Συνεχης ενημερωση

  Τρίτη, 13-Οκτ-2020 00:05

  Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης

  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Της Μάρθας Παπασωτηρίου

  Σε μία προσπάθεια να προσελκύσει ξένα κεφάλαια, η κυβέρνηση εισήγαγε στο νέο φορολογικό νόμο εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος από συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που αποκτούν φυσικά πρόσωπα τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα επεκτείνοντας έτσι τα μέχρι τώρα ισχύοντα για την εναλλακτική φορολόγηση. 

  Συγκεκριμένα, οι νέες διατάξεις παρέχουν τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα δικαιούχους σύνταξης που προκύπτει στην αλλοδαπή να υπαχθούν σε εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματός τους αλλοδαπής προέλευσης. Ανάλογες διατάξεις έχουν εισαχθεί τα τελευταία χρόνια και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Μάλτα και η Κύπρος με μεγάλη απήχηση σε συνταξιούχους άλλων χωρών οι οποίοι θέλουν ν αλλάξουν τη φορολογική τους κατοικία. 

  Προϋποθέσεις υπαγωγής

  Οι εν λόγω διατάξεις ορίζουν ότι το φυσικό πρόσωπο, δικαιούχος εισοδήματος από σύνταξη που προκύπτει στην αλλοδαπή, ο οποίος μεταφέρει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα, μπορεί να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, εφόσον σωρευτικά:

  α) δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε (5) από τα έξι (6) έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα, και

  β) μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα. 

  Δεν απαιτείται άλλη προϋπόθεση για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας, αλλά το φυσικό πρόσωπο να μπορεί να αποδείξει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα σε περίπτωση αμφισβήτησης από το κράτος προέλευσης και συνεπώς να προκύπτει ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων.


  Συντελεστής Φορολόγησης

  Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η υπαγωγή του φορολογούμενου σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος αυτοτελώς φόρο, με συντελεστή επτά τοις εκατό (7%) για το σύνολο του εισοδήματός του που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή. Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τον φορολογούμενο στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης, εκπίπτει μέχρι τον φόρο που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα. Τυχόν υπερβάλλον ποσό φόρου δεν επιστρέφεται. 

  Όπως μπορεί να συμπεράνει κανείς, η εν λόγω φορολόγηση του συνολικού εισοδήματος του αλλοδαπού φορολογούμενου που μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα καθίσταται πολύ ελκυστική. Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, ο φορολογούμενος Έλληνας κάτοικος που θα λάμβανε σύνταξη από την αλλοδαπή, θα υπόκειντο σε φορολογία σύμφωνα με την ελληνική κλίμακα και συμψηφισμό του φόρου που είχε πληρωθεί στην αλλοδαπή. Σύμφωνα με τις διατάξεις αποφυγής διπλής φορολογίας, τα ποσά των συντάξεων φορολογούνται στην χώρα της οποίας ο λαμβάνων τη σύνταξη είναι κάτοικος. Επομένως, η αλλοδαπή χώρα ουσιαστικά χάνει το δικαίωμα φορολόγησης της σύνταξης και με τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης ο αλλοδαπός φορολογούμενος έχει μεγάλο όφελος από τη μείωση του φόρου (ειδικά σε χώρες όπως η Σουηδία που οι συντελεστές φορολόγησης είναι πολύ υψηλοί). 

  Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου για το εισόδημα αυτό, γεγονός που συνεπάγεται την απαλλαγή και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ωστόσο, το φυσικό πρόσωπο δεν απαλλάσσεται από φόρο κληρονομιών ή δωρεών περιουσίας που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

  Διαδικασία για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας

  Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος αλλά και η Υπουργική απόφαση που εξέδωσε  σε συνέχεια του νόμου το Υπουργείο, η αίτηση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας με υπαγωγή στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή υποβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο στη φορολογική Διοίκηση μέχρι τις 31 Μαρτίου έκαστου φορολογικού έτους. 

  Για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου του εισοδήματος απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε εγγράφου από τον αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα ή άλλη δημόσια αρχή ή επαγγελματικό ταμείο ή ασφαλιστική εταιρεία από το οποίο να προκύπτει η καταβολή σύνταξης ή ασφαλίσματος. 

  Η φορολογική Διοίκηση, ήτοι η ΑΑΔΕ εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, με την οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή της αίτησης.
Στην αίτησή του το φυσικό πρόσωπο δηλώνει το κράτος στο οποίο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του μέχρι την υποβολή της αίτησής του. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τις φορολογικές αρχές του κράτους αυτού σχετικά με τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του εν λόγω φορολογουμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας, όπως αυτές ισχύουν.

  Η διάρκεια υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος αλλοδαπής ορίζεται σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη, που ξεκινάει από το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό της υποβολής της αίτησης του φυσικού προσώπου. Η δεκαπενταετής διάρκεια υπαγωγής δεν υπόκειται σε παράταση, σύντμηση ή κατάργηση.

  
Αναμένεται η νέα διάταξη να προξενήσει το ενδιαφέρον πολλών ευκατάστατων συνταξιούχων και να συμβάλλει στην εισροή φόρων στα ταμεία του κράτους αλλά και στην κίνηση κεφαλαίων στην πραγματική οικονομία. Η διαδικασία η οποία θα αρχίσει στις αρχές της επόμενης χρονιάς θα αναδείξει και περαιτέρω ελλείψεις οι οποίες θα χρειαστεί να διευκρινιστούν με καινούργια ερμηνευτική εγκύκλιο. 

  * Η κα Μάρθα Παπασωτηρίου είναι Partner/Head of Tax στην Andersen Greece

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ