Συνεχης ενημερωση

  Σάββατο, 15-Αυγ-2020 08:20

  Η επένδυση στις ανθρώπινες δεξιότητες αποτελεί επένδυση στην ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί

  Η επένδυση στις ανθρώπινες δεξιότητες αποτελεί επένδυση στην ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί
  • Εκτύπωση
  • Αποστολή με email
  • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
  • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
  • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

  Μαρία Γκαμπριέλ

  Από τον Νικολά Σμιτ και τη Μαρία Γκαμπριέλ

   

  Το μεγαλύτερο ατού της Ευρώπης είναι οι πολίτες της. Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό και τις δεξιότητές του αποτελεί επένδυση στη βιωσιμότητα της Ευρώπης και την ικανότητά της να καινοτομεί, ιδίως σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Και η κίνηση αυτή αποφέρει οφέλη: 1 ευρώ που επενδύεται στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανειδίκευση αποδίδει έσοδα ή οικονομίες τουλάχιστον 2 ευρώ. Όλοι, νέοι και μεγαλύτεροι, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε κατάρτιση, ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες για θέσεις εργασίας που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να διαπρέψουν σε μια ολοένα και πιο πράσινη και ψηφιακή οικονομία.

  Πρόκειται για επείγουσα ανάγκη. Περισσότεροι από τους μισούς ενήλικες δεν διαθέτουν αυτή τη στιγμή βασικές ψηφιακές δεξιότητες και λίγοι ενήλικες παρακολουθούν κάποια κατάρτιση για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους ή να αποκτήσουν νέες. Αυτό πρέπει να αλλάξει: εννέα στις δέκα θέσεις εργασίας προϋποθέτουν ψηφιακές δεξιότητες. Χρειαζόμαστε περισσότερους νέους, ιδίως κορίτσια και γυναίκες, που να φοιτούν σε προγράμματα φυσικών επιστημών, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών. Γενικότερα, είναι επιτακτική η ανάγκη εκπαίδευσης ενηλίκων με στόχο την απόκτηση αναγκαίων ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας οφείλονται στην έλλειψη των κατάλληλων δεξιοτήτων.

  Για να υλοποιηθεί το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάζεται στο νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων, όλοι οι αρμόδιοι παράγοντες πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους ώστε να ενταθεί η συνεργασία.

  Το θεματολόγιο δεξιοτήτων θέτει φιλόδοξους στόχους για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση κατά τα επόμενα 5 έτη. Οι 12 δράσεις που προβλέπει επικεντρώνονται στις δεξιότητες για θέσεις εργασίας και για ολόκληρη τη ζωή μέσω συμπράξεων με τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους και μέσω αξιοποίησης όλων των δυνατοτήτων χρηματοδότησης. Ορισμένες πρωτοβουλίες προσφέρουν συναρπαστικές ευκαιρίες ώστε η διά βίου εκπαίδευση και μάθηση να καταστούν πραγματικότητα για όλους.

  Το ευρωπαϊκό σύμφωνο δεξιοτήτων θα κινητοποιήσει τους εταίρους στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και τις επιχειρήσεις, για την παροχή περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών και την απελευθέρωση επενδύσεων για την εξειδίκευση, ιδίως σε στρατηγικούς τομείς όπως η υγεία, οι κατασκευές, η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, και ο τουρισμός. Το σύμφωνο θα διευκολύνει τις ευρείας κλίμακας συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με έμφαση στα βιομηχανικά οικοσυστήματα που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάκαμψή μας και τα οποία στηρίζουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

  Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης με τα κράτη μέλη της ΕΕ για να καταστήσει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση —η οποία ήδη προετοιμάζει το ήμισυ των νέων για τις πρώτες τους θέσεις εργασίας— πιο σύγχρονη, ελκυστική, ευέλικτη και κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή. Οι μαθητείες, ειδικότερα, μπορούν να βοηθήσουν, καθώς αποτελούν εφαλτήριο για τη σταδιοδρομία των νέων. Χάρη σ’ αυτές, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν μια δεξαμενή ταλέντων υψηλής ειδίκευσης. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προγράμματα μαθητείας να εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμα παρά τις τρέχουσες συνθήκες. Οι μαθητευόμενοι τους οποίους εκπαιδεύουμε τώρα θα είναι οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι σε λίγα χρόνια. Νέα κέντρα επαγγελματικής αριστείας στην Ευρώπη θα στηρίξουν τα άτομα, ιδίως τους νέους, στην αρχική κατάρτιση, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση. Ταυτόχρονα, το 27 % του προϋπολογισμού του προγράμματος Erasmus+ είναι αφιερωμένο στην κινητικότητα για επαγγελματική κατάρτιση και επιχειρηματικότητα.

  Μια εμβληματική πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια θα οικοδομήσει δίκτυα μεταξύ της πανεπιστημιακής κοινότητας και των επιχειρήσεων για την παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης και την ενίσχυση της ικανότητας των Ευρωπαίων να συνεργάζονται διαγλωσσικά, διασυνοριακά και διεπιστημονικά. 41 συμμαχίες, με τη συμμετοχή 280 πανεπιστημίων από τα 27 κράτη μέλη και πέραν αυτών, θα συνενώσουν γνώσεις και πόρους, θα αναπτύξουν διακλαδικά προγράμματα με εστίαση στις δεξιότητες και θα προωθήσουν την έρευνα και την καινοτομία με τη στήριξη 287 εκατ. ευρώ από τα προγράμματα Erasmus+ και "Ορίζων Ευρώπη" (2021-2027).

  Για τη στήριξη της διά βίου μάθησης, θα διερευνήσουμε κατά πόσον και με ποιον τρόπο οι ατομικοί λογαριασμοί κατάρτισης θα μπορούσαν να παράσχουν στους πολίτες τη δυνατότητα να επιδιώκουν ενεργά και να προχωρούν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και την επανειδίκευση, όπως συμβαίνει ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη. Επίσης, σε μια ταχέως εξελισσόμενη αγορά εργασίας, τα συντομότερα και πιο στοχευμένα προγράμματα εκμάθησης καθίστανται όλο και πιο διαδεδομένα και εύχρηστα. Αυτές οι νέες δεξιότητες θα πρέπει να αναγνωρίζονται. Θα δημιουργήσουμε ευρωπαϊκά πρότυπα για την ποιότητα και τη διαφάνεια των λεγόμενων "μικροδιαπιστευτηρίων", ώστε να διασφαλίζεται ότι η κατανόηση και η αναγνώριση μεταξύ κρατών μελών είναι αμοιβαίες.

  Εκτιμούμε ότι ένα πρόσθετο ποσό ύψους 48 δισ. ευρώ σε ιδιωτική και δημόσια χρηματοδότηση είναι απαραίτητο κάθε χρόνο στην ΕΕ για να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες επενδύσεις στις δεξιότητες των πολιτών μας. Η εξασφάλιση επαρκών πόρων απαιτεί συνεχή πολιτική δέσμευση και υποστήριξη. Η ευρωπαϊκή βάση δεξιοτήτων αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη για την ανταγωνιστικότητά μας και δημιουργεί μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε να βοηθήσουμε τους Ευρωπαίους να βγουν ισχυρότεροι και καλύτερα εξοπλισμένοι από την τρέχουσα κρίση, ώστε να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις.

  *Ο Νικολά Σμιτ είναι Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων

  **Η Μαρία Γκαμπριέλ είναι Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας

  Διαβάστε ακόμα για:

  ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ