Συνεχης ενημερωση

  Τετάρτη, 14-Φεβ-2018 08:23

  Τη δια βίου μάθηση φέρνει η ψηφιοποίηση στις τράπεζες

  Τη δια βίου μάθηση φέρνει η ψηφιοποίηση στις τράπεζες
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  της Νένας Μαλλιάρα

  Η ψηφιοποίηση στον τραπεζικό τομέα επαναπροσδιορίζει και θα επαναπροσδιορίσει περαιτέρω τα πρότυπα επιχειρησιακής οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών, αλλά και τα εργασιακά καθήκοντα σε ένα μεγάλο εύρος θέσεων εργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση οι τράπεζες, πέραν των επενδύσεων στην τεχνολογία, θα πρέπει να διασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση των εργαζομένων με οποιαδήποτε μορφή σύμβασης στη δια βίου μάθηση. 

  Με την παραπάνω διαπίστωση προσεγγίζει ρεαλιστικά η ΟΤΟΕ τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις τράπεζες, τονίζοντας ότι οι θέσεις απασχόλησης στον τραπεζικό κλάδο απειλούνται πρωτίστως από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ίδιες οι τράπεζες: α) συνολικά αρνητική εικόνα στην κοινωνία και χαμηλή εμπιστοσύνη της πελατείας, λόγω του πλήγματος που επέφεραν τα capital controls, β) μη εξυπηρετούμενα δάνεια, θέματα ρευστότητας, μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας, διασφάλισης επαρκών εποπτικών δεικτών και τήρησης κανονιστικού πλαισίου.

  Οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στον μετασχηματισμό του τραπεζικού κλάδου αναλύθηκαν διεξοδικά χθες στην παρουσίαση μελέτης του Ινστιτούτου Εργασίας της ΟΤΟΕ.

  Στη μελέτη που εκπόνησαν οι Ξενοφών Κοντιάδης, Κώστας Παπαδημητρίου, Βασιλική Γεωργακοπούλου και Δημήτρης Στεφανίδης αναφέρεται ότι σήμερα, σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρούνται  μεγάλες αλλαγές στη λιανική τραπεζική, με  νέους "παίκτες" να προσφέρουν τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες, τη διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητα των "έξυπνων συσκευών", αλλά και τα κανονιστικά και θεσμικά "κενά".

  Ωστόσο, αν και με γνώμονα τη μείωση του κόστους ο εκσυγχρονισμός και η αλλαγή στρατηγικής εμφανίζονται μεσοπρόθεσμα ως "μονόδρομος" για τις τράπεζες, υπάρχουν ακόμα ανασταλτικοί παράγοντες, όπως η ανταπόκριση της πελατείας, αλλά και τα υψηλά κόστη απόκτησης και χρήσης των νέων τεχνολογικών εφαρμογών. 

  Όπως τόνισε κατά τη χθεσινή παρουσίαση της μελέτης ο πρόεδρος της ΟΤΟΕ κ. Σταύρος Κούκος, και στις νέες συνθήκες το έμπειρο και κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό θα συνεχίσει να αποτελεί κρίσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα για τις τράπεζες.

  Ο κ. Κούκος εκτίμησε ότι στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο τα χαρακτηριστικά και οι επιπτώσεις της σύγχρονης ψηφιακής μετάβασης δεν εξαρτώνται τόσο από τις εφαρμογές των νέων τεχνολογιών αυτών καθ΄ εαυτών, αλλά -και πολύ περισσότερο- από:

  α) τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες θα ξεπεράσουν  τα σημερινά τους προβλήματα επισφαλειών, ρευστότητας και πλήρους ανάκτησης της εμπιστοσύνης της πελατείας,

  β) τη σωστή προετοιμασία των τραπεζών ώστε να επανέλθουν σε κανονική λειτουργία, αφ’ ενός με την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, που έπληξαν το κύρος του κλάδου,   αφ΄ ετέρου στον άνισο ανταγωνισμό από έναν ουσιαστικά αρρύθμιστο, μέχρι σήμερα, "σκιώδη" τραπεζικό τομέα. Σε αυτόν περιλαμβάνονται και δραστηριότητες εταιρειών παροχής ψηφιακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αντίστοιχες δραστηριότητες των υπερεθνικών κολοσσών της πληροφορίας, του διαδικτύου και των τηλεπικοινωνιών, που ήδη είναι παρόντα στην εγχώρια αγορά και οι πολυεθνικές πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών,

  γ) την επιχειρηματική οπτική των νέων μετόχων, κάτι που αναμφίβολα επηρεάζει τη φιλοσοφία, τις στοχεύσεις, την υιοθέτηση των κατάλληλων στρατηγικών και τη μεσομακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ίδιων των τραπεζών,   
  δ) την πλήρη ανάκτηση του κομβικού ρόλου του τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

  Όπως αναφέρθηκε κατά την παρουσίαση της μελέτης, τα σύγχρονα κανάλια διάθεσης τραπεζικών προϊόντων και η αποδοχή τους από το συναλλασσόμενο κοινό των τραπεζών, αλλάζουν τα τραπεζικά δίκτυα, συρρικνώνοντας ή περιορίζοντας σημαντικά τον αριθμό των τραπεζικών υποκαταστημάτων και παράλληλα αλλάζουν τη μορφή και τον ρόλο αυτών που θα απομείνουν.

  Επιπλέον,  είναι διακριτές πλέον στον κλάδο οι τάσεις εξωτερίκευσης εργασιών, τις οποίες στο παρελθόν ενσωμάτωναν οι τράπεζες. Σηματοδοτείται έτσι μία στροφή των τραπεζών κυρίως ή και αποκλειστικά στον "στενό πυρήνα" των τραπεζικών εργασιών, ιδιαίτερα στη Συμβουλευτική Τραπεζική σε επιχειρήσεις και μεμονωμένους σημαντικούς πελάτες.  

  Παράλληλα, οι νέες μορφές εταιρειών παροχής τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων, οι νέες πηγές αξίας, αλλά και νέα νομίσματα (κρυπτονομίσματα), μεταβάλλουν περαιτέρω το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα και των εργασιών του, δημιουργώντας μία σειρά νέων προκλήσεων που άπτονται θεμάτων όπως η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η ανεξέλεγκτη επέκταση του σκιώδους τραπεζικού τομέα, αλλά και ομαλής λειτουργίας του ανταγωνισμού, περαιτέρω διεθνοποίησης των χρηματοπιστωτικών εργασιών, καθώς και συγκέντρωσης του κλάδου.

  Όπως αναφέρθηκε, η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών θα αλλάξει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, συγκεκριμένα καθήκοντα  των θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο της προσωποποιημένης εξυπηρέτησης, αλλά και της δημιουργίας συγκριτικών πλεονεκτημάτων έναντι του ανταγωνισμού, οι θέσεις αυτές θα χρειαστεί τελικά να ενσωματώσουν άλλα, νέα και πιο απαιτητικά εργασιακά καθήκοντα.

  Σύμφωνα με την ΟΤΟΕ, η διαρκής, κατάλληλα προετοιμασμένη και στοχευμένη επανεκπαίδευση των εργαζομένων, αποτελεί βασική συνθήκη επιτυχίας της ψηφιακής μετεξέλιξης των τραπεζών.

  Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες θα πρέπει να καλύψουν έγκαιρα και συστηματικά το κενό μεταξύ των υφιστάμενων και των μελλοντικών απαιτήσεων σε δεξιότητες του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού, να προχωρήσουν από κοινού με τους φορείς εκπροσώπησης των εργαζομένων στην περιγραφή των εργασιακών καθηκόντων και στη σύνδεσή τους με τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, να αναλάβουν δεσμεύσεις μέριμνας και δημιουργίας δομών στήριξης των εργαζομένων έγκαιρα στις περιπτώσεις επαπειλούμενων θέσεων εργασίας και να διασφαλίσουν την καθολική πρόσβαση των εργαζομένων με οποιαδήποτε μορφή σύμβασης στη δια βίου μάθηση.

   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων