Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 25-Μαϊ-2021 08:36

  Έκπτωση δαπανών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Μάρθας Παπασωτηρίου

  Όλοι γνωρίζουμε το πόσο σημαντική είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

  Το πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), προσδιορίζεται, μεταξύ άλλων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μια έννοια, σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες ενσωματώνουν σε εθελοντική βάση κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στις επαφές τους με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. 

  Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης δεν πρέπει να συγχέονται με την έννοια της δωρεάς ή της χορηγίας, καθώς οι εν λόγω δράσεις αφορούν στην ενσωμάτωση στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης διαδικασιών για την ένταξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δεοντολογικών πτυχών, καθώς και πτυχών, που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και στα δικαιώματα του καταναλωτή, τόσο στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα, όσο και στη βασική επιχειρησιακή τους στρατηγική, σε συνεργασία πάντοτε με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό τη δημιουργία κοινών αξιών για τους ιδιόκτητες/μετόχους και για τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία στο σύνολό της, καθώς και τον εντοπισμό, την πρόληψη, και τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών συνεπειών τους.

  Ειδικότερα, η υιοθέτηση των εν λόγω δράσεων περικλείει την ευθύνη κάθε επιχείρησης ή οργανισμού απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. τους εργαζόμενους, τους καταναλωτές, τις τοπικές κοινότητες, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις), τα οποία επηρεάζει ή από τα οποία επηρεάζεται, μέσα από την άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. 

  Τι δεν είναι δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

  Αντιθέτως, δε συνιστούν δράσεις για εταιρική κοινωνική ευθύνη η φιλανθρωπία, η απλή δωρεά ή η χορηγία, όπως για παράδειγμα, οι φιλανθρωπικές δράσεις, οι εμπορικές χορηγίες μέσα από τις οποίες οι επιχειρήσεις προβάλλουν το σήμα ή τα προϊόντα τους και δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη δημόσιων σχέσεων.

  Σε αυτά τα πλαίσια, και οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για τέτοιες δράσεις εκπίπτουν από τα κέρδη της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, με την απόφαση της ΑΑΔΕ, 2107/2021, δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν. 4172/2013.  

  Πότε εκπίπτουν οι δαπάνες ΕΚΕ

  Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του ΚΦΕ, οι οποίες πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

  Οι δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αναγνωρίζονται, εφόσον πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2020 και έπειτα.

  Επομένως, στα φορολογικά έτη, που αρχίζουν από την 1.1.2020 και μετά, η έκπτωση των δαπανών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συναρτάται άμεσα με την προϋπόθεση η επιχείρηση να εμφανίζει λογιστικά κέρδη χρήσης, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους, συνυπολογιζομένων των δαπανών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Δηλαδή, οι υπόψη δαπάνες δύνανται να εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς, μόνο στην περίπτωση, που η επιχείρηση εμφανίζει λογιστικά κέρδη το φορολογικό έτος, που αυτές πραγματοποιούνται.

  Παράδειγμα

  Εάν το νομικό πρόσωπο εμφανίζει τζίρο €1.000 και δαπάνες χρήσεως €1.200, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πόσου €500, τότε θα προκύψει ζημία χρήσεως 200 ευρώ (1.000-1.200=200). Σε αυτήν την περίπτωση, το νομικό πρόσωπο, δεδομένου ότι δεν εμφανίζει λογιστικά κέρδη, δεν δικαιούται να εκπέσει τις δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του έτους αυτού και συνεπώς θα προσθέσει στις μη εκπιπτόμενες δαπάνες ποσό ίσο με 500€.

  Αυτή η απόφαση είναι πολύ σημαντική για τις εταιρείες, οι οποίες και θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές με τις δαπάνες και τον χαρακτηρισμό τους, προκειμένου να μη χρειαστεί να προβαίνουν σε αναμορφώσεις. 

  * Η κα Μάρθα Παπασωτηρίου είναι Partner-Head of Tax, Andersen Tax Greece.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ