Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 29-Νοε-2022 14:05

  Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

  Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Toυ Δημήτρη Κατσαγάνη

  Το νομοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων κρατικής διοίκησης παρουσίασε σήμερα, σε συνέντευξη τύπου, ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης. Το νομοσχέδιο αυτό ήλθε σε δημόσια διαβούλευση την περασμένη εβδομάδα. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως 7 Δεκεμβρίου.

  Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη παρουσίαση του ΥΠΕΣ, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υλοποιείται έργο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: "Θέσπιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων κρατικής διοίκησης" και αφορά στην:

  -Αξιολόγηση των αρμοδιοτήτων, λειτουργιών και ευθυνών των φορέων ανά τομέα πολιτικής

  -Ορθή κατανομή των αρμοδιοτήτων κατά τρόπο απόλυτα σαφή και οριοθετημένο στα επιμέρους επίπεδα Διοίκησης (Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο).

  Το Έργο θα υλοποιηθεί σε 4 φάσεις:

  α) Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης - βέλτιστες πρακτικές

  β) Καταγραφή αρμοδιοτήτων 

  γ) Καθορισμός νομοθετικού πλαισίου

  δ) Ανάπτυξη πλατφόρμας και συστήματος παρακολούθησης αρμοδιοτήτων μεταξύ των φορέων

  Εθνικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης

  Καθιερώνεται σύστημα σύμφωνα με το οποίο οι ασκούμενες δημόσιες πολιτικές, ταξινομούνται, σύμφωνα και με το Διεθνές Πρότυπο COFOG, καταγράφονται, κατηγοριοποιούνται, κατανέμονται και εποπτεύονται με σκοπό τη βελτιστοποίηση του συντονισμού, της διάδρασης και της συλλειτουργίας των διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης.


  Το Πρότυπο Διοικητικής Οργάνωσης και Λειτουργίας προβλέπει:

  -θέσπιση ενιαίων κανόνων για την κατανομή αρμοδιοτήτων και για τη μεταφορά, μεταξύ φορέων του δημοσίου τομέα ανεξαρτήτως επιπέδου διακυβέρνησης,

  -εξορθολογισμό και η βελτιστοποίηση του συντονισμού μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων του δημοσίου τομέα,

  -ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης στη χώρα.

  Στα επίπεδα διακυβέρνησης περιλαμβάνονται:

  -Τα Υπουργεία (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που εμπλέκονται με τα άλλα διοικητικά επίπεδα) συμπεριλαμβανομένων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

  -Οι ΟΤΑ Β’ Βαθμού – Περιφέρειες,

  -Οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού – Δήμοι.

  Για την καταγραφή των αρμοδιοτήτων στα τρία επίπεδα διοίκησης υλοποιούνται τα κάτωθι βήματα:

  -Αναγνώριση των δημόσιων πολιτικών, όπως αυτές καθορίζονται από την κατανομή των φορέων της κεντρικής διοίκησης και τα βασικά νομοθετήματα που τις διέπουν και τη συσχέτιση με τα υπόλοιπα επίπεδα διακυβέρνησης (συσχετισμός με την COFOG - Classification of the Functions of Government, αναγνωρισμένη από OECD, UN, EU).

  -Ομαδοποίηση των δημόσιων πολιτικών σε Λειτουργικές Περιοχές (ΛΠ) και Λειτουργικούς Τομείς (ΛΤ)

  -Εξειδίκευση ΛΠ, ΛΤ σε θεματικά αντικείμενα αρμοδιοτήτων

  -Συσχέτιση ΛΠ, ΛΤ, θεματικών αντικειμένων αρμοδιοτήτων με το αντίστοιχο διοικητικό επίπεδο

  -Συσχέτιση ΛΠ, ΛΤ, θεματικών αντικειμένων αρμοδιοτήτων με τις αρμοδιότητες του κάθε εμπλεκόμενου μέρους.

  "Εθνικό Σύστημα Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης


  Τον συνολικό συντονισμό αυτού του διοικητικού πλέγματος αναλαμβάνει ως αρμοδιότητα "Συντονιστή" ο Υπουργός Εσωτερικών.

  Ο Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως "Κεντρικό Σημείο Αναφοράς", έχει την επιχειρησιακή ευθύνη της υλοποίησης του νέου συστήματος, για θέματα που άπτονται της υλοποίησης του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης -> εκπόνηση και υποβολή στη Βουλή τετραετούς σχεδίου στρατηγικής για την υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, καθώς και εκπόνηση ετησίων σχεδίων δράσης, που υποβάλλονται προς έγκριση στον Συντονιστή του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης.

  Εκπρόσωποι των λοιπών εμπλεκομένων φορέων ως "Επιμέρους Σημεία Αναφοράς", στα Υπουργεία και στους άμεσα εποπτευόμενους από αυτά φορείς, εκπρόσωποι των αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

  Επιχειρησιακό Κέντρο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνηση

  Για την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα του "Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης" συνιστάται το "Επιχειρησιακό Κέντρο Πολυεπίπεδης Διακυβέρνηση", το οποίο υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα.

  Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εν λόγω οργάνου εμπίπτει η επιστημονική, η τεχνική και η διοικητική υποστήριξη του "Εθνικού Συμβουλίου Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης" και του Υπουργού Εσωτερικών ως "Συντονιστή".

  Κύρια αποστολή είναι η καταγραφή και κατηγοριοποίηση της νομοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων της διοίκησης που αφορούν στην οργάνωση και στη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τη λειτουργική ταξινόμηση.

  Η διατύπωση απόψεων επί κάθε είδους νομοθετικής διάταξης ή κανονιστικής πράξης που δύναται να επηρεάσει τη δομή του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης.

  Η εξέταση της συμμόρφωσης των προωθούμενων ρυθμίσεων με τις γενικές αρχές του Εθνικού Συστήματος Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, καθώς και της διαθεσιμότητας και καταλληλότητας των αναγκαίων πόρων, ιδίως του ανθρωπίνου δυναμικού, της υλικοτεχνικής υποδομής και των οικονομικών πόρων, περιλαμβανομένου του προϋπολογισμού προγραμμάτων, για την αποτελεσματική εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών.

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ