Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 28-Ιουλ-2020 18:39

  ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.: Εντατικοποίηση της υλοποίησης κρίσιµων έργων για την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου σιδηροδροµικού δικτύου

  ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.: Εντατικοποίηση της υλοποίησης κρίσιµων έργων για την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου σιδηροδροµικού δικτύου
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Η διοίκηση της εταιρείας έχει θέσει σε εφαρµογή το Σχέδιο Ανάπτυξης που εγκρίθηκε στις αρχές Μαρτίου

  Προωθώντας άµεσα τη δηµοπράτηση έργων που βρίσκονται εδώ και καιρό σε ώριµο µελετητικό στάδιο, σχεδιάζοντας ένα φιλόδοξο πλάνο νέων έργων, υιοθετώντας νέες, σύγχρονες µεθόδους δηµοπράτησης και µε συνεχή συνεργασία και συντονισµό µε τους εµπλεκόµενους φορείς εντός και εκτός των συνόρων, η ΕΡΓΟΣΕ προχωρά µε αποφασιστικότητα στην υλοποίηση της αποστολής της που αφορά την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισµού και επέκτασης του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας µας.

  Η διασύνδεση αποµακρυσµένων περιοχών και κρίσιµων υποδοµών, αλλά και η διασύνδεση της Ελλάδας µε τις γειτονικές χώρες µέσω σιδηροδρόµου, αποτελεί όραµα δεκαετιών, που η νέα διοίκηση είναι αποφασισµένη να κάνει πραγµατικότητα το συντοµότερο δυνατό, συµβάλλοντας ταυτόχρονα στη δηµιουργία προστιθέµενης αξίας για την ελληνική οικονοµία και κοινωνία. 

  Ο νέος αναπτυξιακός σχεδιασµός

  Υπηρετώντας αυτό το όραµα, η διοίκηση της εταιρείας έχει θέσει σε εφαρµογή το Σχέδιο Ανάπτυξης που εγκρίθηκε στις αρχές Μαρτίου οµόφωνα από το διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε το οποίο οι προτεραιότητες για το επόµενο διάστηµα διαµορφώνονται ως εξής:

  • Εντατικοποιηση των εργασιών µε στόχο την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση των εν εξελίξει έργων.

  • αµεση δηµοπρατηση έργων µε ώριµες µελέτες µέσω προκηρύξεων µειοδοτικών διαγωνισµών.

  • Αξιοποιηση σύγχρονων µεθόδων δηµοπράτησης όπως ο Ανταγωνιστικός Διάλογος, µε στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση σηµαντικών έργων επέκτασης του σιδηροδροµικού δικτύου, αλλά και δηµιουργία νέων εργαλείων, όπως η Βιβλιοθήκη Τιµών, που σκοπό έχει να βελτιώσει και να επιταχύνει τη διαγωνιστική διαδικασία.

  • Αναδιοργανωση του λειτουργικού µοντέλου της εταιρείας, εκσυγχρονισµός της εταιρικής διακυβέρνησης και ολοκλήρωση του ψηφιακού µετασχηµατισµού, µε στόχο την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς της, την αναβάθµιση της ποιότητας των εταιρικών λειτουργιών και την εξάλειψη χρονοβόρων διαδικασιών.

  • Ενισχυση της συνεργασίας και του συντονισµού µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση έργων που θα καλύπτουν τις πραγµατικές ανάγκες της Πολιτείας.

  Εταιρικός µετασχηµατισµός και νέα στρατηγική

  Σήµερα, έπειτα από 24 χρόνια, η ΕΡΓΟΣΕ µετασχηµατίζεται σε έναν σύγχρονο, αποτελεσµατικό οργανισµό µε µια σηµαντική αποστολή: την υλοποίηση σιδηροδροµικών έργων που θα δώσουν νέα πνοή στην οικονοµία και την κοινωνία. Σύµφωνα µε την 1η Αναθεώρηση του Στρατηγικού Πλαισίου Επενδύσεων Μεταφορών του υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών, ο βασικός στόχος είναι ο εκσυγχρονισµός και η βελτίωση του άξονα ΠΑΘΕ/Π, που αποτελεί τµήµα του διαδρόµου Orient-East Med Corridor και συνδέει τα λιµάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και του Μπουργκάς µε την Kεντρική Ευρώπη αλλά και τον Σιδηροδροµικό Εµπορευµατικό Διάδροµο (Rail Freight Corridor 7).

  Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η ΕΡΓΟΣΕ έχει εστιάσει τις προσπάθειές στις εξής στρατηγικές δράσεις:

  01. Να ολοκληρώσει τον βασικό κορµό του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας (άξονας ΠΑΘΕ/Π) σε διπλή ηλεκτροκινούµενη γραµµή υψηλών ταχυτήτων µε σύγχρονη σηµατοδότηση, τηλεδιοίκηση και τηλεπικοινωνίες.
  02. Να ολοκληρώσει και να αναπτύξει το προαστιακό σιδηροδροµικό δίκτυο για την εξυπηρέτηση µητροπολιτικών περιοχών σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

  03. Να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα του σιδηροδροµικού δικτύου.

  04. Να ενισχύσει τη διατροπικότητα, µε έµφαση στην εµπορευµατική µεταφορά, και µε ορθολογική επέκταση του δικτύου, µε έµφαση στις βιοµηχανικές συνδέσεις και τη σύνδεση µε κρίσιµες υποδοµές όπως είναι οι λιµενικές εγκαταστάσεις και τα αεροδρόµια.

  Ένεση ρευστότητας µε νέα έργα ύψους 4 δισ. ευρώ

  Προς αυτή την κατεύθυνση, πέραν του βραχυπρόθεσµου πλάνου που αφορά την ολοκλήρωση υφιστάµενων έργων και την άµεση δηµοπράτηση νέων έργων συνολικού προϋπολογισµού περίπου 600 εκατ. ευρώ µε µειοδοτικούς διαγωνισµούς, η ΕΡΓΟΣΕ σχεδιάζει να προτείνει έργα συνολικού προϋπολογισµού 3,3 δισ. ευρώ µε τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου. Η ωρίµανση αυτών των έργων αποτελεί εδώ και µήνες βασική προτεραιότητα της εταιρείας και αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2021, οπότε και θα προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την εκτέλεσή τους. Με αυτό το πλάνο, θα ολοκληρωθούν έργα πνοής για τον ελληνικό σιδηρόδροµο, όπως η νότια σιδηροδροµική Εγνατία (προϋπολογισµός 1,3 δισ. ευρώ) και η διασύνδεση του λιµένα της Αλεξανδρούπολης µε τη Βουλγαρία (προϋπολογισµός 815 εκατ. ευρώ), αλλά και µικρότερα έργα – απολύτως όµως απαραίτητα για το δίκτυο, όπως η ηλεκτροκίνηση στο τµήµα Λάρισα-Βόλος (προϋπολογισµός 65 εκατ. ευρώ) και η β’ φάση της κατασκευής του Σιδηροδροµικού Σταθµού Αθηνών (προϋπολογισµός 40 εκατ. ευρώ).

  Χρήστος Βίνης (για μέσα)
  Χρήστος Βίνης, Διευθύνων Συµβούλος ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.


  Χρήστος Βίνης, Διευθύνων Συµβούλος ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.

  "Στην ΕΡΓΟΣΕ εχουµε ολοι επιγνωση της σηµασίας που έχει η αποστολή µας. Από την πρώτη στιγµή λειτουργούµε συγκροτηµένα και υλοποιούµε µε αποφασιστικότητα τον αναπτυξιακό σχεδιασµό µας προκειµένου να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, όλα τα απαραίτητα έργα για τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση του σιδηροδροµικού δικτύου της χώρας. Προς αυτή την κατεύθυνση, η διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ αξιοποιεί στο έπακρο την εµπειρία του ανθρώπινου δυναµικού της και επιδιώκει ενεργά στενή συνεργασία και συνεχή διαβούλευση µε όλους τους φορείς του σιδηροδροµικού τοµέα. Η υλοποίηση του οράµατός µας απαιτεί απόλυτη προσήλωση στο αποτέλεσµα, αποτελεσµατική συνεργασία και αξιοποίηση κάθε διαθέσιµου πόρου, µε όρους ρεαλιστικούς και απόλυτα διαφανείς. Σήµερα υπάρχει τόσο η πολιτική βούληση όσο και το σχέδιο και η ικανότητα για να πετύχουµε τον στόχο µας το συντοµότερο δυνατό".
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ