Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 22-Δεκ-2020 00:27

  Leasing ακινήτων: Η εξαίρεση από τη μείωση 40% και οι στρεβλώσεις στην αγορά

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Μάρθας Παπασωτηρίου

  Εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και των μέτρων οικονομικής στήριξης, τα οποία η Κυβέρνηση έλαβε και συνεχίζει να λαμβάνει προς τη σωστή κατεύθυνση, προκειμένου να στηριχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες ιδιωτών και επαγγελματιών που πλήττονται από την εξάπλωση του ιού και τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, από τον Απρίλιο του έτους 2020 μέχρι και σήμερα, υπάρχουν κάποιες αστοχίες ως προς συγκεκριμένες πληττόμενες κατηγορίες επαγγελματιών οι οποίες θεωρούμε ότι θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν για την αποφυγή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

  Όπως γνωρίζουμε, ένα ιδιαίτερα δημοφιλές εργαλείο χρηματοδότησης πολλών νομικών προσώπων αποτελούν οι συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών ή ακινήτων, μέσω των οποίων ο λήπτης της χρηματοδότησης, αντί να λάβει τραπεζικό δάνειο κεφαλαίου κίνησης ή να τηρεί αλληλόχρεο λογαριασμό με κάποιο τραπεζικό ίδρυμα, υποδεικνύει το περιουσιακό στοιχείο το οποίο προτίθεται να αποκτήσει σε κάποια εταιρεία χρηματοδοτικών μισθώσεων (εταιρεία leasing), η οποία με την σειρά της αποκτά το περιουσιακό στοιχείο, το μισθώνει στο χρηματοδοτούμενο πρόσωπο έναντι συμφωνηθέντος μηνιαίου τοκοχρεολύσιου μισθώματος, ενώ στο τέλος της μίσθωσης η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου συμφωνείται να μεταβιβασθεί από την εταιρεία leasing στον χρηματοδοτούμενο.

  Όπως γίνεται αντιληπτό, τα νομικά πρόσωπα που έχουν προβεί σε χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων και τα ιδιοχρησιμοποιούν για την εξυπηρέτηση των εταιρικών τους σκοπών, είτε διατηρώντας λ.χ. κάποιο κατάστημα λιανικής ή χονδρικής πώλησης, είτε υπεκμισθώνοντάς το σε υπομισθωτή ο οποίος με τη σειρά του το χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση των δικών τους εταιρικών σκοπών, καταβάλλουν το συμφωνηθέν τοκοχρεολύσιο μίσθωμα στην εταιρεία leasing, με την οποία έχουν συμβληθεί.

  Με βάση όμως το άρθρο 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020 προβλεπόταν η μείωση κατά 40% των μισθωμάτων επαγγελματικών μισθώσεων, στις οποίες ρητά συμπεριλαμβάνονταν οι μισθώσεις στα πλαίσια συμβάσεων leasing. Εν συνεχεία, τροποποιήθηκε με τον Ν.4690/30.5.2020, καθιστώντας την μείωση των μισθωμάτων leasing κατά 40% όχι διαγραφή υποχρέωσης του μισθωτή (όπως αρχικά ίσχυε και συνεχίζει να ισχύει στην περίπτωση που το ίδιο ακίνητο μισθωνόταν από κάποιον εκμισθωτή – φυσικό ή νομικό πρόσωπο – με σύμβαση κανονικής μίσθωσης), αλλά απλή μετάθεση της υποχρέωσης καταβολής του σε δώδεκα μηνιαίες άτοκες δόσεις.

  Επομένως, στην περίπτωση αυτή, μία εταιρεία που δραστηριοποιείται μισθώνοντας ένα κατάστημα με σύμβαση μίσθωσης ακινήτου δικαιούται έκπτωση ενοικίου 40%, ενώ αντίθετα αντίστοιχη εταιρεία που δραστηριοποιείται μισθώνοντας ακίνητο με σύμβαση leasing καλείται να καταβάλει ολόκληρο το συμφωνηθέν τοκοχρεολυτικό μίσθωμα χωρίς έκπτωση.

  Περαιτέρω, μία εταιρεία, που έχει προβεί σε leasing ακινήτου, το οποίο υπομισθώνει σε επαγγελματία που δικαιούται μείωση μισθώματος ως πληττόμενη επιχείρηση, εισπράττει μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, αλλά καλείται να καταβάλει ολόκληρο το συμφωνηθέν τοκοχρεολυτικό μίσθωμα χωρίς έκπτωση.

  Τέλος, μία εταιρεία που έχει προβεί σε χρηματοδότηση των επιχειρηματικών της αναγκών με λήψη τραπεζικού δανείου έχει την δυνατότητα να επωφεληθεί των εργαλείων τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή αναφορικά με την επιδότηση τόκων τραπεζικών δανείων, ενώ αντίστοιχα εταιρεία που χρηματοδοτήθηκε με σύμβαση leasing δεν δικαιούται επιδότηση ούτε κατά το ποσό των οφειλόμενων συμβατικών τόκων, παρότι κατά κανόνα οι χρηματοδοτήσεις leasing παρέχουν στους χορηγούς των χρηματοδοτήσεων αυξημένες εξασφαλίσεις, έναντι των εξασφαλίσεων που συνήθως χορηγούνται στα πλαίσια τραπεζικών δανείων.

  Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι παρόλο που οι εταιρείες που έχουν λάβει χρηματοδότηση μέσω συμβάσεων leasing έχουν υποστεί εξίσου σημαντική οικονομική ζημία από την εξάπλωση του κορονοιού COVID-19 με τις αντίστοιχες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κάθε κλάδο της οικονομίας, δεν αντιμετωπίστηκαν με τον ίδιο τρόπο στην στήριξή τους με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν κανενός είδους ελάφρυνση των υποχρεώσεών τους από την καταβολή μισθωμάτων. Οι δε εταιρείες leasing προτείνουν μόνο την μετάθεση της καταβολής μέρους των μισθωμάτων σε μεταγενέστερο χρόνο χωρίς να συναινούν στην διαγραφή μέρους της απαίτησής που έχουν από τους μισθωτές τους. Για αυτούς τους λόγους, θεωρούμε ότι θα πρέπει η πολιτεία να διορθώσει την εν λόγω αστοχία και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να στηριχθεί και αυτή η κατηγορία επιχειρηματιών, με την υιοθέτηση παρόμοιων μέτρων ειδικά προσαρμοσμένων στη φύση της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

  * Η κα Μάρθα Παπασωτηρίου είναι Partner/Head of Tax στην Andersen Greece

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ