Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 26-Ιουν-2014 20:24

  Αναγκαία η συναινετική προσέγγιση για τα προβληματικά δάνεια

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να αντιληφθούν τη νέα πραγματικότητα και να μεταπηδήσουν, από τον κλασσικό τρόπο διαχείρισης των προβληματικών απαιτήσεων με χρήση επίδικων μέτρων, σε μια νέα προσέγγιση που εστιάζει στην επικοινωνία με τον πελάτη στο πλαίσιο μιας συναινετικής προσέγγισης. Ταυτόχρονα η επιτυχής ρύθμιση των καθυστερημένων οφειλών (χαμηλό Redefault Rate) δίνει στις Τράπεζες την τεκμηρίωση που απαιτείται απέναντι στις εποπτικές αρχές για μείωση των προβλέψεων και βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.
   
  Το συμπέρασμα αυτο πρόεκυψε μεταξύ άλλων από το έκτο Risk Management & Compliance Forum (Συνέδριο Διαχείρισης Κινδύνων & Κανονιστικής Συμμόρφωσης) που οργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Professional Risk Managers International Association (PRMIA). To φόρουμ ασχολήθηκε με τα θέματα της διαχείρισης προβληματικών απαιτήσεων, του νέου εποπτικού πλαισίου για κεφαλαιακή επάρκεια (CRD IV), των stress tests, της εταιρικής διακυβέρνησης και διακυβέρνησης διαχείρισης κινδύνων και της διάθεση ανάληψης κινδύνων (Risk Appetite).
   
  Ειδικότερα τα συμπεράσματα που προέκυψαν από το 6ο Risk Management & Compliance Forum έχουν συνοπτικά ως εξής :

  - Η ανάπτυξη, εφαρμογή και υλοποίηση πολιτικών ρυθμίσεων είναι σήμερα η μέγιστη διαδικασία Marketing για κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

  - Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη μοντέλων συμπεριφοράς πελάτη και σκοροκαρτών που θα οδηγούν στην πρόβλεψη αθέτησης των ρυθμισμένων δανείων με γνώμονα την υλοποίηση βιώσιμων και ρεαλιστικών μέτρων ρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων των προβληματικών απαιτήσεων.

  - Η υλοποίηση ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης απαιτήσεων σε συνδυασμό με την απομόχλευση στοιχείων του ενεργητικού και τη βελτιστοποίηση στοιχείων του ισολογισμού αποτελούν στρατηγικές κατευθύνσεις διαχείρισης των κινδύνων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

  - Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν πλέον σοβαρά θέματα πώλησης προβληματικού χαρτοφυλακίου με γνώμονα αφενός την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής επάρκειας και την ενίσχυση της ρευστότητας και αφετέρου τη μείωση του λειτουργικού κόστους και την αύξηση της κερδοφορίας του δανειακού χαρτοφυλακίου.

  - Εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω η εποπτεία της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων ως πρωταρχικού καθήκοντος και προτεραιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη σύνδεση της κερδοφορίας με τους αναλαμβανόμενους κινδύνους που είναι άρρηκτα δεμένοι με την επίτευξή της. Επιπλέον η ενίσχυση της κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων θα πρέπει να διαχυθεί σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα του οργανισμού μέσω εντατικοποίησης της ανάλογης εκπαίδευσης.

  - Το νέο κανονιστικό πλαίσιο Βασιλεία ΙΙΙ θα περιορίσει την κερδοφορία και θα μειώσει τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων, λόγω αύξησης του επιπέδου των προβλέψεων μέσω της ενσωμάτωσης των «αντικυκλικών προβλέψεων», θα οδηγήσει σε υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις (κυρίως για Τράπεζες με σημαντική δραστηριοποίηση στα παράγωγα χρηματοπιστωτικά προϊόντα) και θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε υψηλότερης ποιότητας μορφές κεφαλαίου που θα επιτρέπουν στις Τράπεζες να απορροφούν ενδεχόμενες ζημιές.

  - Το νέο πλαίσιο ρευστότητας που εισάγει η Βασιλεία ΙΙΙ καθιερώνει αυστηρότερα κριτήρια μέτρησης του κινδύνου και της επάρκειας ρευστότητας που θα ωθήσουν τις τράπεζες να διατηρούν περισσότερα στοιχεία ενεργητικού άμεσης ρευστοποίησης.

  - Τα stress tests εκτός από το ρόλο τους ως μια εποπτική υποχρέωση βοηθούν τους οργανισμούς στη λήψη ορθολογικότερων προβλέψεων και στην κατανόηση και μέτρηση τόσο της συγκέντρωσης των κινδύνων (risk concentration) όσο και της διάθεσης για ανάληψη κινδύνου (risk appetite).

  - Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και λόγω της ανάληψης της εποπτείας από τον SSM οι επόπτες και οι Τράπεζες θα πρέπει να διαχειρισθούν δύο σετ από ορισμούς (εθνικούς και EBA) και αυτό θα επιφέρει την ανάγκη για υιοθέτηση παράλληλων διαδικασιών και ελέγχων.

  - Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλούνται σήμερα περισσότερο από ποτέ να αντιμετωπίσουν μια σειρά προκλήσεων και να διαχειριστούν αποτελεσματικά σημαντικούς κινδύνους, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην χρηματοδότηση της οικονομίας. Σημειώνεται πως ένα πλοίο είναι ασφαλές και προστατευμένο σε ένα λιμάνι, αλλά τα πλοία δεν είναι φτιαγμένα γι΄ αυτό το σκοπό.

  Στο Φόρουμ τονίσθηκε η αναγκαιότητα της συναινετικής προσέγγισης για την καλύτερη διαχείριση των καθυστερήσεων, αναλύθηκε η δυνατότητα βελτιστοποίησης των στοιχείων του ισολογισμού μέσα από την πώληση των προβληματικών απαιτήσεων και παρουσιάσθηκαν εξειδικευμένες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεων σε καθυστέρηση με στόχο την παραγωγή βέλτιστων αποτελεσμάτων.

  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Διαβάστε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ
  και ηλεκτρονικά στο

  ReadPoint
  Κυκλοφορεί Εκτάκτως
  Παρασκευή 14 Αυγ. 2020