Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 09-Φεβ-2021 00:05

  ΦΠΑ και συναλλαγές με Ηνωμένο Βασίλειο

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Μάρθας Παπασωτηρίου 

  Πολλά έχουν γραφτεί για το "πολύπαθο" και αναπάντεχο, στην αρχή,  Brexit. 

  Μέχρι τις 31.12.2020, λόγω της μεταβατικής περιόδου, όλα ήταν πιο εύκολα και ουσιαστικά τίποτα δεν είχε αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές εταιρείες πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές τους σε σχέση με το ΗΒ. 

  Από 1.1.2021 και εφεξής που έληξε η μεταβατική περίοδος και επίσημα, η νομοθεσία της ΕΕ παύει να εφαρμόζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

  Διασυνοριακές παραδόσεις αγαθών με το ΗΒ

  Αναφορικά με τις παραδόσεις και μεταφορές προϊόντων από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτές πλέον θεωρούνται εισαγωγές/εξαγωγές αντίστοιχα.

  Επομένως, κατά την εισαγωγή αγαθών από το HB στην ΕΕ θα οφείλεται ΦΠΑ, με βάση τον συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται για τις παραδόσεις των ίδιων αγαθών εντός ΕΕ. Ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές κατά τον χρόνο της εισαγωγής.

  Αντίστοιχα, τα αγαθά που θα εξάγονται προς το ΗΒ θα απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ. 

  Σε περίπτωση που η αποστολή είχε ξεκινήσει πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, αλλά ολοκληρώθηκε μετά από αυτή, οι εν λόγω συναλλαγές θα εξακολουθούν να θεωρούνται, για σκοπούς ΦΠΑ, ως ενδοκοινοτικές συναλλαγές και όχι εισαγωγές/εξαγωγές και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα παραδόσεων Φ4. 

  Διασυνοριακές παροχές υπηρεσιών

  Πλέον, όλες οι παροχές υπηρεσιών προς ολόκληρο το ΗΒ θεωρούνται ως παροχές υπηρεσιών σε Τρίτη Χώρα και αντίστοιχα οι λήψεις υπηρεσιών από ολόκληρο το ΗΒ, θεωρούνται ως λήψη υπηρεσιών από Τρίτη Χώρα.

  Όσον αφορά την υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων από την 1.1.2021 και εφεξής δεν θα υφίσταται η υποχρέωση υποβολής τους για παροχές υπηρεσιών ελληνικών επιχειρήσεων από και προς το ΗΒ καθώς δεν θα πρόκειται για ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών.

  Όπως γίνεται αντιληπτό δυσκολίες μπορεί να προκύψουν στην παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την φορολογική ύπαρξη των εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου. Μέχρι τώρα ο έλεγχος του ΑΦΜ των εταιρειών μέσω VIES διασφάλιζε την εύρυθμη πορεία της συναλλαγής. Επομένως, οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν με άλλους τρόπους την ύπαρξη του ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου, όπως συμβαίνει και με την τιμολόγηση σε άλλες Τρίτες Χώρες. 

  Ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου.

  Ο εγκατεστημένος στο ΗΒ υποκείμενος στον φόρο που πρόκειται να διενεργήσει φορολογητέες στην Ελλάδα πράξεις μετά τις 31.12.2020, για τις οποίες υφίσταται υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ στην Ελλάδα, θα πρέπει να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται με την ΠΟΛ 1281/1993.

  Αν εταιρεία εγκατεστημένη στο ΗΒ είχε αποκτήσει ΑΦΜ για τη διενέργεια φορολογητέων πράξεων πριν την 1.1.2021, θα πρέπει και αυτή να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο. 

  Σημειώνεται ότι ο φορολογικός αντιπρόσωπος είναι υπόχρεος για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων ως προς τον Φ.Π.Α. και ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο με τον εντολέα του για την καταβολή του οφειλόμενου Φ.Π.Α..

  Επιστροφές Φ.Π.Α. για επαγγελματικές δαπάνες ελληνικών ή βρετανικών επιχειρήσεων (υποκειμένων στο φόρο) 

  Σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της ΕΕ, οι υποκείμενοι στον φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε ένα κράτος - μέλος της ΕΕ, μπορούν να ζητήσουν από το κράτος - μέλος στο οποίο δεν είναι εγκατεστημένοι, την επιστροφή Φ.Π.Α. για επαγγελματικές δαπάνες που καταβλήθηκε σε αυτό. Η αίτηση αυτή υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το κράτος μέλος εγκατάστασης και εν συνεχεία διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο κράτος - μέλος επιστροφής. Για τις τρίτες χώρες εφαρμόζεται η διαδικασία που ορίζει η 13η Οδηγία, η οποία θα εφαρμόζεται και στο Ηνωμένο Βασίλειο εφεξής που απαιτεί την υποβολή αίτησης κατευθείαν στο κράτος επιστροφής. 

  Κανόνες ΦΠΑ όσον αφορά στη Βόρεια Ιρλανδία

  Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί ότι αναφορικά με την Β. Ιρλανδία και για διάστημα 4 ετών μετά το πέρας της μεταβατικής περιόδου,  θα εξακολουθήσει να υπάγεται στη νομοθεσία της ΕΕ για τον ΦΠΑ όσον αφορά τα αγαθά. Αντίθετα, όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, η Βόρεια Ιρλανδία μαζί με το υπόλοιπο ΗΒ θα θεωρείται ότι βρίσκονται εκτός ΕΕ, και άρα οι σχετικές συναλλαγές θα αντιμετωπίζονται όπως οι αντίστοιχες με τρίτες χώρες.

  Επομένως, από 1.1.2021, οι υποκείμενοι στον φόρο εγκατεστημένοι στην Β. Ιρλανδία, όσον αφορά τα αγαθά, θα πρέπει να ταυτοποιούνται με ένα ΑΦΜ/ΦΠΑ με το πρόθεμα "XI". Ειδικότερα, οι προμηθευτές αγαθών της Β. Ιρλανδίας θα πρέπει να αναφέρουν το πρόθεμα "XI" στα τιμολόγια που εκδίδουν προς υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους σε κάποιο κράτος - μέλος. 

  Είναι προφανές ότι η καινούργια τάξη πραγμάτων θα τροποποιήσει τον τρόπο συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο και θα επιφέρει περαιτέρω διαχειριστικό κόστος στις συναλλαγές τους, που μπορεί να οδηγήσει και σε διακοπή τους ανάλογα με την εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας. Το βέβαιο πάντως είναι ότι θα επιφέρει και "εμπορική/εταιρική μεταβατική περίοδο" μέχρι να ομαλοποιηθεί η συναλλακτική δραστηριότητα μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου. 


  * Η κα Μάρθα Παπασωτηρίου είναι Partner-Head of Tax στην Andersen Tax Greece 
   

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ