Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 02-Οκτ-2018 15:23

  Πόσο επιτυχημένο θα είναι ένα "Πανευρωπαϊκό Συνταξιοδοτικό Προϊόν";

  • Εκτύπωση
  • Αποθήκευση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου
  Πόσο επιτυχημένο θα είναι ένα "Πανευρωπαϊκό Συνταξιοδοτικό Προϊόν";

  του Karel Lanoo

  Η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο για να συμφωνήσει σε ένα νέο πανευρωπαϊκό κανόνα χρηματοπιστωτικών προϊόντων, το Πανευρωπαϊκό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (ΡΕΡΡ). Προτεινόμενο πριν από ένα χρόνο, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ολοκληρώσει τις αναγνώσεις τους, και είναι έτοιμα να το υιοθετήσουν πριν από τη διάλυση αυτού του Ευρωκοινοβουλίου. ΤΟ ΡΕΡΡ έχει σκοπό να καταστήσει διαθέσιμα σε όλη την ΕΕ, μεγάλης κλίμακας αποδοτικά προϊόντα αποταμίευσης. Με τον καιρό, η πρώτη χρηματοδοτική πρωτοβουλία από την ΕΕ με βάση το πρόγραμμα της ένωσης για τις κεφαλαιαγορές, θα μπορούσε να γίνει ένα σημαντικό επενδυτικό όχημα για την υποστήριξη της οικονομίας της ΕΕ, ξεπερνώντας ακόμη και το τρέχον UCITS, που υιοθετήθηκε για πρώτη φορά το 1985.

  Η γενικά περιορισμένη αποταμίευση από τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά για τη συνταξιοδότησή τους μαζί με το υψηλό κόστος των επενδυτικών funds, και το ακόμη πιο υψηλό κόστος για προϊόντα ασφάλισης ζωής, αναδεικνύουν την ανάγκη για ένα καλά δομημένο ΡΕΡΡ. Επί του παρόντος, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά προτιμούν τις καταθέσεις, γεγονός που μπορεί να οφείλεται στην αναποτελεσματικότητα των αγορών επενδυτικών κεφαλαίων. Οι ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίων, που λειτουργούν ως ιδιωτικά οχήματα αποταμίευσης για συνταξιοδότηση (τρίτος πυλώνας), είναι πολύ κατακερματισμένες με χαμηλό μέσο μέγεθος ανά fund και υψηλές χρεώσεις. Μια πρόσφατη μελέτη της Κομισιόν διαπίστωσε ότι το μέσο κόστος πρώτου έτους για ένα επενδυτικό προϊόν, ήταν 4%. Το ESMA διαπίστωσε ότι οι χρεώσεις απόδοσης μειώνουν τις αποδόσεις έως και κατά το ένα τρίτο, και οι χώρες με χωριστές απαιτήσεις, τώρα μέρος της MiFID II, έχουν σαφέστατα χαμηλότερο κόστος.

  Στο πλαίσιο αυτό, ένα ΡΕΡΡ θα πρέπει να διαχειριστεί μια τεράστια ζήτηση και να προχωρήσει αρκετά για να καταπολεμήσει τις ανεπάρκειες στις αγορές επενδυτικών κεφαλαίων. Σύμφωνα με την Κομισιόν, με τα ΡΕΡΡs να τυγχάνουν της ίδιας φορολογικής μεταχείρισης με τα εθνικά προϊόντα, η αγορά προσωπικών ιδιωτικών ταμείων θα μπορούσε να ανέλθει στα 2,1 τρισ. ευρώ μέχρι το 2030. Η ανάγνωση του Κοινοβουλίου (καθώς και του Συμβουλίου), έχει καταστήσει την πρόταση της Κομισιόν πιο ελκυστική, επιτρέποντας για δύο επιλογές (Άρθρο 39) εγγυημένου κεφαλαίου και κύκλου ζωής ταμεία, και μειώνοντας την απαίτηση για τους παρόχους να προσφέρουν ΡΕΡΡs σε όλα τα κράτη-μέλη. Έχει επίσης θέσει ένα μέγιστο 1% για το συνολικό κόστος και τις προμήθειες ενός βασικού ΡΕΡΡ. Η Βουλή έχει επίσης προσθέσει αρκετές διατάξεις για να βελτιώσει την ελκυστικότητα του ΡΕΡΡ, όπως για το disclosure των χαρακτηριστικών και των επενδύσεων των προϊόντων, τη διαδικασία αποζημίωσης και φορητότητας. Για παράδειγμα, οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να αποταμιεύουν ταυτόχρονα σε διάφορα μέρη ενός ΡΕΡΡ. Το κόστος της αλλαγής παρόχων, ακόμη και διασυνοριακά, θα πρέπει να περιοριστεί στο 0,5% του υπολοίπου (αν και δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα υπολογιστεί μια καθαρή θέση).

  Όσον αφορά την προεπιλεγμένη επιλογή, η ανάγνωση του Κοινοβουλίου αφήνει στον καταναλωτή να διαλέξει εάν ένα ΡΕΡΡ θα είναι ασφαλιστικό προϊόν ή προϊόν κεφαλαίου, αλλά στην τελευταία περίπτωση, ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σαφώς ενημερωμένος σχετικά με τυχόν επιπλέον κινδύνους που μπορεί να περιλαμβάνουν τέτοια ΡΕΡΡs. Το ΡΕΡΡ ως ασφαλιστικό προϊόν θα πρέπει να είναι ένα προϊόν ασφάλειας ζωής και να εποπτεύεται ως τέτοιο. Προβλέπει ότι ένα μέγιστο 30% μπορεί να ληφθεί στον πρώτο χρόνο της φάσης αποσυμπίεσης, το υπόλοιπο θα πρέπει να είναι με τη μορφή πληρωμών ανάληψης, ετήσιων προσόδων ή ενός συνδυασμού. Ως εκ τούτου, στην περίπτωση ενός βασικού ΡΕΡΡ με ένα εγγυημένο κεφάλαιο, ένα ελάχιστο 35% θα πρέπει να είναι επίδομα διά βίου για να δικαιολογείται ο συνταξιοδοτικός χαρακτήρας του προϊόντος (Άρθρο 52.2). 

  Το ΡΕΡΡ βρίσκεται ως εκ τούτου σε καλό δρόμο για να γίνει ένα ελκυστικό πανευρωπαϊκό όχημα αποταμίευσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα διαφορετικά funds επιτυγχάνουν ένα ελάχιστο μέγεθος. Είναι ως εκ τούτου απαραίτητο η ΕΙΟΡΑ να διατηρήσει την ευθύνη για την έγκριση ενός ΡΕΡΡ, για να της επιτρέψει να ελέγχει τον αριθμό των παρόχων αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της αγοράς. Στην ανάγνωση του Συμβουλίου, αυτό το στοιχείο απομακρύνθηκε. Τα κράτη-μέλη προτιμούν να διατηρούν την έγκριση και την εποπτεία σε εθνικό επίπεδο, κάτι που θα έρχεται σε αντίθεση με την ολοκλήρωση της αγοράς που προβλέπεται για το προϊόν. Η ΕΙΟΡΑ θα έχει επίσης έναν κρίσιμο ρόλο για τη διατήρηση της βάσης δεδομένων των PEPPs, για τη διευκόλυνση της μεταφοράς μεταξύ των τμημάτων, και την εποπτεία της επίδοσής τους. Ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία είναι να επιτραπεί η σύναψη συνεργασιών μεταξύ των παρόχων έτσι ώστε να μπορούν να προσφέρουν ξεχωριστά τμήματα, βελτιώνοντας ως εκ τούτου τη βιωσιμότητα του προϊόντος. Εκεί που ο πάροχος ΡΕΡΡ δεν προσφέρει ένα παράρτημα σε μια δεδομένη χώρα, η αλλαγή παρόχου θα πρέπει να είναι δωρεάν. Στην πρόταση της Κομισιόν, μια ενιαία εταιρεία ήταν υποχρεωμένη να προσφέρει ένα ΡΕΡΡ σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Οι πάροχοι ΡΕΡΡ θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους αποκλίνουσες επιλογές που να είναι συνεπείς με τα διαφορετικά φορολογικά κίνητρα στα κράτη-μέλη.

  Η πρόταση ως έχει τώρα, παραμένει αρκετά συνοπτική. Η εφαρμογή κανόνων είναι σύντομη. Η Βουλή έχει επιλέξει να το περιορίσει αυτούς τους κανόνες στο "επίπεδο 2" (δηλαδή σε πρότυπα για τεχνικές μετριασμού του κινδύνου για κεφαλαιακή προστασία -τη μορφή, τα βασικά χαρακτηριστικά του βασικού εγγράφου πληροφοριών ΡΕΡΡ (KID) και τη φάση αποσυμπίεσης) προκειμένου να διατηρηθεί η ελκυστικότητα του προϊόντος. Υπό αυτή την έννοια, θα μπορούσε να γίνει το "απλό" προϊόν το οποίο ζητήσαμε περίπου τρία χρόνια πριν.

  Συνολικά, το ΡΕΡΡ θα μπορούσε να γίνει ένα ελκυστικό και απλό πανευρωπαϊκό ασφαλιστικό προϊόν. Οι επικριτές θα υποστηρίξουν ότι το φορολογικό στοιχείο είναι κρίσιμο εάν πρόκειται να απογειωθεί, που σημαίνει ότι οι εισφορές θα πρέπει να απαλλάσσονται από το φόρο, και ότι αυτό θα φτιάξει ή θα σπάσει το ΡΕΡΡ. Ένας καλός σχεδιασμό θα οδηγήσει κάποια κράτη-μέλη στο να δώσουν στο προϊόν μια ευνοϊκή μεταχείριση. Θα ακολουθήσουν οι πρώτες επιδράσεις.

  Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ: https://www.ceps.eu/publications/pepp-could-become-new-ucits

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

  Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων