Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 22-Απρ-2019 18:11

  Στη Βουλή προς κύρωση η σύμβαση για το αεροδρόμιο στο Καστέλι

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Δελεβέγκου

  Ολοκληρώθηκε, σήμερα, η επεξεργασία από την Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του σχεδίου νόμου που αφορά τη, 35ετούς διάρκειας, σύμβαση παραχώρησης του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι, που θα κατασκευάσει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κοινοπρακτικά με την ινδική GMR Airports.

  Το αεροδρόμιο, μία επένδυση 1,5 δισ. ευρώ με συμβατικό αντικείμενο ύψους άνω των 520 εκατ. ευρώ, θα αποπερατωθεί σε διάστημα πέντε χρόνων και αναμένεται να εξυπηρετεί περίπου 9 εκατ. επιβάτες μετά από πέντε έτη λειτουργίας του.

  Ωστόσο, στο τέλος της περιόδου της παραχώρησης θα μπορεί να εξυπηρετεί μέχρι και 15 εκατ. επιβάτες. Θα έχει διάδρομο προσγείωσης 3,2 χιλιόμετρα, ικανό να εξυπηρετήσει όλα τα υφιστάμενα αεροσκάφη σε παραγωγή, ενώ το κτίριο του αεροσταθμού θα έχει επιφάνεια 71 στρεμμάτων με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και παροχές των σύγχρονων αεροδρομίων.

  Το έργο αναμένεται να δημιουργήσει πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας, ενώ κατά την περίοδο της κατασκευής του θα ξεπεράσουν τις 7.500 οι νέες θέσεις εργασίας.

  Τα βασικά χαρακτηριστικά του έργου

  Όπως αναφέρθηκε, στα βασικά χαρακτηριστικά του έργου ανήκουν:

  -Η αύξηση του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής του δημοσίου στην εταιρεία κατασκευής και λειτουργίας του νέου αερολιμένα, στο 45%.

  -Η μετάθεση του χρόνου καταβολής της συμβολής του δημόσιου, ύψους 180 εκατ. ευρώ, η οποία είναι καταβλητέα στην εταιρεία αεροδρομίου ένα χρόνο από την ημερομηνία έναρξης της παραχώρησης.

  -Τα έσοδα από το αντισταθμιστικό αντάλλαγμα, που θα λαμβάνει το κράτος από την εκμετάλλευση του έργου, θα αγγίζουν το 2%

  -Μετά τη λήξη της σύμβασης παραχώρησης, το ελληνικό δημόσιο προικίζεται από την εν λόγω επένδυση με 3,7 δις ευρώ, αυτή είναι η υπολειμματική αξία του αεροδρομίου κατά τη λήξη της περιόδου παραχώρησης.

  -Η δημιουργία εκθεσιακού χώρου σε έκταση 10 στρεμμάτων για την αποκλειστική προβολή των τοπικών προϊόντων και εταιρειών.

  -Οι απαλλοτριώσεις θα λάβουν χώρα με τη νέα διαδικασία του άρθρου 7α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων

  -Για τη σύνδεση με το νότιο οδικό άξονα της Κρήτης προβλέπεται η μελέτη και κατασκευή της οδικής σύνδεσης μήκους 6 χιλιομέτρων περίπου διατομής μιας λωρίδας ανά κατεύθυνση με λωρίδα πολλαπλών χρήσεων, χωρίς διαχωρισμένο οδόστρωμα από το αεροδρόμιο μέχρι τον άξονα Ηρακλείο-Αρκαλοχώρι.

  Τα οικονομικά στοιχεία

  Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του έργου:

  -οι συνολικές χρήσεις κεφαλαίου της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών ανέρχονται σε 521.840.633,99  (σε τρέχουσες τιμές), εκ των οποίων το κατασκευαστικό κόστος στη διάρκεια της δετούς Περιόδου Μελετών - Κατασκευών ανέρχεται σε 480.000.000 ευρώ.

  -Χρηματοδοτική Συμβολή Δημοσίου 180.000.000 ευρώ έναντι 220.000.000 ευρώ που προβλέπονταν, κατά μέγιστο ποσό, στην Διακήρυξη του διαγωνισμού, καταβλητέα εντός 360 ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Πίνακα 2 του άρθρου 7.3.4 της Σύμβασης Παραχώρησης σε συνδυασμό με το άρθρο 7.3.4Α

  -Λοιπές εκτιμώμενες δαπάνες Δημοσίου για απαλλοτριώσεις, (με βάση την εκτίμηση του Ανεξάρτητου Πιστοποιημένου Εκτιμητή) 54.000.000 ευρώ.

  -Ποσοστό 64,98% επί του προς είσπραξη στον Αερολιμένα "Ν. Καζαντζάκης" Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 2065/1992 ( Α’ 113) κατά την Περίοδο Μελέτης - Κατασκευής
  του Έργου (προβλεπόμενης διάρκειας 60 μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης της Περιόδου Παραχώρησης) και μέχρι μέγιστου ετήσιου συνολικού αριθμού 6,4 εκατ. επιβατών, εκτιμώμενης συνολικής δαπάνης 125.000.000 ευρώ . Για αριθμό επιβατών μεγαλύτερο των 6,4 εκατομμυρίων ετησίως, το Δημόσιο διακρατεί το 100% των εσόδων από το Τέλος Εκσυγχρονισμού & Ανάπτυξης Αερολιμένων που θα εισπράττεται στο υφιστάμενο αεροδρόμιο Ηρακλείου (Ν. Καζαντζάκης).

  -Ποσοστό 75% επί του προς είσπραξη στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων.

  - Δεσμευτική Επένδυση των ιδιωτών μετόχων της Εταιρείας του Αεροδρομίου 175.500.000 ευρώ (Μετοχικό Κεφάλαιο) και 36.000.000 ευρώ Δευτερογενές Δάνειο των ιδίων προς την Εταιρεία, ήτοι σύνολο 211.500.000 ευρώ.

  -Εκτιμώμενα μερίσματα και διανομές υπέρ του Δημοσίου κατά την Περίοδο Λειτουργίας ύψους 1.022.000.000 ευρώ.

  Εκτιμώμενο ύψος Αντισταθμιστικού Ανταλλάγματος 2% επί των ετήσιων Εσόδων της Εταιρείας του Αεροδρομίου, το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως από την εταιρεία στο Δημόσιο κατά την Περίοδο Λειτουργίας 114,8 εκατομμύρια Ευρώ.

  Χρονοδιάγραμμα

  Η Συνολική Προθεσμία για την ολοκλήρωση της κατασκευής του Αεροδρομίου ορίζεται συμβατικά 60 μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης εντός των οποίων η Εταιρεία του Αεροδρομίου, πέρα της κατασκευής, πρέπει να έχει ικανοποιήσει όλες τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση του Αεροδρομίου και την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας Αεροδρομίου. Για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της προόδου των Κατασκευών της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών (ΤΙ), η Σύμβαση Παραχώρησης προβλέπει 6 Τμηματικές Προθεσμίες, με αφετηρία την Ημερομηνία Έναρξης Παραχώρησης.

  Συγκεκριμένα:
  (α) Πρώτη Τμηματική Προθεσμία - 4 μήνες:

      • Προσδιορισμός θέσης Προσωρινών Κατασκευών,
      • Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμένων Οργανισμών ή Αρμόδιων Αρχών για έκδοση Αδειών ή εκτέλεση εργασιών για το Έργο και συγκέντρωση των στοιχείων για τις απαιτούμενες Άδειες και κυρίως για τις τυχόν απαιτούμενες πρόσθετες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις,
      • Υποβολή για έγκριση του Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής Περιόδου Μελετών - Κατασκευών.

  (β) Δεύτερη Τμηματική Προθεσμία - 8 μήνες:
      • Υποβολή για έγκριση του Χρονοδιαγράμματος Αεροναυτιλίας, σε περίπτωση που η ΥΠΑ έχει επιλέξει να μην προβεί η ίδια στη διαδικασία προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του Αεροδρομίου.

  (γ) Τρίτη Τμηματική Προθεσμία - 24 μήνες:
      • Ολοκλήρωση προς λειτουργία της εγκατάστασης πλήρους βιολογικού καθαρισμού κατάλληλης δυναμικότητας επεξεργασίας των ακαθάρτων των οικισμών Θραψανού, Αρχάγγελου, Γαλελιανού, Σκλαβεροχωρίου, Ευαγγελισμού, Λιλιανού, Αγίας Παρασκευής και Ρουσοχωρίων.
  (δ) Τέταρτη Τμηματική Προθεσμία - 36μήνες - Ολοκλήρωση:
      • Των χωματουργικών εργασιών στον διάδρομο προσαπογειώσεων, στους συνδετήριους τροχόδρομους, στον υποχρεωτικό τροχόδρομο, στις συνδετήριες εξόδους Υψηλής Ταχύτητας και στο δάπεδο του χώρου στάθμευσης αεροσκαφών,
      • Των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του Αεροδρομίου,

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ