Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 16-Ιουλ-2021 15:14

  Ορισμός ειδικής επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου

  Ορισμός ειδικής επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει τη διαδικασία επιλογής του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου μέσα από μία ανοιχτή διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης από Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτιζόμενης από προσωπικότητες αναγνωρισμένου κύρους ή συμβολής στο χώρο του θεάτρου, σύμφωνα με την παρ. 13 του άρ. 3 του Ν. 2273/1994 (Α' 233), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρ. 76 του Ν. 4795/2021 (Α' 62) το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει τα πρόσωπα που την απαρτίζουν:

  - Νίκος Αλιβιζάτος, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρόεδρος της Επιτροπής)

  - μαριάννα Κάλμπαρη, σκηνοθέτης, ηθοποιός, Καλλιτεχνική Διευθύντρια Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν

  - Ξένια Καλογεροπούλου, ηθοποιός, συγγραφέας παιδικών θεατρικών έργων

  - Εύα μανιδάκη, αρχιτέκτων-μηχανικός, σκηνογράφος

  - Ρένη Πιττακή, ηθοποιός

  Η σύνθεση της Επιτροπής, διασφαλίζει μία πολυσυλλεκτική προσέγγιση αλλά και μία βαθιά γνώση και εμπειρία, σε ατομικό επίπεδο και αθροιστικά, που καλύπτει όλες τις πτυχές των δραστηριοτήτων του Εθνικού Θεάτρου.   

  Σύμφωνα με τη διαδικασία, το Εθνικό Θέατρο, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (Παρασκευή 16 Ιουλίου 2021), καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων ("Αρχικός Κατάλογος Υποψηφίων). 

  Ο Αρχικός Κατάλογος Υποψηφίων καθώς και οι φάκελοι συμμετοχής διαβιβάζονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.  

  Η Επιτροπή, εντός δεκαπέντε ημερών συνεδριάζει προκειμένου να εξετάσει το παραδεκτό όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Αιτήσεις εκπρόθεσμες ή χωρίς τα απαιτούμενα στοιχεία αποκλείονται από το επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Για τη συνεδρίαση της Επιτροπής συντάσσεται Πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται: [α] Κατάλογος Απαραδέκτων Αιτήσεων που αναφέρει όλες τις αιτήσεις που εκτιμήθηκαν ως απαράδεκτες, με αιτιολογημένη και εξατομικευμένη εισήγηση της Επιτροπής σχετικά με το λόγο του απαραδέκτου και [β] Κατάλογος Παραδεκτών Αιτήσεων που αναφέρει όλες τις αιτήσεις που εκτιμήθηκαν ως παραδεκτές, με αιτιολογημένη και εξατομικευμένη εισήγησή της Επιτροπής σχετικά με την κρίση της επί του παραδεκτού. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παραδεκτών Αιτήσεων καλούνται από την Επιτροπή σε συνέντευξη. 

  μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, η Επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να αξιολογήσει και να κατατάξει τις υποψηφιότητες με βάση τη συνολική εικόνα τους, όπως αυτή προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υποψηφιότητάς τους και τη δοθείσα συνέντευξη. Για την συνεδρίαση αυτή συντάσσεται Πρακτικό στο οποίο περιλαμβάνεται κατάλογος των υποψηφίων, κατά σειρά κατάταξης αυτών με βάση τη συνολική τους εικόνα με αιτιολογημένη και εξατομικευμένη εισήγησή της Επιτροπής σχετικά με την κρίση της επί της σειράς κατάταξης ("Τελικός Κατάλογος Υποψηφίων"). Το Πρακτικό αυτό διαβιβάζεται στην Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία, με απόφαση της, δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιλέγει και διορίζει τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή/Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Θεάτρου κατ’ αποδοχή της κατάταξης της Επιτροπής και με ειδική αιτιολογία σε περίπτωση τυχόν απόκλισης από τη γνώμη αυτής.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ