Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 11-Μαϊ-2021 00:05

  Έκπτωση φόρου καταβλητέου στην αλλοδαπή (Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας)

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Μάρθας Παπασωτηρίου 

  Πρόσφατα, η ΑΑΔΕ, με εγκύκλιο, που εξέδωσε (Ε 2089/2021), δίνει οδηγίες αναφορικά με την έκπτωση του φόρου, που καταβάλλεται στην αλλοδαπή, από τον συνολικό φόρο του νομικού προσώπου, κατ’ εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

  Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το άρθρο του ν. 4172/2013, εάν, κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, ένας φορολογούμενος, που έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του εν λόγω φορολογούμενου, όσον αφορά το συγκεκριμένο εισόδημα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου, που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα.

  Τι προβλέπεται για την περίπτωση Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας

  Περαιτέρω, στην εγκύκλιο, επισημαίνεται ότι ο φόρος, που καταβάλλεται από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες σε χώρα, με την οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, για εισόδημα, που προκύπτει και φορολογείται στην εν λόγω χώρα, εκπίπτει από το συνολικό ποσό φόρου του προσώπου αυτού στην Ελλάδα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις και μέχρι του ύψους, που ορίζουν οι εφαρμοστέες διατάξεις της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι ο εν λόγω φόρος αφαιρείται κατά προτεραιότητα έναντι όλων των λοιπών φόρων, για τους οποίους προβλέπεται η έκπτωσή τους.

  Οι αποφάσεις του ΣτΕ για την Κύπρο

  Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, με αποφάσεις του το 2020, έκρινε ότι το εισόδημα ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας, το οποίο προκύπτει στην Κύπρο και φορολογείται σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, συνυπολογίζεται για την εξεύρεση του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος και παρέχεται έκπτωση για τον φόρο, που καταβλήθηκε στην Κύπρο. Επομένως, από τον αναλογούντα στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα φόρο, που προκύπτει προς βεβαίωση, αφαιρείται κατά προτεραιότητα, έναντι τυχόν άλλων εκπεστέων φόρων, ο καταβληθείς στην Κύπρο φόρος.  Σε περίπτωση δε, που μετά την αφαίρεση και των λοιπών φόρων προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 68 και η διαφορά επιστρέφεται.

  Οι περιπτώσεις χωρίς σύμβαση αποφυγής

  Αντιθέτως, για τις περιπτώσεις, όπου δεν υφίσταται σύμβαση αποφυγής Διπλής Φορολογίας, ορίζεται ότι, από το συνολικό ποσό του φόρου, θα πρέπει να εκπίπτουν με τη σειρά όλοι οι φόροι, που ορίζουν οι οικείες διατάξεις, ήτοι ο φόρος που παρακρατήθηκε, μετά ο προκαταβλητέος φόρος και τέλος ο φόρος, που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή.

  Συμπέρασμα

  Επομένως, στην περίπτωση, όπου υπάρχει καταβολή του φόρου σε χώρα, με την οποία υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, για εισόδημα, που προκύπτει και φορολογείται εκεί σύμφωνα με την οικεία σύμβαση, εκπίπτει από το συνολικό ποσό φόρου, που είναι καταβλητέος στην Ελλάδα και αφαιρείται κατά προτεραιότητα, έναντι των λοιπών φόρων, ενώ στην περίπτωση, που δεν υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, συνεχίζουν να εκπίπτουν οι φόροι με τη σειρά, που ορίζουν οι οικείες διατάξεις.

  * H κα Μάρθα Παπασωτηρίου είναι Partner - Head of Tax, Lawyer στην Andersen Tax Greece.

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ