Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 06-Ιουλ-2021 00:05

  Πώς η τηλεργασία επηρεάζει την αλλαγή της φορολογικής κατοικίας εν μέσω πανδημίας

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Μάρθας Παπασωτηρίου

  Με την Ε.2113/2020 εγκύκλιο του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. παρασχέθηκαν οδηγίες για την αντιμετώπιση των φορολογικών ζητημάτων που ανέκυψαν λόγω της λήψης ειδικών μέτρων, σε παγκόσμιο επίπεδο, με σκοπό την εξάλειψη της πανδημίας Covid-19.

  Ειδικότερα, διευκρινίστηκε ότι δεν μεταβάλλεται η φορολογική κατοικία φυσικών και νομικών προσώπων από μόνο το γεγονός της αδυναμίας μετακίνησης λόγω Covid.

  Αρχικά, το διάστημα από 18 Μαρτίου έως 15 Ιουνίου 2020 καθορίστηκε ως περίοδος αντικειμενικής αδυναμίας μετακίνησης λόγω της πανδημίας, το οποίο και δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4 και 6 του Κ.Φ.Ε, που αναφέρονται στα κριτήρια μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας φυσικών προσώπων. 

  Πότε μπορεί το χρονικό διάστημα να είναι μεγαλύτερο

  Περαιτέρω, με την Εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι το διάστημα αυτό μπορεί να είναι μεγαλύτερο, καθώς εξαρτάται και από τους περιορισμούς που έχουν θέσει άλλες χώρες για την είσοδο πολιτών στην επικράτειά τους και ως εκ τούτου, μπορεί να εκτείνεται πριν την 18η Μαρτίου 2020 ή μετά την 15η Ιουνίου 2020, κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές, ο φορολογούμενος απαιτείται να επικαλείται και να προσκομίζει σχετικά δικαιολογητικά, που να αποδεικνύουν την αντικειμενική αδυναμία μετακίνησής του, λόγω της πανδημίας COVID-19.

  Ποιο χρονικό διάστημα δεν λαμβάνεται υπόψη

  Στη συνέχεια, και αναφορικά με την αλλαγή φορολογικής κατοικίας, για τα πρόσωπα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής και βρίσκονται στην Ελλάδα, για το διάστημα από 9 Νοεμβρίου έως 14 Μαΐου 2021, λόγω της αυξημένης λήψης μέτρων, το διάστημα αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 4 Κ.Φ.Ε. Για το διάστημα από 15 Ιουνίου 2020 έως 9 Νοεμβρίου 2020, θα εξετάζεται ανά περίπτωση η τυχόν λήψη μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και αδυναμίας μετακίνησης.

  Τι προβλέπεται για τηλεργασία στην Ελλάδα για αλλοδαπό εργοδότη

  Το θέμα, που ανακύπτει σε αυτές τις περιπτώσεις, σχετίζεται με φυσικά πρόσωπα, που κάνουν τηλεργασία στην Ελλάδα για αλλοδαπό εργοδότη.

  Σε αυτή τη βάση, και σύμφωνα με τα όσα έχουν προσδιοριστεί σε παλαιότερη απόφαση της ΑΑΔΕ, η φορολογική κατοικία δεν προσδιορίζεται με βάση συγκεκριμένο αριθμό ημερών, αλλά αναφέρεται στη συχνότητα, τη διάρκεια και την τακτικότητα της διαμονής, που αποτελεί μέρος της καθορισμένης ρουτίνας της ζωής του φυσικού προσώπου και όχι μέρος μεταβατικών συνθηκών. Κατά συνέπεια, η έννοια της συνήθους διαμονής δεν προσδιορίζεται με βάση συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά ερμηνεύεται με τρόπο ώστε να καλύπτεται μία επαρκής χρονική περίοδος, που να είναι ικανή ώστε να εξακριβωθεί η συχνότητα, η διάρκεια και η τακτικότητα της διαμονής η οποία αποτελεί μέρος της παγιωμένης ρουτίνας της ζωής του φυσικού προσώπου. Η παγιωμένη αυτή ρουτίνα δεν επηρεάζεται από τις εξαιρετικές συνθήκες, που δημιουργήθηκαν λόγω της έξαρσης του ιού COVID-19 και της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής.

  Ποια στοιχεία εξετάζονται

  Κατόπιν των ανωτέρω, για τον καθορισμό της ως άνω αναφερόμενης παγιωμένης ρουτίνας της ζωής ενός φυσικού προσώπου ευρισκόμενου στην Ελλάδα, όπου λόγω συνθηκών εργάζεται εξ αποστάσεως, και για το εάν αυτή επηρεάζεται από τις εξαιρετικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν λόγω της έξαρσης του ιού COVID-19 και της λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση αυτής, θα πρέπει να εξετάζονται και στοιχεία όπως:

  - αν η διαμονή στην Ελλάδα σχετίζεται με την έκτακτη κατάσταση της πανδημίας,
  - αν υπάρχει γραφείο διαθέσιμο στον εργαζόμενο εκ μέρους του εργοδότη στην άλλη χώρα, αλλά παρ' όλα αυτά ο εργαζόμενος (για προληπτικούς λόγους) δεν το χρησιμοποιεί ή δεν του επιτρέπεται η πρόσβαση λόγω των συνθηκών, - το συνδεόμενο ζήτημα του αν οι συμβάσεις εργασίας προβλέπουν ρητώς ότι ο εργαζόμενος θα παρέχει τις υπηρεσίες του από το σπίτι του ως υποχρέωση ή αν κατ' εξαίρεση επιτρέπεται να γίνεται αυτό, χωρίς, όμως, αντίστοιχη υποχρέωση εκ μέρους του εργαζόμενου.

  Στην περίπτωση, που ο λόγος παραμονής φυσικού προσώπου στην Ελλάδα, κατά το διάστημα από 9 Νοεμβρίου 2020 έως 14 Μαΐου 2021 συνδέεται με τα προληπτικά μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Covid-19 και από τις συνθήκες άσκησης της εργασίας του φυσικού προσώπου, προκύπτει ότι η παραμονή στην Ελλάδα και, συνεπώς, η εξ αποστάσεως εργασία, γίνεται κατ' εξαίρεση, καθώς δεν έχει τεθεί τέτοια υποχρέωση από τον εργοδότη, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει στη διάθεση του εργαζόμενου φυσικού προσώπου η σχετική υποδομή (γραφείο, χώρος εργασίας) από πλευράς του εργοδότη, ακόμα και αν αυτή η υποδομή δε χρησιμοποιείται, τότε δεν μπορεί να θεμελιωθεί ότι μεταβλήθηκε η παγιωμένη ρουτίνα του φυσικού προσώπου.

  Θεωρούμε ότι τα ανωτέρω θέτουν ένα σαφές πλαίσιο ώστε να μην καταστρατηγείται η έννοια της αλλαγής της φορολογικής κατοικίας και δίνει ερμηνεία σε ερωτήματα, που θέτουν πολλοί εργαζόμενοι που εδώ και σχεδόν δύο χρόνια εργάζονται με τηλεργασία για αλλοδαπό εργοδότη. 

  * Η κα Μάρθα Παπασωτηρίου είναι Partner, Head of Tax, Lawyer στην Andersen Tax Greece.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ