Συνεχης ενημερωση

  Πέμπτη, 29-Απρ-2021 00:05

  Αλλάζει το οικονοµικό µοντέλο της χώρας

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Του Θόδωρου Σκυλακάκη 

  Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0", µε προϋπολογισµό 30,9 δισ. ευρώ και στόχο να κινητοποιήσει επενδυτικούς πόρους συνολικού ύψους 57,5 δισ. ευρώ, επιδιώκει µια θεµελιώδη αλλαγή στο οικονοµικό µοντέλο της χώρας. Επιδιώκει µια στροφή προς µια οικονοµία περισσότερο εξωστρεφή, ανταγωνιστική, πράσινη και σύγχρονη τεχνολογικά και ένα κράτος ψηφιοποιηµένο, αντιγραφειοκρατικό και αποτελεσµατικότερο στις κάθε είδους υπηρεσίες που προσφέρει. Προπαντός σε ό,τι αφορά την υγεία, την παιδεία και την κοινωνική προστασία. Το σηµαντικότερο σήµερα πρόβληµα της ελληνικής οικονοµίας που επιδιώκει το "Ελλάδα 2.0" να αντιµετωπίσει είναι το επενδυτικό κενό και το αντίστοιχο κενό απασχόλησης που δηµιουργεί. 

  Η Ελλάδα υπολείπεται εδώ και δεκαετίες αναπτυξιακά από την υπόλοιπη Ε.Ε., αφού την περίοδο 1981-2019 ο ετήσιος ρυθµός αύξησης του κατά κεφαλήν πραγµατικού ΑΕΠ ήταν κατά µέσο όρο µόλις 0,6%. Σε όρους πραγµατικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το 2019 η Ελλάδα υπολειπόταν του µέσου όρου της Ευρωζώνης κατά 43,2%. Κύρια αιτία της υπανάπτυξης το επενδυτικό κενό, κυρίως σε ό,τι αφορά επενδύσεις επιχειρήσεων, που έχει διαρκέσει µία ολόκληρη εικοσαετία.

  Ειδικά την περίοδο 2010-2019, οι επενδύσεις στο σύνολό τους υπολείπονταν από τον µέσο όρο της ζώνης του ευρώ κατά 9 µονάδες του ΑΕΠ ετησίως ή αθροιστικά κατά 162 δισ. ευρώ. Το ποσό είναι πραγµατικά τροµακτικό αν υπολογίσει κανείς πόσο η έλλειψη φυσικού κεφαλαίου υπονοµεύει την απασχόληση, τους µισθούς, την ανταγωνιστικότητα και το ΑΕΠ. Ιδίως σε µια περίοδο ταχύτατης παγκόσµιας ανάπτυξης της τεχνολογίας, οι επενδύσεις είναι ο κύριος ιµάντας µεταφοράς της νέας τεχνολογίας σε µια χώρα. Όταν αυτές υπολείπονται δραµατικά των ανταγωνιστριών χωρών, η χώρα οπισθοδροµεί ολοταχώς προς την υπανάπτυξη. Συνεπώς, αν δεν λυθεί το πρόβληµα του επενδυτικού κενού, κανένα άλλο πρόβληµα –ανεργία, µισθοί, εισοδήµατα, ανάπτυξη, δηµόσιο και ιδιωτικό χρέος− δεν µπορεί να λυθεί ικανοποιητικά. 

  Το επενδυτικό κενό και το έλλειµµα επενδύσεων οφείλονται σε τρεις κυρίως λόγους. Πρώτα από όλα, στην υπερφορολόγηση της εργασίας και του κεφαλαίου, για την οποία όµως ήδη η κυβέρνηση έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, µειώνοντας προ και στη διάρκεια της πανδηµίας ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία. Ο δεύτερος λόγος είναι το σηµαντικά υψηλότερο κόστος δανεισµού (190 µονάδες βάσης) των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση µε τον µέσο όρο της E.E., ενώ ο τρίτος αφορά τα έµµεσα εµπόδια που τίθενται στις επενδύσεις – χωροταξικά, πολεοδοµικά, αδειοδοτήσεις, καθυστέρηση δικαιοσύνης, πολυνοµία, µη ψηφιακό κράτος, γραφειοκρατία κ.ά. 

  Συνέπεια των παραπάνω είναι η έλλειψη ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας, οι λιγότερες θέσεις εργασίας, η υψηλή ανεργία, οι χαµηλοί µισθοί, οι αναιµικές επιχειρήσεις και οι παρωχηµένες τεχνολογίες. Εάν όλα αυτά δεν αλλάξουν, το επενδυτικό κενό θα παραµείνει και το τελικό αποτέλεσµα θα είναι η φτωχοποίηση των Ελλήνων πολιτών. 

  Το "Ελλάδα 2.0" φιλοδοξεί όλα αυτά να τα αλλάξει. Εργαλεία-κλειδιά στην προσπάθεια αυτή είναι οι επιδοτήσεις ιδιωτικών επενδύσεων (πάνω από 1,5 δισ., κυρίως για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις) και η αξιοποίηση των δανείων, τα οποία, λόγω υψηλού χρέους και δηµοσιονοµικών στόχων, κατευθύνονται µόνο σε ιδιωτικές επενδύσεις. Το µεγάλο στοίχηµα εδώ είναι η κινητοποίηση σηµαντικών ιδιωτικών κεφαλαίων, από φερέγγυους επενδυτές, οι οποίοι θα κάνουν πραγµατικές επενδύσεις, θα βάλουν δικά τους χρήµατα και θα αναλάβουν το ανάλογο, εύλογο ρίσκο. Στο "Ελλάδα 2.0" κανείς δεν θα µπορεί να κάνει τον επενδυτή µε χρήµατα του Δηµοσίου. 

  Η επιτυχής εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" εγγυάται οφέλη για όλους τους Έλληνες πολίτες. Αναφέρω ενδεικτικά ορισµένα: 

  1. Ο εκσυγχρονισµός των νοσοκοµείων (ανακαινίσεις και νέος εξοπλισµός), που αφορά κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα – µόνο οι χρόνιοι πάσχοντες που χρειάζονται κάθε χρόνο το σύστηµα υγείας φθάνουν τους 4,5 εκατ. πολίτες. 

  2. Η υλοποίηση του µεγαλύτερου προγράµµατος πρόληψης που θα έχει γίνει ποτέ στη χώρα (254 εκατ. ευρώ), που αφορά βέβαια το σύνολο του πληθυσµού. 

  3. Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της εκπαίδευσης θα ωφελήσει µαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

  4. Η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους, που αφορά όλους τους πολίτες. 

  5. Η κατάρτιση, η διά βίου εκπαίδευση και οι ψηφιακές δεξιότητες, που αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζοµένους, αλλά και ανέργους. 

  6. Τα αρδευτικά έργα, που θα βοηθήσουν καθοριστικά τον αγροτικό κλάδο.

  Το Σχέδιο προβλέπει επίσης επενδύσεις στη βιοποικιλότητα, αντιπληµµυρικά έργα, υποστήριξη ατόµων µε αναπηρία, καταπολέµηση διακρίσεων, κοινωνική ενσωµάτωση ευάλωτων οµάδων, εκσυγχρονισµό οδικών αξόνων και συγκοινωνιών, ηλεκτρική διασύνδεση νησιών, βελτίωση λιµένων, καθώς και σηµαντικές και ουσιαστικές επενδύσεις στο κοµµάτι του πολιτισµού. Όλα αυτά αφορούν, είτε άµεσα είτε έµµεσα, το σύνολο των Ελλήνων πολιτών. 

  Εάν το Σχέδιο "Ελλάδα 2.0" αποδώσει, θα αλλάξει το παραγωγικό µοντέλο της χώρας, θα καταστήσει τις επενδύσεις και τις εξαγωγές κινητήρια δύναµη της ελληνικής οικονοµίας, δηµιουργώντας 180.000-200.000 νέες, µόνιµες και καλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας, καθώς και µόνιµη αύξηση του πραγµατικού ΑΕΠ κατά 7% µέχρι το 2026. 

  Τα πρώτα βήµατα έχουν γίνει, µε τον σχεδιασµό ενός προγράµµατος που θεωρείται από τον διεθνή Τύπο ως ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Ωστόσο η απορρόφηση εκ του µηδενός τεράστιων πόρων σε µία µόλις πενταετία και η ταυτόχρονη προώθηση 60 και άνω φιλόδοξων µεταρρυθµίσεων απαιτούν τεράστια προσπάθεια και πρωτόγνωρη για την Ελλάδα αποτελεσµατικότητα. Όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα και δεν υπάρχει περιθώριο λάθους. Πρέπει να διπλασιάσουµε την απορρόφηση των πόρων, µε οικονοµική και κοινωνική αποτελεσµατικότητα και προπαντός µε έλεγχο και διαφάνεια σε κάθε διαδικασία. Φιλοδοξούµε όλα αυτά να τα πετύχουµε. Για το µέλλον της χώρας και των παιδιών µας δεν έχουµε άλλη επιλογή.

  * Ο κ. Θόδωρος Σκυλακάκης είναι αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ