Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 08-Ιουν-2021 00:05

  Η επιδότηση παγίων δαπανών και τα δεδομένα του Ε3

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Μάρθας Παπασωτηρίου

  Πρόσφατα εκδόθηκε η Απόφαση της ΑΑΔΕ για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31 Δεκεμβρίου 2020.  

  Μέχρι τις 17 Ιουνίου 2021 καλούνται οι επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο "myBusinessSupport” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)  για την ως άνω ενίσχυση. Το μέτρο αφορά παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα για το διάστημα από 1.4.2020 μέχρι 31.12.2020. Η ενίσχυση θα δοθεί μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021. 

  Προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει σωρευτικά να: 

  αα) έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως,

  ββ) απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ,

  γγ) είχαν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020 έναν από τους περιγραφόμενους στην απόφαση που καλύπτει μεγάλο εύρος επιχειρήσεων  ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 31 Δεκεμβρίου όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 31 Δεκεμβρίου 2020,

  δδ) έχουν υποβάλει, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν,

  στστ) δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ της επιχείρησης για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την υπό στοιχεία 

  ηη) είναι υπόχρεες σε τήρηση και έκδοση λογιστικών αρχείων,

  θθ) έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 31η Δεκεμβρίου 2020,

  ιι) είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους ή είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

  Οι προθεσμίες

  Προκειμένου οι επιχειρήσεις να λάβουν την ενίσχυση, ο προϋπολογισμός της οποίας σημειωτέον ανέρχεται σε 500 εκ. ευρώ, θα ληφθούν υπόψιν τα δεδομένα του Ε3, το οποίο και θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί μέχρι τις 17 Ιουνίου. Επειδή η προϋπόθεση αυτή προκάλεσε αναστάτωση στις επιχειρήσεις, καθώς μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν θα έχουν οριστικοποιηθεί και οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, το Υπουργείο, με προφορική δήλωση διαβεβαίωσε ότι δεν απαιτείται η υποβολή της φορολογικής δήλωσης αλλά μόνο η οριστικοποίηση του Ε3. Για το σκοπό αυτό, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προλάβουν την προθεσμία που έχει τεθεί από το Υπουργείο, χωρίς εν τέλει να γνωρίζουν αν θα υπαχθούν στην επιχορήγηση, καθώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και κάθε άλλο συναφές ζήτημα θα καθοριστούν με όμοια απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων. Όπως γίνεται αντιληπτό, κάτι τέτοιο μπορεί να θέσει εκτός πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες θα υποβάλλουν τα στοιχεία αλλά τελικά δεν θα κριθούν ότι πληρούν τα κριτήρια, παρόλο που μπορεί να έχουν πληγεί οικονομικά. Αναμένονται διορθωτικές κινήσεις από το Υπουργείο και ίσως παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

  * Η κα Μάρθα Παπασωτηρίου είναι Partner / Head of Tax, Lawyer στην Andersen Tax, Greece.

   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ