

  14.05.2019

  Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης

  17.05.2019

  Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιώματος προεγγραφής

  21.05.2019

  Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας

  23.05.2019

  Έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών από τη Διοικούσα Επιτροπή του Χ.Α.*

  23.05.2019

  Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α.της ανακοίνωσης για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών

  27.05.2019

  Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

  * Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

  Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση, όπως προβλέπεται.

  Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 18 Απριλίου 2019, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Χ.Α., της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Εταιρείας. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή  από τα γραφεία της Εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής (θέση Κύριλλος, 19300), κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. 

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ