Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 04-Μαϊ-2021 00:05

  Ο "Ηρακλής" ανοίγει τον δρόµο για τη νέα εποχή του τραπεζικού συστήµατος

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Γιώργου Ζαββού

  Η µεταρρύθµιση του τραπεζικού µας συστήµατος, µε αιχµή τη δραστική µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, αποτελεί υλοποίηση κορυφαίας προτεραιότητας της κυβερνητικής στρατηγικής για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Η τοµή αυτή δικαιώνεται, καθώς οι ελληνικές τράπεζες είναι πιο θωρακισµένες και έτοιµες πλέον να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της επόµενης µέρας µετά την κρίση του Covid-19, αλλά και τις σηµαντικές ευκαιρίες που ανοίγει η έλευση των ενωσιακών πόρων του Next Generation EU.

  Σε χρόνους-ρεκόρ, η κυβέρνηση προχώρησε στη σύσταση, θεσµοθέτηση και υλοποίηση του Ελληνικού Σχήµατος Προστασίας Ενεργητικού "Ηρακλής". Μια λύση συστηµικής εµβέλειας που προσφεύγει στις κεφαλαιαγορές για την άντληση πόρων για τη µείωση των κόκκινων δανείων χωρίς να επιβαρύνει τον Έλληνα φορολογούµενο, η οποία απέδωσε απτά αποτελέσµατα ακόµα κι εν µέσω της πρωτόγνωρης πανδηµικής κρίσης.

  Ο "Ηρακλής" απαλλάσσει τις ελληνικές τράπεζες από το άγος των κόκκινων δανείων. Εξυγιαίνει τους ισολογισµούς τους, ενισχύει την κεφαλαιακή τους βάση και τις καθιστά εκ νέου επενδύσιµες για τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Το γεγονός αυτό είναι καταλυτικής σηµασίας προς την κατεύθυνση της απόκτησης επενδυτικής βαθµίδας για τη χώρα. Μόνο στην πρώτη περίοδο λειτουργίας του, από τον Δεκέµβριο του 2019 µέχρι τις 10 Απριλίου 2021, ο "Hρακλής" απάλλαξε τους ισολογισµούς των τραπεζών από µη εξυπηρετούµενα δάνεια (ΜΕΔ) ύψους 31,3 δισ. ευρώ. Την επιτυχή λειτουργία του Σχήµατος χαιρέτισαν τόσο οι Ευρωπαίοι εταίροι µας όσο και η διεθνής επενδυτική κοινότητα. Πρωτίστως, όµως, οι ίδιες οι τράπεζες που συµµετείχαν οµαδικά στις τιτλοποιήσεις.

  Η επιτυχία οδήγησε στην πρόσφατη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 18µηνη παράταση του Σχήµατος, µέχρι τον Οκτώβριο του 2022. Στο χρονικό αυτό διάστηµα ο "Ηρακλής ΙΙ" στοχεύει σε περαιτέρω αποµείωση των ΜΕΔ των ελληνικών τραπεζών κατά το ποσό των 30-32 δισ. ευρώ, µε ορίζοντα την επίτευξη µονοψήφιου ποσοστού ΜΕΔ και για τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες ήδη από το τρέχον έτος για κάποιες, και µε βεβαιότητα για όλες εντός του 2022, συγκλίνοντας έτσι µε τον µέσο ευρωπαϊκό όρο ΜΕΔ µέχρι τα τέλη του επόµενου έτους.

  Όπως και στην περίπτωση του "Ηρακλή Ι", το Ελληνικό Δηµόσιο θα παράσχει εγγυήσεις 12 δισ. ευρώ στις υψηλής προεξοφλητικής προτεραιότητας οµολογίες των τιτλοποιήσεων, δηλαδή στο πλέον ασφαλές µέρος της συναλλαγής. Ο "Ηρακλής ΙΙ" θα συνοδευτεί από ακόµα µία σειρά µεταρρυθµίσεων που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια της δευτερογενούς αγοράς ΜΕΔ και θα προσελκύσουν επενδυτές όπως είναι η µεταρρύθµιση για τη δηµιουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων. Για την κυβέρνηση ο πολίτης βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής της και αυτό ισχύει και στην περίπτωση της µεταρρύθµισης που υλοποιούµε στον τραπεζικό τοµέα.

  Οι τράπεζες θα µπορούν πλέον να επικεντρωθούν απρόσκοπτα στην κύρια δουλειά τους, που είναι η χρηµατοδότηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων, και δη των µικροµεσαίων. Εν όψει δε της εισροής των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης, οι ελληνικές τράπεζες είναι έτοιµες και ικανές να ανταποκριθούν στο κρίσιµο ζητούµενο της αποτελεσµατικής διοχέτευσης της ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Θα βοηθήσουν κυρίως να συντελεστεί ο απαραίτητος µετασχηµατισµός της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονοµίας. 

  Τα µέχρι σήµερα επιτυχή αποτελέσµατα του "Ηρακλή" και οι θετικές προοπτικές για τον "Ηρακλή ΙΙ" δικαιώνουν τη στρατηγική της κυβέρνησης, αλλά και την άµεση κινητοποίησή της για την ανασύσταση του ελληνικού τραπεζικού τοµέα. Πλέον, οι ελληνικές τράπεζες γυρίζουν σελίδα και µπορούν να επικεντρωθούν στις µεγάλες προκλήσεις της πανευρωπαϊκής µετα-Covid "ατζέντας", µε αιχµή την ψηφιοποίηση και την πράσινη ανάπτυξη. Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι έτοιµο να πραγµατοποιήσει όχι απλώς µια µετάβαση, αλλά ένα άλµα δεκαετίας.

  * Ο κ. Γιώργος Ζαββός είναι υφυπουργός Οικονοµικών, αρµόδιος για το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ