Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 05-Νοε-2018 22:39

  Αλλαγή παρόχου: Τα µυστικά που πρέπει να προσέξετε

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Ο κερδισµένος καταναλωτής είναι ο ενήµερος καταναλωτής. Σε µια αγορά, λοιπόν, όπου υπάρχει πλήθος επιλογών, όπως η ενεργειακή, είναι κρίσιµο για τον πελάτη καταναλωτή να εξοικειωθεί µε τις χρεώσεις ρεύµατος και να µπορεί να συγκρίνει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προσφορές που είναι διαθέσιµες. 

  Από τι αποτελείται ο λογαριασµός

  Ο ενήµερος καταναλωτής θα πρέπει κατ’ αρχάς να γνωρίζει ποιες είναι οι χρεώσεις του λογαριασµού του ρεύµατος. 

  Επιγραµµατικά, υπάρχουν οι ρυθµιζόµενες χρεώσεις, που είναι κοινές για όλους τους προµηθευτές, ενώ η βασική παράµετρος που διαφοροποιείται µεταξύ των παρόχων είναι οι ανταγωνιστικές χρεώσεις προµήθειας ενέργειας ή, αλλιώς, το ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασµού. Το σκέλος αυτό αποτελείται από: 

  * Την πάγια χρέωση, που στον βασικό πάροχο είναι τετραµηνιαία. 
  * Την κατανάλωση ενέργειας επί τη µοναδιαία ανταγωνιστική χρέωση (δηλαδή το κόστος σε ευρώ µίας ΚWh). 

  Ο βασικός πάροχος, ΔΕΗ, διαφοροποιεί την ανταγωνιστική χρέωση ανάλογα µε το αν η τετραµηνιαία κατανάλωση υπερβαίνει ή όχι τις 2.000 KWh. Σε περίπτωση εµπρόθεσµου καταναλωτή, η ΔΕΗ εφαρµόζει έκπτωση 15% επί του ανταγωνιστικού σκέλους του τιµολογίου, οπότε οι καταναλωτές θα πρέπει να κάνουν τον σωστό υπολογισµό κατά τις συγκρίσεις τους µε τα τιµολόγια των ανταγωνιστών.

  Τι πρέπει να προσέξω 

  Ποια είναι, όµως, τα βασικά σηµεία που θα πρέπει να προσέξετε όταν αναζητείτε την καλύτερη λύση για τον πάροχο ρεύµατος του σπιτιού σας ή της επιχείρησής σας; 

  1. Δείτε εάν το συµβόλαιο εµφανίζει χρονική διαφοροποίηση, όπως ευνοϊκότερη τιµολόγηση για µια αρχική περίοδο και αλλαγή χρεώσεων στη συνέχεια. Οι καταναλωτές µπορούν να ζητούν τον υπολογισµό αυτό από τους εναλλακτικούς παρόχους µε αναλυτική τεκµηρίωση, ώστε ιδανικά να µπορούν να τον επαληθεύσουν στη συνέχεια, ή να αξιοποιούν τα εργαλεία σύγκρισης τιµών, που συχνά είναι διαφωτιστικά, διατηρώντας, προφανώς, την εµπορική τους διάσταση. 

  2. Εάν είστε εµπρόθεσµος καταναλωτής, χρησιµοποιήστε ως σηµείο αναφοράς για τις συγκρίσεις σας το ανταγωνιστικό σκέλος του τιµολογίου σας, που έχει ήδη ενσωµατώσει τυχόν έκπτωση επιβράβευσης. 

  3. Προσοχή στην πάγια χρέωση. Ένα σηµείο που χρήζει προσοχής είναι η συχνότητα µε την οποία εφαρµόζεται το πάγιο. Αν το πάγιο αναφέρεται σε τετραµηνιαία βάση, πρακτική που ακολουθείται από τον κυρίαρχο πάροχο, ή αν είναι µηνιαίο, µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά το όφελος που προκύπτει από την αλλαγή προϊόντος. 

  4. Εξετάστε εάν υπάρχουν ρήτρες ή πρόσθετες χρεώσεις και τι αφορούν. Για παράδειγµα, υπάρχουν ρήτρες που αφορούν τη διακύµανση της Οριακής Τιµής του Συστήµατος (χονδρεµπορική τιµή του ρεύµατος). Κάποιοι πάροχοι θέτουν όρια διακύµανσης στο µέσο κόστος προµήθειας, εντός των οποίων οι χρεώσεις τους παραµένουν αµετάβλητες. Εάν, όµως, το κόστος προµήθειας υπερβεί το όριο ανοχής που έχει πιθανώς θέσει ο προµηθευτής, τότε ενδέχεται να υπάρχει πρόσθετη χρέωση. Επίσης ενδέχεται να υπάρχει ειδική, πρόσθετη χρέωση για το κόστος εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). 

  5. Δεσµεύσεις και πρόωρη λήξη συµβολαίου. Ενηµερωθείτε για το χρονικό διάστηµα της σύµβασης (ετήσια, 18µηνη ή διετής, αορίστου χρόνου), αν υπάρχει ελάχιστος χρόνος παραµονής και τι ακριβώς συνεπάγεται η αποχώρησή σας πριν από τη λήξη του συµβολαίου σε διάφορα χρονικά σηµεία. 

  6. Εγγυήσεις. Ελέγξτε το ύψος της εγγύησης και αν υπάρχει µερική ή πλήρης απαλλαγή υπό προϋποθέσεις, όπως η ενεργοποίηση πάγιας εντολής.

  7. Κλιµακωτή ή ενιαία χρέωση. Ελέγξετε αν η χρέωση παραµένει σταθερή ή αν µεταβάλλεται εφόσον υπερβείτε ένα συγκεκριµένο όριο τετραµηνιαίας κατανάλωσης. Η παράµετρος αυτή µπορεί να είναι σηµαντική για εσάς αν θέλετε να αποφύγετε τις απότοµες διακυµάνσεις στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασµού σας, σε περίπτωση που η κατανάλωσή σας υπερβεί προσωρινά ένα επίπεδο (συνήθως των 2.000 ΚWh το τετράµηνο).

  8. Πρόσθετες παροχές. Πέρα από τη µείωση του λογαριασµού του, ο καταναλωτής µπορεί να συναξιολογήσει συµπληρωµατικές παροχές, όπως συνδυαστικά πακέτα µε άλλες υπηρεσίες (ασφαλιστική κάλυψη, τηλεπικοινωνία, καθώς και φυσικό αέριο προσεχώς) ή πόντους επιβράβευσης.

  9. Ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι σηµαντικό για όλους τους καταναλωτές να δίνουν έµφαση στην αξιοπιστία και την ποιότητα εξυπηρέτησης των παρόχων που επιλέγουν. Για παράδειγµα, οι αναβαθµισµένες υπηρεσίες, οι ψηφιακές υπηρεσίες, η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης της µέτρησης, η συχνότητα έκδοσης λογαριασµών αποτελούν µερικά µόνο από τα πλεονεκτήµατα των νέων παρόχων. 

  10. Με δεδοµένο ότι αυτή την περίοδο οι τιµές ρεύµατος στη χονδρεµπορική αγορά κινούνται ανοδικά, ο καταναλωτής καλό θα είναι να αποφεύγει τις χρονικές δεσµεύσεις ελάχιστης παραµονής.

  ρεύμα λογαριασμός

  Πώς µπορώ να συγκρίνω τι µε συµφέρει

  Μια καλή πρακτική είναι η συγκέντρωση των λογαριασµών ενός έτους και ιδανικά δύο πρόσφατων ετών, ώστε να υπάρχει πλήρης ετήσια εικόνα κατανάλωσης, κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτική και για το προσεχές µέλλον. Σηµαντική είναι και η κατανόηση της εποχικότητας, δηλαδή της διακύµανσης της κατανάλωσης µεταξύ χειµερινών µηνών (ανάγκες θέρµανσης) και θερινών µηνών (κλιµατισµός), αλλά και µεταξύ αιχµιακών περιόδων και διαστηµάτων περιορισµένης κατανάλωσης. Κατά τη σύγκριση θα πρέπει να προσέξετε το νυχτερινό ρεύµα αλλά και την παροχή σας. Εντοπίστε αν έχετε νυχτερινό τιµολόγιο (αναφέρεται ως Γ1Ν στον λογαριασµό του βασικού παρόχου), καθώς και την ισχύ της παροχής σας (kVΑ), µονοφασική ή τριφασική. Η συναφής αναφορά είναι η ένδειξη 8 ή 24, αντιστοίχως, στις ενδείξεις µετρητή του λογαριασµού.

  Παραδείγµατα

  Α) ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ, 
  800 ΚWh/τετράµηνο
  Στην περίπτωση αυτή, το ανταγωνιστικό σκέλος του τιµολογίου από τον βασικό πάροχο (ΔΕΗ), εφαρµόζοντας την έκπτωση συνέπειας 15%, ανέρχεται στα 200 ευρώ ή 208 ευρώ το έτος για µονοφασικές ή τριφασικές παροχές αντίστοιχα. Αξιολογώντας τα διάφορα προϊόντα των εναλλακτικών παρόχων κατά την τρέχουσα περίοδο, τα πρόσθετα οφέλη που διαφαίνονται για τους εµπρόθεσµους καταναλωτές κυµαίνονται έως 15%.

  Β) ΜΕΣΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ, 
  1.300 ΚWh/τετράµηνο 

  Για τον µέσο, εµπρόθεσµο καταναλωτή, το ανταγωνιστικό σκέλος του τιµολογίου που προσφέρει ο βασικός πάροχος (ΔΕΗ), εφαρµόζοντας δηλαδή την έκπτωση συνέπειας, ανέρχεται στα 322 ευρώ το έτος για µονοφασικές παροχές και 330 ευρώ για τριφασικές. Η πρόσθετη έκπτωση που προκύπτει από τη µετάβαση σε εναλλακτικά πακέτα ανέρχεται έως 16%. 

  Γ) ΥΨΗΛΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ, 
  2.200 ΚWh/τετράµηνο

  Επισηµαίνεται ότι, αν η κατανάλωση υπερβεί το όριο των 2.000 ΚWh το τετράµηνο, τότε η ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας στον βασικό πάροχο διαφοροποιείται, αυξανόµενη από 0,0946 ευρώ/kWh σε 0,10252 ευρώ/kWh. Η τιµολογιακή αυτή πολιτική δεν υιοθετείται απαραίτητα από τους εναλλακτικούς παρόχους, καθώς σε κάποια προϊόντα εφαρµόζεται ενιαία χρέωση. Η πρόσθετη έκπτωση που µπορεί να προκύψει από την αλλαγή προµηθευτή φτάνει έως και το 31%.
   

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων