Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 20-Αυγ-2018 10:33

  ΑΕΓΕΚ: Στις 10 Σεπτεμβρίου η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας "ΑΕΓΕΚ – Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Κατασκευών και Ναυτιλιακών, Τουριστικών, Γεωργικών και Δασικών Επιχειρήσεων", την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 3493/20.08.2018 και τις ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην 78η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, την 10η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00Ά π.μ., στην έδρα της Εταιρίας στην Κηφισιά Αττικής (Καβαλιεράτου Τάκη 7), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1.      Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας σε εταιρική και ενοποιημένη βάση κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2017 και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτικού Γραφείου.
  2.       Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Ελεγκτικού Γραφείου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.
  3.       Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή) για την χρήση 2018.
  4.       Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017, καθώς και προέγκριση αμοιβών των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ για τη χρήση 2018, κατ΄ άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.
  5.       Ορισμός νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.
  6.       Διάφορες ανακοινώσεις.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Γενική Συνέλευση επί όλων ή ορισμένων από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε ΑΆ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

  Σε περίπτωση μη επίτευξης εκ νέου της απαιτούμενης απαρτίας κατά την ΑΆ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση για τη λήψη αποφάσεων επί όλων ή ορισμένων από τα άνω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε ΒΆ επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ., στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ