Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 08-Ιουν-2018 14:49

  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Mediterra

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Πραγματοποιήθηκε την 7η Ιουνίου 2018 η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας "ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

  Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, λήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

  ΘΕΜΑ 1ο:  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.430.884 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Υπέρ : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.430.884 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Κατά: Ουδείς μέτοχος

  Αποχή : Ουδείς μέτοχος

  ΘΕΜΑ 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.430.884 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Υπέρ : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.430.884 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Κατά: Ουδείς μέτοχος

  Αποχή : Ουδείς μέτοχος

  ΘΕΜΑ 3ο : Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2018.

  Σύνολο έγκυρων ψήφων : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.430.884 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Υπέρ : 5 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 6.430.884 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 88,09% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

  Κατά: Ουδείς μέτοχος

  Αποχή : Ουδείς μέτοχος

  Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τη χρήση του 2018 ως τακτικό ελεγκτή τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή  κο Γιώγο Δημήτριο με αριθμό ΣΟΕΛ 27901 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον κο Γκιπάλη Γεώργιο με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 20341, της εταιρείας Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.

  ΘΕΜΑ 4ο : Λοιπά θέματα –Ανακοινώσεις

  Δεν λήφθηκε απόφαση

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ