Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 11-Δεκ-2018 15:12

  Euroasia: Προχωρούμε κανονικά το έργο της διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ

  Euroasia: Προχωρούμε κανονικά το έργο της διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Με δύο χωριστές ανακοινώσεις τους, ΑΔΜΗΕ και Euroasia Interconnector γνωστοποίησαν σήμερα την πρόθεσή τους να προχωρήσουν χωριστά τα έργα των διασυνδέσεων, Κρήτης Αττικής, ο ΑΔΜΗΕ και Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ ο Euroasia.

  Η αρχή έγινε με την ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ ότι αρχές του 2019 θα προκηρυχθούν οι διεθνείς διαγωνισμοί για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Αττικής, καθώς έχουν ωριμάσει οι συζητήσεις με τους βασικούς κατασκευαστές (υποθαλάσσια καλώδια, σταθμοί μετατροπής), οι οποίοι έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία. Στην ίδια ανακοίνωση ο ΑΔΜΗΕ ανέφερε ότι η Αριάδνη Interconnection βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με ελληνικές και ξένες τράπεζες για τη χρηματοδότηση του έργου αλλά και για να προχωρήσει σε ΑΜΚ του φορέα υλοποίησης του έργου που έχει προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ. 

  Ακολούθησε στη συνέχεια ανακοίνωση του Euroasia που αναφέρει ότι προχωρά το έργο ως PCI (έργο κοινού ενδιαφέροντος) και θα ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2023. 

  Αναλυτικά η ανακοίνωση του Euroasia αναφέρει:

  "H EuroAsia Interconnector Limited, ο επίσημος φορέας υλοποίησης του εμβληματικού ευρωπαϊκού έργου κοινού ενδιαφέροντος (PCI) που συνδέει τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της Κρήτης, της Αττικής, της Κύπρου και του Ισραήλ παραμένει προσηλωμένη στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου πνοής.

  Η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector παρέχει σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη στους πολίτες των εμπλεκόμενων χωρών, τερματίζει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου (το τελευταίο ενεργειακά απομονωμένο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και της Κρήτης και διασφαλίζει την ασφάλεια του εφοδιασμού, δημιουργώντας έναν εναλλακτικό διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη.

  Σε αυτό το πλαίσιο , η ΕuroAsia Interconnector προχωρά στην κατασκευή της πρώτης φάσης του έργου (Στάδιο 1 1.000MW) και ειδικότερα στα τμήματα Κύπρου-Κρήτης και Κρήτης-Αττικής όπως εγκρίθηκαν από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις του κανονισμού TEN-E για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Ενέργειας (κανονισμός ΕΚ 347/2013), και παράλληλα με τη διαδικασία διευκόλυνσης με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι προγραμματισμένες ημερομηνίες ενεργοποίησης των δύο πρώτων τμημάτων της διασύνδεσης είναι:

  Εσωτερική γραμμή μεταξύ Κορακιάς, Κρήτης (GR) και Αττικής (GR) - Ιούνιος 2022
  Διασύνδεση μεταξύ Κοφίνου (CY) και Κορακιάς, Κρήτης (GR) - Δεκέμβριος 2023

  Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και χρηματοδότηση 

  Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο φορέας υλοποίησης του έργου ακολουθεί πιστά το σχέδιο χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης EuroAsia Interconnector όπως αυτό εγκρίθηκε από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας Κύπρου και Ελλάδας, σύμφωνα με την απόφασή τους για κοινή διασυνοριακή κατανομή κόστους που εκδόθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2017. Βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης των ενεργειών σε συνεργασία με στρατηγικούς επενδυτές εν μέσω αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης ομολόγων για την εξασφάλιση κεφαλαίου και ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για την ολότητά του έργου  για την κατασκευή της διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης-Αττικής συνολικής κεφαλαιουχικής δαπάνης 2.758 δις ευρώ.

  Σημειώνεται ότι η EuroAsia Interconnector συνεργάζεται με πολυμερείς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για καθένα από τα τμήματα της διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης και Κρήτης-Αττικής, σύμφωνα με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους.

  Συγχρηματοδότηση από το "Συνδέοντας την Ευρώπη"  

  Ο Euroasia αναφέρει στην ανακοίνωση ότι η διασύνδεση ως έργο κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ είναι επιλέξιμη να λάβει επιχορηγήσεις μέχρι 50% του συνολικού κόστους κατασκευής (συμπεριλαμβανομένου της σύνδεσης Κρήτης-Αττική) από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF-Connecting Europe Facility) και πρόσθετες διευκολύνσεις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η EuroAsia Interconnector Limited έχει ετοιμάσει την απαραίτητη αίτηση για υποβολή στον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) και αυτό είναι ένα από τα πλέον κρίσιμα στάδια για την πρόοδο του έργου.

  Αδειοδότηση σε Ελλάδα και Κύπρο  

  Σχετικά με τις αδειοδοτήσεις, ο Euroasia αναφέρει ότι αυτές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Συγκεκριμένα, έχει επικυρωθεί η έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) από την Κύπρο στις 11 Δεκεμβρίου 2017, ενώ έχουν υποβληθεί τα σχετικά έγγραφα για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής έγκρισης από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

  Ολοκληρώνονται οι συγχρηματοδοτούμενες από την ΕΕ μελέτες τεχνικού σχεδιασμού

  Επίσης η εταιρεία αναφέρει ότι παραμένει πιστή στα συμφωνηθέντα και ότι η στην ΕuroAsia Interconnector Limited υλοποιεί τις προπαρασκευαστικές μελέτες κατασκευής (pre-works studies), όπως μελέτες πολιτικού μηχανικού, υπεράκτιες γεωφυσικές και γεωτεχνικές μελέτες, FEED, κτλ., καθώς και τις κρίσιμες ενέργειες για την ενιαία διαλειτουργικότητα (uniform interoperability) της υποδομής μετά που τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρική διασύνδεση EuroAsia Interconnector. Πρέπει να σημειωθεί πως έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 50% από τη Διευκόλυνση "Συνδέοντας την Ευρώπη" (CEF) για τα πιο πάνω από τον φορέα υλοποίησης του έργου.

   Διαγωνισμός

  Η πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή των κατασκευαστών του έργου, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018 και διεξάγεται σύμφωνα με Οδηγία 2014/25/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της τελικής τεχνικής μελέτης εφαρμογής (FEED) και άλλων μελετών που έχουν συμπληρωθεί, ολοκληρώθηκε με την προ-επιλογή των υποψηφίων που ικανοποιούσαν τα προκαθορισμένα κριτήρια.

  Συγκεκριμένα, το στάδιο προεπιλογής έχει ολοκληρωθεί και οι υποψήφιοι οργανισμοί και κατασκευαστικές εταιρείες έχουν ενημερωθεί για τα αποτελέσματα. Οι συναντήσεις ενημέρωσης για τα έγγραφα προσκλήσεων υποβολής προσφορών (ITT) με τους επιτυχείς υποψηφίους πραγματοποιούνται αρχές Δεκεμβρίου στα κεντρικά γραφεία της EuroAsia Interconnector στην Κύπρο και τα αποτελέσματα αυτών των συναντήσεων θα ενσωματωθούν στα τελικά έγγραφα προσκλήσεων υποβολής προσφορών, συμπεριλαμβανομένων όλων των τεχνικών, εμπορικών και νομικών απαιτήσεων που θα εκδοθούν.

  Ιδιαίτερα ελπιδοφόρο και ενδεικτικό της σημαίνουσας γεωπολιτικής βαρύτητας του έργου είναι το γεγονός ότι οι διαδικασίες προσφορών έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων των κορυφαίων ευρωπαίων κατασκευαστών με αποδεδειγμένη παγκόσμια εμπειρία στον τομέα αυτό, η συμμετοχή των οποίων ενισχύει τις πολυμερείς προσπάθειες για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.

  Η απρόσκοπτη υλοποίηση των συμφωνηθέντων από την πλευρά μας και το θερμό ενδιαφέρον των συμμετεχόντων σε όλα τα στάδια των ανωτέρω διαδικασιών όχι μόνο επαναβεβαιώνουν την ισχυρή δέσμευση της EuroAsia Interconnector Limited για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου, αλλά μας δίνουν ώθηση για να συνεχίσουμε με αμείωτους ρυθμούς να εργαζόμαστε για το τελικό αποτέλεσμα προς όφελος των πολιτών της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ".
   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων