Συνεχης ενημερωση

  Παρασκευή, 11-Μαϊ-2018 17:16

  Bonatti - J&P Αβαξ: Η κατασκευαστική πρόκληση του αγωγού TAP

  Bonatti - J&P Αβαξ: Η κατασκευαστική πρόκληση του αγωγού TAP
  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Πίσω από το έργο που υλοποιείται µε σεβασµό στο περιβάλλον, τεχνική αρτιότητα και υψηλή ασφάλεια βρίσκεται η σύµπραξη δύο καταξιωµένων εταιρειών

  Ο ΑΓΩΓOΣ TAP αποτελεί τµήµα του αγωγού µεταφοράς αερίου από την Κασπία Θάλασσα στην Ευρώπη. Από τα 878 χιλιόµετρα που αποτελείται ο αγωγός, τα 550 διέρχονται από τον ελλαδικό χώρο, και συγκεκριµένα από τα γεωγραφικά διαµερίσµατα της Θράκης και της Μακεδονίας. Τα δύο τρίτα του ελληνικού τµήµατος, ήτοι 365 χιλιόµετρα, απονεµήθηκαν στην κοινοπραξία της J&P ΑΒΑΞ µε την ιταλική Bonatti SpA, οι οποίες έχουν επωµιστεί τη µελέτη και κατασκευή του εν λόγω τµήµατος.

  Ο αρχικός σχεδιασµός του ολοκληρωµένου αγωγού είναι η µεταφορά 10 δισεκατοµµυρίων κυβικών µέτρων φυσικού αερίου (10x109 m3), η οποία ικανότητα µπορεί να ανέλθει µελλοντικά στα 20 δισεκατοµµύρια κυβικά µέτρα (20x109 m3).

  Η κατασκευή του αγωγού αποτελεί µια ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς πλήθος παραµέτρων πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν ώστε να επιτευχθεί η αρτιότερη και ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών, ελαχιστοποιώντας, έτσι, τον αντίκτυπο που έχει το έργο στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον.
  Παράµετροι οι οποίες πηγάζουν από τις βασικές κατευθυντήριες γραµµές που ακολουθεί ο τοµέας κατασκευής είναι:
  - Σεβασµός και προστασία του περιβάλλοντος
  - Ελαχιστοποίηση κοινωνικού αντίκτυπου
  - Ανάδειξη αρχαιολογικών ευρηµάτων
  - Ασφαλής εκτέλεση εργασιών
  - Αρτιότητα κατασκευής
  - Έγκαιρη εκπλήρωση υποχρεώσεων

  ΠΕΡΙΟΧEΣ µΕ EΝΤΟΝΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚO ενδιαφέρον και ιστορία απαντώνται σε όλο το µήκος του αγωγού, έχοντας ήδη οδηγήσει στην ανεύρεση πλήθους ευρηµάτων, τα οποία θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για τη χώρα αλλά και για το έργο.

  Δύο από τους µεγαλύτερους σε έκταση κάµπους της χώρας διασχίζονται από τον αγωγό• αυτοί των Σερρών και της Θεσσαλονίκης. Σε συνδυασµό µε τη συνεχή αλληλεπίδραση µε τους τοπικούς καλλιεργητές, γίνεται αντιληπτό πως το έργο της κατασκευαστικής οµάδας κάθε άλλο παρά εύκολο είναι.

  Εξαιτίας του γεγονότος ότι διασχίζονται ευαίσθητες περιβαλλοντικές περιοχές και βιότοποι, η κατασκευαστική όσο και η µελετητική οµάδα του έργου καλούνται να εφαρµόσουν τις προβλεπόµενες και εγκεκριµένες µεθόδους οι οποίες θα οδηγήσουν στην όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη και αθόρυβη εκτέλεση των εργασιών.

  Παράλληλα, απαιτείται συνεχής ενηµέρωση, εκπαίδευση, αλλά και αναθεώρηση των πρακτικών καλής και ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών, ώστε να εκτελεστεί το έργο µε σχεδόν µηδενικό αριθµό τραυµατισµών και επικίνδυνων καταστάσεων.
  Κεφαλαιώδους σηµασίας, εξάλλου, είναι η απόλυτη τήρηση των συµφωνηθεισών προδιαγραφών ως προς την κατασκευή και την αρτιότητα του αγωγού, που θα αποτελέσει βάση και γνώση για µελλοντικά έργα αντίστοιχης φύσης.

  Για τη βέλτιστη διαχείριση του όγκου πληροφοριών, διακριτά τµήµατα έχουν οργανωθεί ανά τοµέα ευθύνης, τα οποία επιγραµµατικά είναι:

   Υγείας και ασφάλειας
   Περιβάλλοντος
   Διαχείρισης γης και κοινωνικών θεµάτων
   Παράλληλου έργου αρχαιολογίας
   Ποιότητας
   Project control
   Μελετών
   Αδειοδοτήσεων
   Κατασκευής

  Η συνεχής διατμηματική συνεργασία και επικοινωνία είναι ζωτικής σηµασίας ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη ανταλλαγή και συλλογή πληροφοριών για την εκπόνηση των σχεδίων εφαρµογής που στη συνέχεια θα υλοποιηθούν από τον τοµέα της κατασκευής.

  Κάθε χιλιόµετρο κατασκευής του αγωγού αποτελεί και µια πρόκληση, επειδή πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι µορφολογικές, εδαφικές, γεωλογικές, κλιµατολογικές, υδραυλικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες, µε βάση τις υψηλές και αυστηρές προδιαγραφές που έχει θέσει ο TAP.

   

  Eργο-υπόδειγμα – Πρότυπη κατασκευή

  Περιβάλλον, αρχαιολογία, τοπικές κοινωνίες, κατασκευή είναι έννοιες που φαινοµενικά δεν σχετίζονται και θα µπορούσαν να θεωρηθούν ασύµβατες µεταξύ τους. Όταν, όµως, πρόκειται για την κατασκευή ενός τόσο µεγάλου και απαιτητικού έργου όπως ένας αγωγός µεγάλου µήκους και διαµετρήµατος, καλούνται ο κατασκευαστικός τοµέας, το διοικητικό προσωπικό, το επιστηµονικό και εργατικό προσωπικό να τις "παντρέψουν" και να πετύχουν αυτό που φαντάζει αδύνατο: να αναδειχθούν τα αρχαιολογικά ευρήµατα, να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντική ισορροπία, να υπάρχει όσο το δυνατό µεγαλύτερη θετική επιρροή στις τοπικές κοινωνίες, να ελαχιστοποιηθεί η όχληση στη φάση κατασκευής, η οποία θα πρέπει να γίνει µε τεχνική αρτιότητα και ασφάλεια. 

  Η κοινοπραξία της J&P ΑΒΑΞ και της Bonatti SpA ανταποκρίνεται στις υψηλότατες απαιτήσεις του µεγάλου αυτού έργου, χάρη στην αποτελεσµατική συνεργασία της διοίκησης της εταιρείας και όλου του εµπλεκόµενου προσωπικού.

   

  πιν

  INFO
  H κοινοπραξία έχει προσλάβει εµπειρότατο και εξειδικευµένο προσωπικό, ικανό να φέρει εις πέρας τις απαιτητικές δραστηριότητες, που περιλαµβάνουν:
  1. Διάνοιξη πεδίου εργασιών (RoW clearing)
  2. Διασπορά αγωγού (Stringing)
  3. Καµπύλωση εν ψυχρώ (Cold Bending)
  4. Εργασίες αυτόµατων συγκολλήσεων (Automatic Welding)
  5. Εργασίες µονώσεων συγκολλήσεων (Coating)
  6. Εκσκαφή (Trenching)
  7. Καταβιβασµός αγωγού (Lowering)
  8. Ενώσεις αγωγού σε τµήµατα µε εµπόδια (Tie-in)
  9. Κάλυψη αγωγού, εγκατάσταση διόδων οπτικών ινών, προειδοποιητικού πλέγµατος και επίχωση (Padding, FOC conduit installation, backfilling)
  10. Αποκατάσταση πεδίου εργασιών (Reinstatement)
  11. Ειδικές εργασίες
  • Κατασκευή βανοστασίων
  • Υδραυλικές δοκιµές
  • Οριζόντιες διατρήσεις µεγάλων υδάτινων περασµάτων
  • Οριζόντιες διατρήσεις µικρού µήκους

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων