Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 14-Μαϊ-2021 18:32

  Έχασαν τη μάχη στο ΣτΕ οι απόστρατοι: Δεν θα τους καταβληθεί η εφάπαξ διαφορά στις συντάξεις

  Έχασαν τη μάχη στο ΣτΕ οι απόστρατοι: Δεν θα τους καταβληθεί η εφάπαξ διαφορά στις συντάξεις
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Έχασαν τη δικαστική μάχη στην Ολομέλεια του ΣτΕ οι απόστρατοι ένστολοι σχετικά με το θέμα της καταβολής του εφάπαξ χρηματικού ποσού, που καλύπτει τη διαφορά μεταξύ των συντάξεων που δικαιούνταν να λάβουν, βάσει των ειδικών μισθολογικών διατάξεων και αυτών που πραγματικά τους καταβλήθηκαν, κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα μεταξύ μνημονιακών νόμων.

  Συγκεκριμένα, προβλέφθηκε νομοθετικά ότι η καταβολή στους απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων εφάπαξ χρηματικού ποσού, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της μηνιαίας σύνταξης που θα δικαιούνταν να λάβουν, εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012 και αυτής που πράγματι τους κατεβλήθη, σε συνδυασμό με τους εν συνεχεία νόμους που εκδόθηκαν (νόμοι 4387/2016 και 4575/2018), δεν επηρεάζει τον επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή των συντάξεων κατά το άρθρο 14 του νόμου 4387/2016.

  Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας οι οποίες ζητούσαν την ακύρωση της υπ΄ αριθμ. 170285/0092/5-12-2018 κοινής απόφασης των υπουργών Εργασίας και Οικονομικών για την "καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα πρόσωπα του άρθρου 15 του ν. 4575/2018", κατά το μέρος που αφενός το καταβαλλόμενο σε αυτούς (βάσει του νόμου 4575/2018), εφάπαξ χρηματικό ποσό υπολογίζεται μέχρι το χρονικό σημείο υπαγωγής αυτών στις διατάξεις του νόμου 4387/2016 και αφετέρου το ποσό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη για τον επανυπολογισμό και την αναπροσαρμογή των συντάξεών τους κατά το άρθρο 14 του ν. 4387/2016.

  Η περίληψη της απόφασης:

  ΣτΕ 668/2021 Ολομ.

  Πρόεδρος: Αθ. Ράντος

  Εισηγητής: Π. Καρλή


  Με την 668/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας απερρίφθη η αίτηση, με την οποία οι Ενώσεις Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας ζητούσαν την ακύρωση της υπ΄αριθμ. 170285/0092/5-12-2018 αποφάσεως των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών με τίτλο: "Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα πρόσωπα του άρθρου 15 του ν. 4575/2018" (Β΄ 5503/7.12.2018), κατά το μέρος που αφενός το καταβαλλόμενο στους απόστρατους των ενόπλων δυνάμεων, βάσει του άρθρου 15 παρ. 1 εδ. α του ν. 4575/2018 (Α΄ 192), εφάπαξ χρηματικό ποσό υπολογίζεται μέχρι το χρονικό σημείο υπαγωγής αυτών στις διατάξεις του ν. 4387/2016 και αφετέρου το ποσό αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη για τον επανυπολογισμό και την αναπροσαρμογή των συντάξεών τους κατά το άρθρο 14 του ν. 4387/2016. Με τις διατάξεις της πιο πάνω υπουργικής απόφασης και του άρθρου 15 παρ. 1 και 2 του ν. 4575/2018, βάσει των οποίων αυτή η υπουργική απόφαση εκδόθηκε, προβλέφθηκε, κατόπιν των 2192-2196/2014 και 1125-1128/2016 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η καταβολή, μεταξύ άλλων συνταξιούχων, και στους απόστρατους των Ενόπλων Δυνάμεων, εφ’ άπαξ χρηματικού ποσού, που αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ της μηνιαίας σύνταξης που θα δικαιούνταν να λάβουν εάν δεν είχαν μεσολαβήσει οι μισθολογικές διατάξεις του ν. 4093/2012 και αυτής που πράγματι τους κατεβλήθη κατ’ εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα στο π.δ. 169/2012, και, περαιτέρω, ο υπολογισμός του πιο πάνω εφ’ άπαξ ποσού με αναφορά στο προβλεπόμενο στο άρθρο 10 του ν. 4575/2018 χρονικό διάστημα και μέχρι το χρονικό σημείο υπαγωγής των ως άνω στις διατάξεις του ν. 4387/2016· ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 4575/2018, η καταβολή του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου ποσού δεν επηρεάζει τον επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή των συντάξεων κατά το άρθρο 14 του ν. 4387/2016.

  Ειδικότερα, με την 668/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, κρίθηκε ότι οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 4575/2018, με τις οποίες προβλέφθηκε ότι το καταβαλλόμενο βάσει του άρθρου αυτού ποσό υπολογίζεται μέχρι το χρονικό σημείο υπαγωγής των συνταξιούχων στις διατάξεις του ν. 4387/2016 δεν αντίκεινται στην υποχρέωση συμμορφώσεως προς την 1128/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και, περαιτέρω, ότι, εφόσον με την προσβαλλόμενη ΚΥΑ, η οποία έχει έρεισμα τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4575/2018, εξειδικεύονται ζητήματα που αφορούν την καταβολή του εφάπαξ χρηματικού ποσού της παρ.1, προβλέπεται, δηλαδή, η καταβολή στους απόστρατους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές των ενόπλων δυνάμεων εφάπαξ χρηματικού ποσού, το οποίο καλύπτει τη διαφορά μεταξύ των συντάξεων, που οι απόστρατοι δικαιούνταν να λάβουν βάσει των ειδικών μισθολογικών διατάξεων των άρθρων 50 και 51 του ν. 3205/2003, και των συντάξεων, που έλαβαν κατ’ εφαρμογή των αντισυνταγματικών μισθολογικών διατάξεων του νεότερου ν. 4307/2014, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως 30-6-2016 [δεδομένου ότι από 1-7-2016 έγινε υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4387/2016 (βλ. άρθρα 6παρ.4 και 4 παρ.1 και 2 του ν. 4387/2016 και 111888/9-10-2019 έγγραφο των απόψεων της Γενικής Δ/νσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του ΓΛΚ προς το Συμβούλιο της Επικρατείας)], η Διοίκηση συμμορφώθηκε πλήρως προς την 1128/2016 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου. Ειδικότερα, ως προς το θέμα αυτό έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 περ. β του ν. 4387/2016, καταργήθηκε η ρήτρα αναπροσαρμογής των συντάξεων, μεταξύ άλλων, των αποστράτων των ενόπλων δυνάμεων λόγω τροποποίησης των μισθολογικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τους εν ενεργεία στρατιωτικούς, η οποία προβλεπόταν στο άρθρο 34 παρ.3 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ.169/2007, Α΄210), καταργείται. Εξάλλου, εκ της συμμορφώσεως προς την 1128/2016 ακυρωτική απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, με την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι ρυθμίσεις μισθολογικής αποκατάστασης των εν ενεργεία στρατιωτικών του άρθρου 86 του ν. 4307/2014, ναι μεν απορρέουν συνταξιοδοτικής φύσεως συνέπειες με βάση την ρήτρα αναπροσαρμογής των συντάξεων, από τις οποίες επωφελούνται οι απόστρατοι, στην ανωτέρω, όμως, ακυρωτική απόφαση δεν διατυπώνεται κρίση σχετικά με τη συνταγματική κατοχύρωση της σύνδεσης των συντάξιμων αποδοχών των απόστρατων με τον αντίστοιχο μισθό ενεργείας, η οποία είχε θεσπιστεί νομοθετικά, και, συνεπώς, από το δεδικασμένο της ως άνω απόφασης δεν προκύπτει υποχρέωση διατήρησης της ως άνω ρήτρας αναπροσαρμογής. Άλλωστε, η ως άνω διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 περ. β του ν. 4387/2016, θεσπισθείσα πριν από τη δημοσίευση της 1128/2016 αποφάσεως της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, συνιστά αφηρημένη ρύθμιση με πάγιο χαρακτήρα εντασσόμενη στο πλέγμα των ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και, πάντως, δεν προκύπτει ότι εισήχθη για να καταστήσει εν μέρει ανενεργή την υποχρέωση συμμορφώσεως προς την ανωτέρω απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου. Ως εκ τούτου, οι προεκτεθείσες διατάξεις του ν. 4387/2016 οριοθετούν την εκ της 1128/2016 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας υποχρέωση συμμορφώσεως, περιορίζοντας νομίμως την υποχρέωση αυτή έως το χρόνο κατάργησης της ρήτρας αναπροσαρμογής των συντάξεων των αποστράτων με βάση τις αποδοχές των ενεργεία στρατιωτικών και υπαγωγής τους στις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016.

  Περαιτέρω, κρίθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 15 παρ.3 του ν. 4575/2018, σύμφωνα με την οποία η καταβολή του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου εφάπαξ χρηματικού ποσού δεν επηρεάζει τον επανυπολογισμό-αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 συντάξεων, έστω και αν περιλαμβάνεται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.4575/2018, εντάσσεται στο πλέγμα των ρυθμίσεων του προεκτεθέντος άρθρου 14 του συνταξιοδοτικού ν. 4387/2016. Για την εξέταση δε των προβαλλομένων λόγων, που αφορούν την συμφωνία με το Σύνταγμα και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ της διατάξεως του άρθρου 15 παρ.3 του ν. 4575/2018 ή των ερειδομένων επί της διατάξεως αυτής λόγων ακυρώσεως, απαιτείται εξέταση της ερμηνείας και της συνταγματικότητας των περιλαμβανομένων στον ν.4387/2016 διατάξεων, και ειδικότερα αυτών που αφορούν τον επανυπολογισμό – αναπροσαρμογή των καταβαλλομένων κατά την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού συντάξεων του άρθρου 14 του νόμου αυτού. Δεδομένου όμως ότι η ως άνω διάταξη του άρθρου 15 παρ.3 του ν. 4575/2018, καθώς και οι σχετικές διατάξεις του ν. 4387/2016 δεν εξειδικεύονται με την προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α, τυχόν δε ανίσχυρο των ως άνω διατάξεων δεν θα επηρέαζε το κύρος της προσβαλλόμενης ΚΥΑ, η οποία, κατά τα προεκτεθέντα, ρυθμίζει μόνον την καταβολή του εφάπαξ χρηματικού ποσού, οι ανωτέρω προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως απερρίφθησαν ως απαράδεκτοι.

  Π. Στάθης

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ