Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 31-Δεκ-2020 08:19

  Πώς θα καταβάλλονται πλέον τα επιδόματα ασθενείας από ταμεία

  Πώς θα καταβάλλονται πλέον τα επιδόματα ασθενείας από ταμεία
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Ηλεκτρονικά θα "τρέχει" εφεξής η διαδικασίας για τη χορήγηση επιδομάτων ασθενείας -ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ.

  Όπως τονίζει σχετική απόφαση του Υπ. Εργασίας, κου Γιάννη Βρούτσης, "δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ) ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας-ατυχήματος, τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών".

  Επίσης, σημειώνεται πως "η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) υποβάλλεται εντός προθεσμίας οκτώ μηνών από την ημερομηνία αναγγελίας της ασθένειας από το γιατρό στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης".

  "Ο θεράπων ιατρός του ασφαλισμένου συμπληρώνει ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην "ΗΔΙΚΑ ΑΕ" τη βεβαίωση ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθένειας", σημειώνεται στην ίδια απόφαση.

  Αναλυτικά, η Υπουργική Απόφαση προβλέπει τα ακόλουθα :

  1. Ηλεκτρονική χορήγηση επιδόματος ασθενείας-ατυχήματος

  Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ) ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας-ατυχήματος, τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών

  Στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην "ΗΔΙΚΑ ΑΕ" συμπληρώνεται ηλεκτρονική βεβαίωση ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας από τον ιατρό του ασφαλισμένου, η συμπλήρωση της οποίας καθίσταται υποχρεωτική πριν την υποβολή της αίτησης από τον ασφαλισμένο.

  Η ηλεκτρονική αίτηση των ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) υποβάλλεται εντός προθεσμίας οκτώ μηνών από την ημερομηνία αναγγελίας της ασθένειας από το γιατρό στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

  Η παρούσα υπερισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής καταστατικής διάταξης. Τα στοιχεία της βεβαίωσης αντλούνται αυτόματα για επεξεργασία από την ηλεκτρονική υπηρεσία.

  Ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στην υπηρεσία την προβλεπόμενη βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το χρονικό διάστημα αποχής του εργαζόμενου από την εργασία του.

  Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ έχουν πρόσβαση κατόπιν πιστοποίησης στα στοιχεία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση των αιτημάτων.

  2. Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης

  Ο θεράπων ιατρός του ασφαλισμένου συμπληρώνει ηλεκτρονικά στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στην "ΗΔΙΚΑ ΑΕ" τη βεβαίωση ανικανότητας προς εργασία λόγω ασθένειας,η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά ημερομηνία έκδοσης, κωδικό ταυτοποίησης, τα στοιχεία ταυτότητας του ιατρού, τα στοιχεία ταυτότητας του ασφαλισμένου, τον ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου, τα στοιχεία της ασθένειας σύμφωνα με την κωδικοποίηση ICD-10 και τις προτεινόμενες ημέρες αναρρωτικής άδειας.

  Στην ίδια ηλεκτρονική γνωμάτευση ανικανότητας, ο ιατρός σε περίπτωση ατυχήματος καταχωρεί σε μορφή ελεύθερου κειμένου τα στοιχεία για την περιγραφή του ατυχήματος (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: Hμερομηνία Aτυχήματος κατά δήλωση του ασφαλισμένου, Ώρα Ατυχήματος κατά δήλωση του ασφαλισμένου, Σύντομη Περιγραφή Ατυχήματος, Ένδειξη αν είναι τροχαίο ή όχι, Τόπος Ατυχήματος, Ημερομηνία Αναγγελίας Ατυχήματος).

  Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας από τον ασφαλισμένο υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική υπηρεσία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας, αφού προηγουμένως ο ασφαλισμένος αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

   Με την υποβολή της αίτησης δηλώνεται κατ’ ελάχιστο ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του ασφαλισμένου και τα στοιχεία ταυτοποίησης της ιατρικής βεβαίωσης  του παρόντος άρθρου και καταχωρείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και ο ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα.

   Με την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αντλείται αυτομάτως από αυτό.

  Η ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα ασθένειας υποβάλλεται από τους ασφαλισμένους των εντασσόμενων φορέων τομέων, κλάδων και λογαριασμών που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ για παροχές σε χρήμα που πραγματοποιούνται εντός των ορίων της χώρας και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια.

  Ο έλεγχος της νομιμότητας της διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών και των Ευρωπαίων Πολιτών στην Ελλάδα διενεργείται με τη λήψη στοιχείων, τα οποία δύναται να αντληθούν μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από διασυνδέσεις ή διασταυρώσεις με βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, όπως του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

  Ο εργοδότης του Ασφαλισμένου ενημερώνεται μέσω της υπηρεσίας προκειμένου να εισέλθει σε αυτή για την συμπλήρωση βεβαίωσης με τα στοιχεία της περιόδου αποχής του ασφαλισμένου από την εργασία του. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ-ΒΥΕ),το σχετικό αίτημα διαβιβάζεται από το Τμήμα Παροχών της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ.

  Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα λοιπά δεδομένα του συστήματος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την παρούσα.

  3. Επεξεργασία Αιτήσεων

  Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις διεκπεραιώνονται από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ και, όπου δεν είναι δυνατή η αυτόματη επεξεργασία, ενημερώνεται ο ασφαλισμένος να προσέλθει στη αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επεξεργασία της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της αίτησης και ενδεικτικά η συμπλήρωση του πρώην φορέα ασφάλισης, η ιδιότητα (μισθωτός αυτοαπασχολούμενος, ελεύθερος επαγγελματίας, συνταξιούχος εργαζόμενος), τα στοιχεία των προστατευόμενων μελών, ο Α.Φ.Μ., ο αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ)στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή και η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί η απόφαση.

  Η αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ δύναται να επαληθεύσει την ορθότητα των στοιχείων της προηγούμενης παραγράφου μέσω διασύνδεσης με τις βάσεις δεδομένων άλλων δημοσίων αρχών, η οποία πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

  Για τον παραπάνω σκοπό διατίθενται μέσω του ΚΕ.Δ. στον e-ΕΦΚΑ διαδικτυακές υπηρεσίες.

  Αν από τις διασταυρώσεις προκύπτει ότι οι αιτούντες πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος, εκδίδεται εγκριτική απόφαση της αίτησής τους. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται με ρητή μνεία του λόγου της απόρριψης και κοινοποιείται σε αυτούς.

  4. Καταχώρηση Γνωμάτευσης ΑΥΕ-ΒΥΕ

  Στις περιπτώσεις που από το νόμο απαιτείται γνωμάτευση Α’/βάθμιας ή Β’/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΥΕ-ΒΥΕ), η γνωμάτευση καταχωρείται από τον γραμματέα της επιτροπής στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και συγκεκριμένα στο υποσύστημα αναρρωτικών αδειών του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης(Σ.Η.Σ.), στο οποίο έχουν πρόσβαση ο πρόεδρος και τα μέλη της ΑΥΕ για την καταχώριση της έγκρισης ή απόρριψης ή διαφοροποίησης των ημερών αδείας.

  Η απόφαση και τα στοιχεία της ανακτώνται από το πληροφοριακό σύστημα του e-ΕΦΚΑ, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και η πληρωμή του δικαιούμενου ποσού.

  Σε περίπτωση νοσηλείας το εξιτήριο του ασθενούς λαμβάνεται σε ηλεκτρονική μορφή από τον e-ΕΦΚΑ μέσω διαλειτουργικότητας με το πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

  5.Χρόνος και τρόπος καταβολής

  Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση τις εγκριτικές αποφάσεις και το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο συγκεντρωτικών ή και αναλυτικών καταστάσεων, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση λογαριασμών πληρωμών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ. (κατόπιν επιλογής από το δικαιούχο) δύο φορές κάθε μήνα σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ. Στις αναλυτικέςκαταστάσεις καθώς και στα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία πληρωμής περιλαμβάνονται τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων και το πληρωτέο ποσό.

  Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις αποστέλλονται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία για τη λογιστικοποίηση της πληρωμής.

  Οι ως άνω καταστάσεις πληρωμής, μετά την εκτύπωση και υπογραφή τους από τον υπάλληλο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Παροχών της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, φυλάσσονται για τον εν δυνάμει κατασταλτικό έλεγχο στην εν λόγω Τοπική Διεύθυνση με ευθύνη του Προϊσταμένου της Δ/νσης αυτής.

   6. Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά

  Σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του επιδόματος λόγω ανάκλησης της απόφασης χορήγησής του, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό αναζητείται μέχρι και 20  έτη από την ημερομηνία πληρωμής του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ 

  7. Κοινοποίηση απόφασης

  Η απόφαση χορήγησης των επιδομάτων ασθένειας-ατυχήματος αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη που φέρει μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του e-ΕΦΚΑ και της υπογραφής του Διοικητή ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν όργανο.

  Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου, χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση στον αιτούντα.

  Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά από την παρέλευση 10  πλήρων εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίησή της με χρήση ΤΠΕ, όπως αυτή τηρείται στην ηλεκτρονική υπηρεσία και αναγράφεται στην απόφαση, εκτός εάν ο αποδέκτης αποδείξει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου που γνωστοποιήθηκε με χρήση ΤΠΕ ή εφόσον αυτή η αδυναμία οφείλεται σε λόγους που αφορούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

  8. Ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση)

  Κατά της απόφασης απόρριψης της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή ανάκλησης της απόφασης έγκρισης, επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός 30 ημερών από την παρέλευση της κοινοποίησης ενώπιον του αρμόδιου οργάνου.

  Κατά της καταλογιστικής απόφασης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών επιτρέπεται η άσκηση αίτησης θεραπείας-ένσταση εντός 30 ημερών, που αρχίζει από τη συντέλεση της πλήρους, πραγματικής ή τεκμαιρόμενης, γνώσης της απόφασης, ενώπιον του αρμόδιου οργάνου.

  9. Δειγματοληπτικός έλεγχος

  Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α ́ 75) ως προς τα δηλούμενα από τον αιτούντα στοιχεία.

  Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείμενη ποινική νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθών στην αίτηση χορήγησης του επιδόματος, εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α ́ 75) και αναζητείται το επίδομα ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας πραγματοποιείται απολογιστικός δειγματοληπτικός έλεγχος σε ποσοστό τουλάχιστον 10% των αποφάσεων.

  Ο έλεγχος γίνεται από τα Τμήματα Παροχών των τοπικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας που ορίζονται από το Αυτοτελές Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών.

  Οι δικαιούχοι που επιλέγονται στο δείγμα ενημερώνονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους και υποχρεούνται εντός 20  ημερών να προσέλθουν στο αρμόδιο υποκατάστημα, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη προσέλευσης από υπαιτιότητά τους χορηγείται νέα προθεσμία είκοσι ημερών για την προσέλευσή τους.

  10. Προσωπικά δεδομένα δικαιούχων

  Τα προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων που αιτούνται τη λήψη των επιδομάτων ασθένειας -ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας διατηρούνται για τουλάχιστον 20  έτη από την πληρωμή τους στο πληροφοριακό σύστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

  Στα υποκείμενα των δεδομένων αναγνωρίζεται ότι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα εκείνα ενώπιον του e-Ε.Φ.Κ.Α που τους αναγνωρίζει ο Γενικός Κανονισμός Για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ)(δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα σε ανθρώπινη επεξεργασία, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα αντίταξης, δικαίωμα διαγραφής υπό προϋποθέσεις κ.α.).

  Η ηλεκτρονική βεβαίωση ανικανότητας εργασίας λόγω ασθένειας για τους αιτούντες τη λήψη επιδομάτων ασθενείας –ατυχήματος λειτουργεί στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και υποβάλλεται υποχρεωτικά από το θεράποντα ιατρό.

  Στα υποκείμενα των δεδομένων αναγνωρίζονται τα δικαιώματα εκείναπου τους αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ και κάθε άλλη ρύθμιση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία και ισχύουν για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.) της ΗΔΙΚΑ.

  Τα δεδομένα συλλέγονται για το σκοπό της χορήγησης των επιδομάτων ασθένειας -ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας των ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ.

  Κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, e-ΕΦΚΑ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πρέπει πάντοτε να εγγυάται ότι διασφαλίζεται η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα την κείμενη νομοθεσία και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων. Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας -ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας επιτρέπονται μόνο με χρήση κατάλληλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό που έχει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις. Ο κάθε χρήστης φορέας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα λοιπά δεδομένα του συστήματος.

  Η διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στον e-ΕΦΚΑ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο e-ΕΦΚΑ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, την διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του e-ΕΦΚΑ ως υπευθύνου επεξεργασίας, παρακολουθεί τη συμμόρφωση της σύστασης και λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας -ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων των εκτελούντων την επεξεργασία.

  11. Ζητήματα σχετικά με τις βασικές υποχρεώσεις της ΗΔΙΚΑ ΑΕ ως εκτελούσας την επεξεργασία για λογαριασμό του e-ΕΦΚΑ ως υπεύθυνου επεξεργασίας κατά τη λειτουργία έκδοσης της ηλεκτρονικής βεβαίωσης ανικανότητας

  Η "ΗΔΙΚΑ Α.Ε." αναλαμβάνει κατόπιν έγγραφης σύμβασης με τον e-ΕΦΚΑ, τον τεχνικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της λειτουργίας για την έκδοση της ηλεκτρονικής βεβαίωσης ανικανότητας.

  Στο πλαίσιο της σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε.ενεργεί ως εκτελούσα την επεξεργασία κατ’εντολή και για λογαριασμό του e-ΕΦΚΑ, ο οποίος ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας και καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που θα επεξεργαστούν για τη λειτουργία της έκδοσης ηλεκτρονικής βεβαίωσης ανικανότητας στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

  Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσα την επεξεργασία, θα παρέχει τις υπηρεσίες της λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με τρόπο που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές που θέτουν για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. οφείλει να ενημερώνει αμελλητί τον e-ΕΦΚΑ ως υπεύθυνο επεξεργασίας, στην περίπτωση που αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να εξασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο με χρήση καταλλήλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό, το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και υποχρεούται κατά τα ανωτέρω στην τήρηση όλων των προβλεπόμενων, κατά την κείμενη νομοθεσία, υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και τήρησης απορρήτου, ανεξάρτητα από τον ειδικότερο νομικό χαρακτηρισμό της σχέσης εργασίας του με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί το προσωπικό της σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και να παρέχει στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κάθε απαραίτητη συνδρομή κατά τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου.

  Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε οφείλει να θέτει στη διάθεση του e-ΕΦΚΑ κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσής του προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το ΓΚΠΔ, να επιτρέπει και διευκολύνει τυχόν ελέγχους που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, να επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας στην απάντηση των αιτημάτων για άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης κ.α).

  12. Εποπτεία της υπηρεσίας για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας -ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας

  Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του e-ΕΦΚΑ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, παρακολουθεί τη συμμόρφωση της σύστασης και λειτουργίας της υπηρεσίας για τη χορήγηση των επιδομάτων ασθένειας -ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα και συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων των εκτελούντων την επεξεργασία.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ