Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 22-Ιουν-2018 15:26

  ΟΛΠ: Πράσινο φως από Γ.Σ. σε μέρισμα €0,1712 ανά μετοχή

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  ΟΛΠ: Πράσινο φως από Γ.Σ. σε μέρισμα €0,1712 ανά μετοχή

  Τη διανομή μερίσματος ποσού €4.280.000,00, ήτοι €0,1712 ανά μετοχή, ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε.

  Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΟΛΠ Α.Ε έλαβε χώρα σήμερα Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018 με ποσοστό απαρτίας 84,06%, με κύρια θέματα την Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και τη Διανομή Μερίσματος για την εταιρική χρήση 2017, το οποίο ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ανέρχεται σε €0,1712 ανά μετοχή, έναντι €0,0892 για την προηγούμενη χρήση.

  Όπως σημείωσε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. Capt. Fu Chengqiu : "Το 2017 ήταν η πρώτη πλήρης χρονιά της νέας Διοίκησης στο λιμάνι του Πειραιά και σημαδεύτηκε από θετικά αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι, με την υλοποίηση του επενδυτικού μας σχεδίου το οποίο ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, θα βελτιωθεί ακόμη περισσότερο τόσο η επιχειρησιακή λειτουργία όσο και η οικονομική αποτελεσματικότητα της ΟΛΠ Α.Ε. Η βελτίωση αυτή μάλιστα έχει αρχίσει και φαίνεται ήδη από τους πρώτους μήνες του 2018, το οποίο αναμένεται να είναι μια ακόμη θετική χρονιά”.

  Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 111,5 εκ. έναντι € 103,5 εκ. της αντίστοιχης χρήσης 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 7,7 %. Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε € 21,2 εκ. έναντι € 11,0 εκ. της χρήσης 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 92% και το καθαρό αποτέλεσμα εμφανίζεται  βελτιωμένο κατά 68,6% σε € 11,3 εκ. έναντι € 6,7 εκ. της χρήσης 2016. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση κερδοφορίας της Εταιρείας κατά την τελευταία δεκαετία.

  Επίσης σχετικά με την πορεία του επενδυτικού προγράμματος ανέφερε ότι: "Έχουμε καταθέσει το Master Plan του λιμένος στους αρμόδιους φορείς και αναμένουμε την έγκριση της πολιτείας ώστε να προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίηση των υποχρεωτικών επενδύσεων που προβλέπονται στη Σύμβαση Παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο”.

  Αναλυτικά οι αποφάσεις της Γ.Σ.

  ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2017 και τις Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανεξάρτητης Ορκωτής Ελέγκτριας - Λογίστριας με 20.719.472 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 98,60% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση ψήφων.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 294.952 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.014.424.

  ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2017-31/12/2017.

  Διενεργήθηκε ειδική ψηφοφορία (σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20) και η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018, με ψήφους 20.999.467, ήτοι με πλειοψηφία 99,93% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.517 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 440 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.014.424.

  ΘΕΜΑ 3ο: Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ψήφους 21.014.424, ήτοι με πλειοψηφία 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

  - τη διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017, ποσού € 4.280.000,00, ήτοι ποσού € 0,1712 ανά μετοχή,

  - τον ορισμό ως ημερομηνίας αποκοπής του μερίσματος της Πέμπτης 19/07/2018,

  - τον ορισμό ως ημερομηνίας προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος της Παρασκευής 20/07/2018.

  - τον ορισμό ως ημερομηνίας έναρξης καταβολής του μερίσματος της Πέμπτης 26/07/2018 και ως πληρώτριας Τράπεζας της Τράπεζας Eurobank Ergasias AE.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.014.424.

  ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2018 ως 31/12/2018.

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση με 21.014.424 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, επανεξέλεξε την ελεγκτική εταιρία "ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία" (Α.Μ. ΣΟΕΛ 113), για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2018 ως 31/12/2018, έναντι ισόποσης με την προηγούμενη εταιρική χρήση αμοιβής (€ 95.000).

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.014.424.

  ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση των ετήσιων αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για την εταιρική χρήση 2018.

  Διενεργήθηκε ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση:

  α) ενέκρινε, με 21.002.424 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του κ.ν. 2190/20, τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν κατά την διάρκεια της χρήσης 2017 στα μέλη του ΔΣ, συνολικού μικτού ποσού € 935.053,17, όπως αυτές αναφέρονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2017 και αφορούν αναλυτικά:

  - συνολικές αποζημιώσεις μελών ΔΣ ποσού € 610.500,00 (μικτή ετήσια αποζημίωση έκαστου μέλους € 55.500,00 * 11 μέλη ΔΣ).

  - πληρωμή αναλογούντος ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ ποσού € 103.632,80.

  - συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει των από την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2017 εγκριθεισών συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, FU Chengqiu, Κούβαρη Ιωάννη, Λιάγκου Αθανασίου) ποσού € 197.146,00.

  - παρεπόμενες παροχές μέλους ΔΣ κ. FU Chengqiu ποσού € 23.774,37.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 12.000 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.014.424.

  β) Προέγκρινε, με 21.002.424 ψήφους, ήτοι με πλειοψηφία 99,94% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.2 του κ.ν. 2190/20:

  - μικτή ετήσια αποζημίωση για κάθε μέλος του ΔΣ για την χρήση 2018, ποσού € 40.000,00, μειωμένη κατά € 15.500,00 σε σχέση με το 2017, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του ΔΣ της Εταιρείας,

  - πληρωμή του αναλογούντος ποσού ΕΦΚΑ για τις αποζημιώσεις μελών ΔΣ έτους 2018,

  - συνολικές αποδοχές μισθοδοσίας (βάσει συμβάσεων εργασίας μεταξύ της εταιρείας και των μελών του ΔΣ, κ.κ. FU Chengqiu, Λιάγκου Αθανασίου), ποσού € 150.500,00.

  - παρεπόμενες παροχές μέλους ΔΣ κ. FU Chengqiu ανάλογου ποσού με την χρήση 2017.

  Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 0 ψήφους.

  Απείχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι εκπροσωπούντες 12.000 ψήφους.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων: 21.014.424.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων