Συνεχης ενημερωση

  Δευτέρα, 01-Μαρ-2021 18:09

  Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit δημιουργεί κινδύνους

  Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit δημιουργεί κινδύνους
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Σε γνώμη που δημοσιεύθηκε σήμερα, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) διατυπώνει ορισμένους προβληματισμούς σχετικά με την πρόσφατη πρόταση για ένα αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit (BAR). Το εν λόγω ταμείο, ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι ένα εργαλείο αλληλεγγύης που αποσκοπεί στη στήριξη των κρατών μελών, των περιφερειών και των τομέων που πλήττονται περισσότερο από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. 

  Σύμφωνα με τους ελεγκτές, ενώ η πρόταση παρέχει ευελιξία στα κράτη μέλη, ο σχεδιασμός του αποθεματικού δημιουργεί σειρά από αβεβαιότητες και κινδύνους.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το 80 % του ποσού του ταμείου (4 δισεκατομμύρια ευρώ) να χορηγηθεί στα κράτη μέλη υπό τη μορφή προχρηματοδότησης, μετά την έγκριση του BAR. Η προχρηματοδότηση θα κατανεμηθεί στα κράτη μέλη με βάση τον εκτιμώμενο αντίκτυπο στις οικονομίες τους, λαμβάνοντας υπόψη δύο παράγοντες: το εμπόριο με το Ηνωμένο Βασίλειο και τα αλιεύματα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη του Ηνωμένου Βασιλείου. 

  Κατ’ εφαρμογήν της συγκεκριμένης μεθόδου κατανομής, η Ιρλανδία θα καταστεί ο κύριος δικαιούχος της προχρηματοδότησης, με σχεδόν το ένα τέταρτο (991 εκατομμύρια ευρώ) του κονδυλίου, ακολουθούμενη από τις Κάτω Χώρες (714 εκατομμύρια ευρώ), τη Γερμανία (429 εκατομμύρια ευρώ), τη Γαλλία (396 εκατομμύρια ευρώ) και το Βέλγιο (305 εκατομμύρια ευρώ).

  "Το αποθεματικό προσαρμογής στο Brexit είναι μια σημαντική χρηματοδοτική πρωτοβουλία που αποσκοπεί στον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών του Brexit στις οικονομίες των κρατών μελών της ΕΕ", δήλωσε ο Tony Murphy, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδιος για τη γνώμη. "Θεωρούμε ότι η ευελιξία που παρέχει το αποθεματικό αυτό δεν θα πρέπει να δημιουργεί αβεβαιότητα στα κράτη μέλη."

  Ειδικότερα, οι ελεγκτές της ΕΕ δίνουν έμφαση στην αρχιτεκτονική του BAR, βάσει της οποίας τα κράτη μέλη αναμένεται να λάβουν ασυνήθιστα υψηλή προχρηματοδότηση, χωρίς να χρειάζεται να παρέχουν εκ των προτέρων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν. Η προσέγγιση αυτή μπορεί μεν να διευκολύνει την ταχεία απόκριση λαμβανομένου υπόψη του εκτάκτου της κατάστασης, η επιλεξιμότητα και η καταλληλότητα των μέτρων αυτών ωστόσο δεν πρόκειται να αξιολογηθούν από την Επιτροπή πριν από το τέλος του 2023. Οι ελεγκτές προειδοποιούν ότι η δομή και το χρονοδιάγραμμα που προτείνονται θα αυξήσουν τον κίνδυνο να επιλεγούν όχι τα καταλληλότερα όπως και μη επιλέξιμα μέτρα.

  Επιπλέον, η πρόταση ορίζει ότι η περίοδος επιλεξιμότητας για τα μέτρα εφαρμογής εκτείνεται μεταξύ Ιουλίου 2020 και Δεκεμβρίου 2022. Οι ελεγκτές προειδοποιούν, ωστόσο, ότι η Επιτροπή δεν αιτιολογεί την επιλογή της συγκεκριμένης περιόδου επιλεξιμότητας, ούτε εξετάζει την καταλληλότητά της.

  Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Φεβρουαρίου 2020. Από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου την 1η Ιανουαρίου 2021, η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν δύο χωριστές αγορές και δύο διακριτούς ρυθμιστικούς και νομικούς χώρους. Έχουν τεθεί φραγμοί στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και στη διασυνοριακή κινητικότητα, με συνέπειες για τη δημόσια διοίκηση, τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη εκατέρωθεν. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την ειδική σύνοδό του στις 17‑21 Ιουλίου 2020, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου ειδικού αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit, συνολικού ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε τιμές 2018.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της στις 25 Δεκεμβρίου 2020. Προτείνεται η ενεργοποίηση του BAR σε δύο γύρους κατανομής: ο πρώτος το 2021, με τη μορφή σημαντικής προχρηματοδότησης ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα καταβληθεί κατά κύριο λόγο το 2024 για την κάλυψη τυχόν επιλέξιμων δαπανών που υπερβαίνουν το ποσό που καταβλήθηκε ως προχρηματοδότηση. Η νομική βάση της πρότασης της Επιτροπής επιβάλλει τη διαβούλευση με το ΕΕΣ και, ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ζήτησαν από το ΕΕΣ να γνωμοδοτήσει.

  Η γνώμη αριθ. 1/2021 του ΕΕΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του αποθεματικού προσαρμογής στο Brexit είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του ΕΕΣ eca.europa.eu προς το παρόν στα αγγλικά, σύντομα όμως και στις άλλες γλώσσες της ΕΕ.

  Το ΕΕΣ συμβάλλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ δημοσιεύοντας γνώμες επί προτάσεων για νέα νομοθεσία ή για αναθεώρηση ισχύουσας, οι οποίες έχουν δημοσιονομική επίπτωση. Οι γνώμες αυτές αποτελούν ανεξάρτητη αξιολόγηση των νομοθετικών προτάσεων από τον εξωτερικό ελεγκτή της ΕΕ.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ