Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 12-Δεκ-2017 16:07

  Δημόσιο: Μετά τις 15/12 η έναρξη της καταχώρησης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας

  Δημόσιο: Μετά τις 15/12 η έναρξη της καταχώρησης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  του Δημήτρη Κατσαγάνη

  Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα πρέπει όλοι οι φορείς του Δημοσίου να έχουν ορίσει τους υπαλλήλους οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την καταχώρηση των στοιχείων και την ανάρτηση των Ειδικών Περιγραμμάτων στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος, και να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrd@ydmed.gov.gr προκειμένου να είναι δυνατή η πιστοποίησή τους και η παροχή κωδικών πρόσβασης στο σύστημα.

  Με άλλα λόγια, η σχετική διαδικασία της καταχώρησης θα ξεκινήσει μετά τις 15 Δεκεμβρίου.

  Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την υποχρέωση όλων των δημόσιων φορέων να καταρτίσουν Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας (ΠΘΕ).

  Οι φορείς αυτοί είναι το σύνολο των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Δημοσίου, οι Ανεξάρτητες Αρχές, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, σημειώνεται στην εγκύκλιο.

  Σημειώνεται, μάλιστα, ότι μία από τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των Φορέων ως υπηρεσιών υποδοχής στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ), είναι η κατάρτιση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, καθώς και η καταχώρισή τους στο Ψηφιακό Οργανόγραμμα.

  Υπενθυμίζεται ότι προκειμένου ένας φορέας να λειτουργεί ως φορέας υποδοχής, δηλαδή να υποβάλει αιτήματα μετατάξεων και αποσπάσεων στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας, θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του .

  Μη ένταξη ενός φορέα στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού των υπαλλήλων του να συμμετέχουν σε αυτό και να μεταταχθούν ή αποσπαστούν σε άλλους φορείς.

  Για το λόγο αυτό θα πρέπει στο σύνολο των φορέων του Δημοσίου, και δεν έχουν προβεί στην κατάρτιση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας, να προβούν το συντομότερο δυνατό στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ενταχθούν στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, ακολουθώντας την μεθοδολογία που έχει καθοριστεί στην ανωτέρω σχετική εγκύκλιο.

  Επισημαίνεται ότι κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή της μεθοδολογίας για λόγους ομοιομορφίας στη σύνταξη των Προγραμμάτων Θέσεων Εργασίας και την αποτελεσματική λειτουργία του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

  Για το λόγο αυτό παρακαλούμε έως τη Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017,οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων να ορίσουν τους υπαλλήλους οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την καταχώρηση των στοιχείων και την ανάρτηση των Ειδικών Περιγραμμάτων στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος, και να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrd@ydmed.gov.gr προκειμένου να είναι δυνατή η πιστοποίησή τους και η παροχή κωδικών πρόσβασης στο σύστημα.

  Σημειώνεται ότι την ευθύνη καταχώρησης των στοιχείων του κάθε φορέα στο ψηφιακό οργανόγραμμα έχουν οι αντίστοιχες Διευθύνσεις Διοικητικού μέσω της πιστοποιημένης πρόσβασης.

  Σημειώνεται ότι εάν ζητηθεί θα παρέχεται εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη.

  Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των ΠΘΕ στα εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).

  Ειδικά για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής, υπογραμμίζεται ότι η ευθύνη κατάρτισης των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας ανήκει στον εκάστοτε φορέα και όχι στον εποπτεύοντα φορέα.

  Δεδομένου, ωστόσο, ότι τα Υπουργεία έχουν ήδη εμπλακεί στην εφαρμογή της μεθοδολογίας για την σύνταξη των Προγραμμάτων Θέσεων Εργασίας και έχουν αποκτήσει επαρκή εμπειρία, προτείνεται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στους εποπτευόμενους φορείς τους.

  Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία, το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλεί όπως οι εποπτεύοντες φορείς να ορίσουν ομάδες εργασίας για την παροχή αρωγής και τεχνογνωσίας στους εποπτευόμενους φορείς ή να ενισχύσουν τις υπάρχουσες ομάδες που λειτουργούν ήδη για αυτό το σκοπό. Ως προς τα μέλη της ομάδας εργασίας, είναι σκόπιμη η συμμετοχή των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων όπως επίσης και η ενεργή εμπλοκή των υπαλλήλων του φορέα.

  Παράλληλα, για την αποτελεσματική εφαρμογή της μεθοδολογίας προτείνεται ο συντονισμός των ενεργειών από κάθε εποπτεύοντα φορέα για τη σύσταση ομάδας εργασίας σε κάθε εποπτευόμενο φορέα, ομάδα η οποία και θα είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των ΠΘΕ.

  Σε συνέχεια των παραπάνω, το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζει ότι έως τη Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 οι εποπτευόμενοι φορείς να ολοκληρώσουν τη σύσταση των ως άνω ομάδων εργασίας και να ορίσουν ένα μέλος ως σημείο επαφής, με το οποίο θα πραγματοποιείται η επικοινωνία κατά προτεραιότητα με την αρμόδια για τα Περιγράμματα Θέσεων Εργασίας Υπηρεσία του εποπτεύοντος φορέα και, σε δεύτερο στάδιο, με την Ομάδα Συντονισμού και Παρακολούθησης του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

  Τα στοιχεία επικοινωνίας του υπαλλήλου που έχει οριστεί ως σημείο επαφής και των μελών των ομάδων εργασίας, θα πρέπει να αποσταλούν τόσο στον εποπτεύοντα φορέα όσο και στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrd@ydmed.gov.gr του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης .

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ