Συνεχης ενημερωση

    Πέμπτη, 05-Ιουλ-2018 14:29

    Elinoil: Μικτό μέρισμα 0,06 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Τη διανομή μικτού μερίσματος 0,06 ευρώ ανά μετοχή ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η τακτική γενική συνέλευση της Elinoil. 

    Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική της ανακοίνωση, η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
      
    1.  Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2017, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

    Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, καθώς και τη διάθεση των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα, τα κέρδη χρήσεως 2017 της ΕΛΙΝΟΙΛ ΑΕ προ φόρων ανέρχονται σε ποσό € 5.257.190,51 και µετά την αφαίρεση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης ποσού € 1.579.229,54, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού € 3.677.960,97, τα οποία η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε να διατεθούν ως εξής :
     
    Για τακτικό αποθεµατικό                                                            € 190.000,00
    Για µέρισµα  από  τα κέρδη της χρήσεως                              € 1.422.752,70
    Υπόλοιπο κερδών εις νέον                                                     € 2.065.208,27
    Σύνολο                                                                                    € 3.677.960,97
     
    Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε για τη χρήση 2017 τη διανομή µερίσµατος ποσού  € 1.422.752,70 προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των 115.585 ιδίων μετοχών που κατέχει η εταιρία,  και αντιστοιχεί σε 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό του μερίσματος των 0,06 ευρώ ανά μετοχή, υπόκειται σύμφωνα με το νόμο σε παρακράτηση φόρου 15% .
     
    Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018. Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) ορίστηκε η Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018. Ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος ορίστηκε η Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018.

    2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου  και  των  Ελεγκτών  από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2017.
     
    Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.

    3.  Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και προέγκριση αυτών για το έτος 2018.
     
    Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017 και παρείχε επίσης προέγκριση για τις αμοιβές των για το έτος 2018.

    4. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή  για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
     
    Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300  ψήφους υπέρ, την εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από την εταιρία Σ.Ο.Λ. Α.Ε. για τις Ετήσιες και Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις  της εταιρίας και του Ομίλου για την χρήση 2018, καθώς επίσης και την αμοιβή τους.

    5. Ανακοίνωση της εκλογής από το Διοικητικό Συμβούλιο μέλους του σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
     
    Η Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, επικύρωσε την ανακοίνωση εκλογής της κας Καρνέση Ανζελίκ ως νέου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ .
     
    6. Τροποποίηση των άρθρων 4  και 27 του Καταστατικού της Εταιρίας.

    Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, την τροποποίηση των άρθρων 4 και 27 του Καταστατικού της Εταιρείας.

    7. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρείες σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.
     
    Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, τις συμβάσεις που έχει συνάψει η εταιρία με τις θυγατρικές της "ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ" και "ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
     
    8. Λοιπά θέματα
     
    Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε με πλειοψηφία 100% των παριστάμενων και       εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, ήτοι με 15.943.300 ψήφους υπέρ, την διευκρίνιση  ότι η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου (του άρθρου 44 Ν. 4449/17) που είχε εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της 15/06/2017, ακολουθεί την ημερομηνία λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο έχει εκλεγεί στις 14/06/2014 και η διάρκειά του οποίου είναι πενταετής.

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων