Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 27-Οκτ-2020 00:05

  Πώς θα φορολογούνται τα φυσικά πρόσωπα στο μέλλον

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Μάρθας Παπασωτηρίου 

  Πρόσφατα η ΑΑΔΕ, με εγκύκλιο που εξέδωσε, διευκρινίζει ότι η πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται με βάση στοιχεία που παρέχει ο ίδιος ο φορολογούμενος στη φορολογική του δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Αρχή. 

  Εάν η Φορολογική Διοίκηση προσδιορίσει τον φόρο ολικά ή μερικά με βάση στοιχεία διαφορετικά από αυτά που περιέχονται σε φορολογική δήλωση του φορολογούμενου, οφείλει να αναφέρει ειδικά τα στοιχεία αυτά στα οποία βασίστηκε ο προσδιορισμός του φόρου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη υποβολή δήλωσης εκ μέρους του φορολογούμενου.

  Από πού αντλούνται τα σχετικά στοιχεία;

  Οι σχετικές πληροφορίες και τα νέα στοιχεία μπορούν ν’ αντληθούν από τις ακόλουθες πηγές: 

  α. Ετήσιες βεβαιώσεις εισοδημάτων που έχουν ληφθεί με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (π.χ. βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα),

  β. Αποδοχές που έχουν ληφθεί μέσω των μηνιαίων αναλυτικών εγγραφών της ηλεκτρονικής δήλωσης απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών,

  γ. Πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω της διαδικασίας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών

  δ. Πληροφορίες που ζητούνται από οργανισμούς και φορείς κατόπιν αιτήματος της Α.Α.Δ.Ε.

  Τι θεωρείται ως στοιχείο, που έχει στη διάθεσή της η φορολογική διοίκηση;

  Ως νέο στοιχείο, που μπορεί να οδηγήσει στην έκδοση νέας πράξης διοικητικού προσδιορισμού, ακόμα και στην περίπτωση που ήδη έχει εκδοθεί πράξη διοικητικού προσδιορισμού μπορεί να θεωρηθούν ποσά συντάξεων που δεν έχουν δηλωθεί, έσοδα από ενοίκια Airbnb, αδήλωτοι τόκοι κλπ.

  Πώς προσδιορίζεται ο επιπλέον φόρος; Επιβαρύνεται και με εισφορές, όπως αλληλεγγύης και τέλη, όπως επιτηδεύματος;

  Σε περίπτωση που από στοιχεία που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, ή από αυτά που αποστέλλονται απ’ τον φορολογούμενο, προκύπτει ότι έχουν αποκτηθεί από φορολογούμενο εισοδήματα, ημεδαπής ή αλλοδαπής, αδιακρίτως κατηγορίας και πηγής προέλευσης (όπως π.χ. εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, εισοδήματα από ακίνητα, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα κ.λπ.), που δεν έχουν περιληφθεί σε δήλωσή του, τότε εκδίδεται και κοινοποιείται πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος, με την οποία προσδιορίζεται ο τυχόν οφειλόμενος επιπλέον φόρος και κατά περίπτωση, οι προσαυξήσεις, τα τυχόν ποσά της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, κατά περίπτωση.

  Η επιβάρυνση θα είναι η ίδια για οποιοδήποτε στοιχείο δεν έχει δηλωθεί;

  Αν και δεν υπάρχει ρητή μνεία στην Εγκύκλιο, προκύπτει ότι το ποσό του φόρου που θα πρέπει να καταβληθεί θα προσδιοριστεί με βάση την πηγή του εισοδήματος που δεν δηλώθηκε. Επομένως, αν τυχόν εισόδημα, μη δηλωθέν, εμπίπτει σε ειδική κατηγορία αυτοτελούς φορολόγησης, θα φορολογηθεί με αυτό τον τρόπο, ειδάλλως θα εμπίπτει στις γενικές διατάξεις. 

  Περαιτέρω, πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής και δεν υπολογίζεται τόκος εκπρόθεσμης καταβολής στις περιπτώσεις που οι δηλώσεις υποβλήθηκαν μεν εμπροθέσμως, αλλά δεν εκκαθαρίστηκαν μέσα στην προθεσμία υποβολής δηλώσεων, επειδή τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν για έλεγχο δεν προσκομίστηκαν στις Δ.Ο.Υ.

  Τι μπορούν να κάνουν οι φορολογούμενοι, που δεν έχουν δηλώσει για οποιοδήποτε λόγο, οποιοδήποτε στοιχείο, και η μη δήλωση δεν έχει ακόμα εντοπιστεί από την ΑΑΔΕ;

  Οι φορολογούμενοι, οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν συμπεριλάβει στη δήλωσή τους ποσά που προέρχονται είτε από συντάξεις εξωτερικού (κυρίως) είτε από άλλες πηγές θα μπορούν να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις και να δηλώσουν τα εισοδήματα που απέκρυψαν, ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα και τόκους. 

  Όπως γίνεται κατανοητό, και λόγω των αυξημένων διασταυρώσεων, αναμένεται να αποσταλούν καινούργια εκκαθαριστικά σε φορολογούμενους, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τα πραγματικά τους εισοδήματα και δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την προέλευσή τους. Αυτό συνεπάγεται επιπρόσθετους φόρους και αυξημένα πρόστιμα, τα οποία σε αυτή την δύσκολη συγκυρία είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει μεγάλη αδυναμία αποπληρωμής. 

  * Η κα Μάρθα Παπασωτηρίου είναι Partner/Head of Tax στην Andersen Greece

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ