Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 25-Οκτ-2021 08:40

  63,8 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα νέα Δικαστήρια Πειραιά

  Ανάπτυξη μέχρι και το 2040 από τις μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  του Παναγιώτη Στάθη

  Το μεγαλύτερο μέρος από το τίμημα – κατά ανώτατο όριο- των 80.954.000 ευρώ για την αγορά του κτιρίου έκτασης 30.000 τ.μ στο οποίο θα μεταφερθούν τα δικαστήρια του Πειραιά, θα καλύψει το Ταμείο Ανάκαμψης, σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού.

  Πρόκειται για ένα αίτημα τριών και πλέον δεκαετιών, την ικανοποίηση του οποίου ανακοίνωσε προ ημερών ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας στην Ολομέλεια των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, που έγινε στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά με αφορμή την συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση του.

  Όπως ανακοίνωσε ο Κώστας Τσιάρας θα αγοραστεί ένα σύγχρονο και ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης κτίριο περίπου 30.000 τ.μ. προκειμένου να στεγαστούν όλες τα Δικαστήρια και οι Δικαστικές Υπηρεσίες του Πειραιά. Η προκήρυξη μιλάει:

  -Για έτοιμο ή υπό κατασκευή κτίριο με ανώτατο όριο κόστους τα 80.954.000 ευρώ, τα οποία θα προέλθουν τα 17.144.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και 63.810.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου 2021.

  Συγκεκριμένα αναφέρεται σε "δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με το Π.Δ. 715/1979, για την αγορά ακινήτου εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πειραιά του Δήμου Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, το οποίο θα περιλαμβάνει κτίριο κατάλληλο για τη στέγαση των δικαστηρίων – δικαστικών υπηρεσιών του Πειραιά, που έχει κατασκευαστεί ή πρόκειται να κατασκευαστεί με νόμιμη οικοδομική άδεια.

  Δεκτές θα γίνουν προσφορές ακινήτων εντός του προβλεπόμενου ανώτατου πληρωτέου τιμήματος, τα οποία περιλαμβάνουν ή πρόκειται να περιλάβουν κτίριο επιφάνειας 30.000 τ.μ. (με απόκλιση επί πλέον ή επί έλαττον έως 5%), ώστε να καλύπτουν το κτιριολογικό πρόγραμμα που επισυνάπτεται στην παρούσα ως αναπόσπαστο Παράρτημα Α αυτής, με ανώτατο προϋπολογισμό 80.954.000 ευρώ (17.144.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων + 63.810.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

  I. ΓΕΝΙΚΑ

  1. Οι Γενικοί και Ειδικοί όροι του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά στην παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

  2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 13:00 στα γραφεία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., Μεσογείων 96, Υπουργείο Δικαιοσύνης ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων που παραδίδονται ιδιοχείρως, θα παραδοθούν από τους ιδίους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους, στην Υπηρεσία μέχρι την ώρα έναρξης της διενέργειας του διαγωνισμού και θα είναι γραμμένες στα Ελληνικά.

  Το ίδιο ισχύει και για όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα της δημοπρασίας. Η κατάθεση προσφορών μπορεί να γίνει από τους διαγωνιζόμενους και ταχυδρομικά, αρκεί να βεβαιούται το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος τις προσφορές από αρμόδια Αρχή. Η αποστολή πρέπει να γίνει στη διεύθυνση: ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα. Ο φάκελος αποστολής πρέπει να αναφέρει το διαγωνισμό για τον οποίο στέλνεται η προσφορά και, με ευθύνη του διαγωνιζόμενου, πρέπει να έχει παραληφθεί από την Υπηρεσία πριν από την ώρα έναρξης της διενέργειας του διαγωνισμού.

  II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η αγορά ακινήτου εντός του οποίου υπάρχει ή πρόκειται να κατασκευαστεί κτίριο κατάλληλο για τη στέγαση των δικαστηρίων –δικαστικών υπηρεσιών του Πειραιά. Το ακίνητο αυτό πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πειραιά του Δήμου Πειραιά της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά. Δεκτές θα γίνουν προσφορές ακινήτων εντός του προβλεπόμενου ανώτατου πληρωτέου τιμήματος, τα οποία περιλαμβάνουν ή πρόκειται να περιλάβουν κτίριο επιφάνειας 30.000 τ.μ. (με απόκλιση επί πλέον ή επί έλαττον έως 5%), ώστε να καλύπτει το κτιριολογικό πρόγραμμα που επισυνάπτεται στην παρούσα ως αναπόσπαστο Παράρτημα Α αυτής.

  2. Το ζητούμενο ακίνητο θα πρέπει να περιλαμβάνει ή να πρόκειται να περιλάβει αυτοτελές κτίριο, κείμενο εντός ενός ενιαίου οικοδομικού τετραγώνου.

  3. Στο τελικό παραδοτέο κτίριο θα πρέπει να πληρούνται, κατ’ ελάχιστον, οι παρακάτω ιδιότητες:

  i. Να βρίσκεται πλησίον γραμμής τραμ ή γραμμής Ο.Α.Σ.Α. ή γραμμής υπόγειου ή υπέργειου σιδηροδρόμου.

  ii. Να απέχει από τον κεντρικό λιμένα Πειραιά κατ’ ανώτατο όριο 1.500 μ. και κατά κατώτατο όριο 500 μ.

  iii. Να βρίσκεται πλησίον κεντρικής οδικής αρτηρίας με άμεση σύνδεση με τον λιμένα Πειραιά και την πόλη των Αθηνών, καθώς και με άμεση πρόσβαση σε Εθνικές Οδούς.

  iv. Να παρέχει ασφαλή πρόσβαση και αποχώρηση σε μεταγωγικά οχήματα εντός εσωτερικού αυλείου χώρου.

  v. Να παρέχει χώρο στάθμευσης τουλάχιστον δύο μεταγωγικών οχημάτων εντός εσωτερικού αυλείου χώρου.

  vi. Να διαθέτει τoυς απαιτούμενους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις εσωτερικούς χώρους στάθμευσης και τουλάχιστον 2.500 μ2.

  vii. Να διαθέτει ελάχιστο ύψος ορόφων 3,80 μ. για την εξυπηρέτηση των δικαστικών αιθουσών.

  viii. Η χρήση γης να επιτρέπει τη χρήση διοίκησης – γραφείων".

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ