Συνεχης ενημερωση

  13/06 2019

  Βιωσιμότητα στην εποχή των πλατφόρμων

  Τις τελευταίες δεκαετίες, νέες ψηφιακές πλατφόρμες όπως η κινεζική Alibaba και η ιαπωνική Rakuten και η αμερικανική eBay, έχουν μεγαλώσει από startups σε πολυεθνικούς γίγαντες. Με λίγα "κλικς" στο...

  12/06 2019

  Μια διπλή πρόκληση για την ΕΕ σε σχέση με τη Ρωσία

  Σε μια περίοδο ψυχρών σχέσεων, ο πολιτισμός είναι αναμφίβολα το πιο δυναμικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να διαμορφώσει θετικές μακροχρόνιες σχέσεις με τη Ρωσία. Ενάντια σε ένα περίπλοκο διεθνές...

  30/05 2019

  Η σιωπηρή πλειοψηφία της Ευρώπης

  Ένα πρώτο βασικό αποτέλεσμα, ίσως το πιο σημαντικό, αυτών των εκλογών, είναι ότι η σιωπηρή πλειοψηφία της Ευρώπης αποφάσισε τελικά να εκδηλωθεί και να ψηφίσει. Οι δημοσκοπήσεις έδειχναν για κάποιο...

  22/05 2019

  Πόσο αντιπροσωπευτική είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία στην ΕΕ

  Αυτό το paper αρχικά παρουσιάζει τα πιο κρίσιμα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αναφορικά με την εσωτερική του οργάνωση, τα δικαιώματα και τα καθήκοντά του καθώς και την εκλογική...

  10/05 2019

  Το επιτόκιο ισορροπίας και ο οικονομικός κύκλος

  Υπολογίζουμε το πραγματικό επιτόκιο ισορροπίας (επιτόκιο που συνδέεται με τη ζήτηση και την προσφορά χρήματος, και εμφανίζεται στο σημείο όπου η ζήτηση για ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό ισούται με...

  09/04 2019

  Κινητικότητα των εργαζομένων στην ΕΕ: Πιθανή πρόκληση στα δημοσιονομικά

  Αυτό το paper αναλύει τις πρόσφατες τάσεις στην κινητικότητα του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ και εξετάζει τις προκλήσεις που δημιουργεί στις χώρες αποστολής. Διαπιστώνει ότι οι μετακινούμενοι...

  03/04 2019

  Κατανοώντας τους περιορισμούς της Συνθήκης του Μάαστριχτ

  Την 1η Ιανουαρίου 1999, η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EMU) τέθηκε σε ισχύ και έλαβε σάρκα και οστά το ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέλαβε την ευθύνη για τη νομισματική πολιτική μιας...

  01/04 2019

  Η χρηματοδότηση για κτήρια ενεργειακής απόδοσης στη ΝΑ Ευρώπη

  Το paper αυτό ασχολείται με τη δυνατότητα δημιουργίας χρηματοπιστωτικών μέσων έτσι ώστε τα προγράμματα μεγάλης κλίμακας για την ανανέωση της ενεργειακής απόδοσης, να μπορούν να χρηματοδοτούνται...

  26/03 2019

  Οι κινεζικές επενδύσεις και η νομοθεσία της ΕΕ

  Για χρόνια, η ΕΕ απέφευγε να επικρίνει τις προσπάθειες της Κίνας να διαμορφώσουν την παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με τα δικά της συμφέροντα. Τα κράτη-μέλη έχουν επιτρέψει την πρωτοβουλία Ζώνη και Δρόμος...

  20/03 2019

  Η διάβρωση των ισολογισμών των κυβερνήσεων της ΕΕ

  Έντεκα χρόνια μετά από το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης, αρκετές χώρες εξακολουθούν να μην μπορούν να ανακάμψουν πλήρως.

  18/03 2019

  Ποιος ο ρόλος του QE στην ευρωζώνη

  Το πρόγραμμα αγοράς asset στην ευρωζώνη, που ήταν ενεργό στο διάστημα 2015-2018, αποτελεί μια ενδιαφέρουσα ειδική περίπτωση της Ποσοτικής Χαλάρωσης (QE), διότι το πρόγραμμα αγοράς του δημοσίου τομέα...

  13/03 2019

  Η κρυμμένη διάβρωση των ισολογισμών των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων αποτελεί χρηματοπιστωτική απειλή

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργήθηκε με την υπόσχεση της ειρήνης, της οικονομικής ευημερίας και -από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ και μετά- της δημοσιονομικής ευθύνης.

  08/03 2019

  Οι κανόνες για τις τιμές στην καταναλωτική πίστη

  Οι κανόνες των τιμών θεσπίζονται για να αποτρέπουν κάποιους sub-prime δανειστές από το να εκμεταλλεύονται με λάθος τρόπο την μη ευαισθησία των τιμών ενός σημαντικού ποσοστού δανειστών sub-prime.

  11/01 2019

  Η εκ νέου ενασχόληση της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια

  Το 2018 κυριαρχήθηκε από βαθιές διαιρέσεις μεταξύ των κρατών-μελών παρά τις μεγάλες προσδοκίες που τέθηκαν από το paper στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Φεβρουάριο του 2018.

  02/01 2019

  Ο κοινωνικός διάλογος στην εποχή της συνεργατικής οικονομίας στη Γαλλία

  Οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία, έχουν μεταμορφώσει τις αγορές εργασίας και τη φύση της εργασίας.

  03/12 2018

  Η επίδραση του ευρώ στη γερμανική οικονομία

  Το ευρώ έχει βοηθήσει τη Γερμανία να διατηρήσει μια ισχυρή ανταγωνιστική θέση για τις εξαγωγές της εντός της ευρωζώνης και έχει συμβάλει στη συγκράτηση της ανατίμησης της συναλλαγματικής ισοτιμίας σε ...

  26/11 2018

  Υποστήριξη της ανάπτυξης μέσω της καινοτομίας στις κεφαλαιαγορές

  Οι ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές με εύρυθμη λειτουργία, βαθύτερα και περισσότερο ολοκληρωμένες, αναμένεται να διαδραματίσουν έναν μεγαλύτερο ρόλο στο να παράσχουν εναλλακτική εταιρική χρηματοδότηση,...

  15/11 2018

  Πώς μια πιστοληπτική αξιολόγηση βοηθά τις χώρες με χαμηλή ανάπτυξη

  Τα ευρήματα δείχνουν ότι η απόκτηση μιας κρατικής πιστοληπτικής αξιολόγησης αλλάζει τη σύνθεση των assets των εγχώριων τραπεζών και οδηγεί σε αύξηση των τραπεζικών assets.