Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 29-Μαϊ-2018 17:00

  Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Έγκριση διανομής μερίσματος στην τακτική γ.σ. της 20ης Ιουνίου

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Τη διανομή μερίσματος και την εκλογή διοικητικού συμβουλίου καλείται να εγκρίνει η τακτική γενική συνέλευση της Καπνοβιομηχανία Καρέλια που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουνίου 2018.

  Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε 31.12.2017, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.

  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2017.

  3. Έγκριση καταβληθέντων μισθών / αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού
  Συμβουλίου κατά:

  α. την χρήση 2017 και
  β. το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 21η Ιουνίου 2018. 

  4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τους ελέγχους των ατομικών και ενοποιημένων
  οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018 και καθορισμός της αμοιβής του.

  5. Έγκριση διάθεσης κερδών εταιρικής χρήσης 1/1/2017 - 31/12/2017 και διανομής μερίσματος.

  6. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση αμοιβών των μελών του.

  7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

  Σε περίπτωση που κατά την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 20ης Ιουνίου 2018, δεν επιτευχθεί για οποιονδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους την 4ην Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πρωινή, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης, η οποία βρίσκεται σε απαρτία οσοδήποτε τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και αν παρίσταται ή εκπροσωπείται.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων